Klubid

JÄRVAMAA KLUBI: Loovteraapia võimalused meeskonnatöös ja töövõime säilitamisel

Toimumise aeg: 26. May 2017 at 12.00
Kategooria: Järvamaa

Seminaril tutvustab Eha Rüütel (TLÜ) lahenduskeskse pilditöö põhimõtteid ja loomingulisi tegevusi tööalase enesemääratluse ja tugevuste uurimiseks, töömotivatsiooni suurendamiseks ja töövõime säilitamiseks.

Seminar on praktiline – läbi loominguliste tegevuste tutvume erinevate kunstimaterjalide ja nende omadustega, teeme läbi teemakohaseid harjutusi individuaalselt ja rühmaga. Kunstioskused ei ole olulised, keskendume protsessile ja kogemusele ning mõtestamisele. Teooriaosas toob Eha ära lahenduskeskse tööviisi peamised põhimõtted ja selgitab lühidalt loovteraapia toimemehhanisme. Teemakohased küsimused, kogemused, juhtumid on aruteluaineseks ja loovtööde suunaandjaks teretulnud. 

Toimumise aeg: reede, 26. mai 2017 kell 12.00-15.00
Toimumiskoht: Järva maavalitsus (3. korruse saal - Rüütli 25, Paide)
Registreerimine: Eelregistreerimine PARE kodulehel kuni 25.05.2017 või kuni kohti jätkub
Osalemistasu: klubi on tasuta
Lisainfo: kadri@pare.ee tel 611 6411