Klubid

Täiskasvanud Õppija Nädal: Loeng "Missugune on hea müügikiri?"

Toimumise aeg: 25. October 2017 at 10.00
Kategooria: Tallinn

Täiskasvanud Õppija Nädal ehk TÕN on saanud traditsiooniliseks üle-eestiliseks täiskasvanuharidust populariseerivaks ja õppimisvõimalusi tutvustavaks ürituseks. TÕNi ajal on fookuses inimese õppimine ja enesetäiendamine kogu elu jooksul, kui isiksuse ja ühiskonna arengu põhiline eeldus toimetulekuks muutuvas maailmas. TÕN on elukestva õppe propaganda üritus, mille ajal võimendame kõike, mis seostub inimese täiskasvanueas õppimise ja arenemisega.

TÕNi perioodil 19.10.17-26.10.2017 pakub Tallinna Ülikool koostöös PAREga mitmeid põnevaid loenguid.

25.10.2017 toimub TÕNi loeng "Missugune on hea müügikiri" PARE uues kontoris. Teemat käsitleb TLÜ lektor Reili Argus.

Sisust: Tänapäeva infoühiskonnas on üha olulisem lihtne ja selge eneseväljendus. Toimiv kirjalik ja suuline kommunikatsioon on oluline nii organisatsioonis sees kui ka kliendisuhtluses. Suhtluskultuur on organisatsiooni visiitkaart. Loengus tuleb juttu sellest, kuidas koostada ja sõnastada müügikirja kõige olulisema info nii, et see pälviks lugeja tähelepanu.

Toimumise aeg: kolmapäev, 25. oktoober 2017 kell 10.00-11.30 
Toimumiskoht: Tallinna Ülikool, Uus-Sadama 5, Mare õppehoone, I korrus auditoorium M-134
Registreerimine: Eelregistreerimine PARE kodulehel kuni 19.10.2017
Osalemistasu: klubi on kõikidele tasuta!
Lisainfo: kadri@pare.ee