Klubid

TALLINNA KLUBI: Õpipoisiõpe

Toimumise aeg: 14. September 2016 at 14.00
Kategooria: Tallinn

Eesti Tööandjate Keskliidu läbiviidud küsitlusest selgus, et kaks kolmandikku tööandjatest peab kutsekoolide lõpetajate teadmiste ja oskuste taset õpitud erialal tööle asumiseks piisavaks, samas ligi veerand vastanutest olid arvamusel, et selline väide on vale. 8,9% ei osanud väitele hinnangut anda. Seega on kriitilisi tööandjaid siiski üsna palju. 

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on Eestis populaarsust kogumas ja kutsekoolid avavad koostöös ettevõtetega aina enam õppekavasid, kus õppurid kutse just sellises vormis omandavad. Millega on täpsemalt tegemist ja mida on tööandjatel õpipoisiõppe oma ettevõttes juurutamisest võita, räägib 14. septembri PARE klubis Eesti Tööandjate Keskliidu haridusnõunik Anneli Entson.

Toimumise aeg: kolmapäev, 14. september 2016 kell 14.00-16.00
Toimumiskoht: Eesti Tööandjate Keskliit (Kiriku 6, 10130 Tallinn)
Registreerimine: Eelregistreerimine PARE kodulehel kuni 13.09.2016 või kuni kohti jätkub
Osalemistasu: osalemine klubis on tasuta
Lisainfo: kadri@pare.ee tel 611 6411