Klubid

TALLINNA KLUBI: Talendid Eestisse!

Toimumise aeg: 24. May 2016 at 14.00
Kategooria: Tallinn

24. mai PARE Tallinna klubis tuleb jutuks võõrtööjõud ja selle rakendamise eripärad – mida võiks sellega seonduvalt teada tööandja ja mida Eestisse tööle asujad? Millised on erinevad väljakutsed võõrtööjõu rakendamisel? Räägime nii seadusandlusest kui ka praktilisest poolest, tuues näiteks ettevõtted, kes on juba võõrtööjõudu rakendanud, millised on olnud väljakutsed ja kasu organisatsioonidele?

Teemad ja esinejad:

1. Võõrtööjõud ja selle rakendamise eripärad

  • Lühiajalise töötamise registreerimise regulatsioon ja protsess.
  • Elamisluba töötamiseks taotlemise regulatsioon ja protsess.
  • Eestis elamisloa alusel elavate välismaalaste tööle võtmise regulatsioon.
  • Kutsuja kohustused ja vastutus välismaalaste seaduses.
  • Euroopa Liidu kodanike Eestis töötamise regulatsioon.

Killu Vantsi töötab Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonnas alates 2014. aastast ning  rändevaldkonnaga tegeles ka varasemalt töötades Belgia saatkonna konsulaarosakonnas. Olles töötanud nii Indias kui Prantsusmaal, on tal rahvusvaheline töökogemus ning isiklik kokkupuude töö- ja õpirändega. Killu Vantsi on lõpetanud Tartu Ülikooli riigiteaduste bakalaureuseõppe, omandanud rakenduskõrghariduse majanduses ja ärijuhtimises Prantsusmaal ning on lõpetamas Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse magistriõpet.

 2.     Work in Estonia: Eesti kui talendimagnet

  • Programmi tutvustus.
  • Tugi välisvärbavatele ettevõtetele.
  • Näited senisest tegevusest.

Karin Patune on Work in Estonia projektijuht. Ta on Eesti tutvustamisega väljapoole tegelenud juba neli aastat, sellest viimased aasta aega Work in Estonia projektijuhina. Viimase kümne aasta sisse mahub ka välismaal elamise kogemus kolmes eri riigis.

 3.     Adcashi kogemustest ja lugudest

Piret Luts (värbaja): Pireti jaoks on värbaja alati lugude jutustaja ja inimeste ühendaja. Tööalaselt võivad need lood olla suunatud nii ettevõtte sisse kui ka väljapoole. Seega on kõige olulisem viia kokku õiged inimesed, et nende koostööst saaks alguse edulood, mida saab edasi jutustada. Aastal 2015 kogus ta enda personaalsesse portfelli 116 uut lugu. Ja koos nende lugudega saavutas Adcash ka aasta edukaima ettevõtte tiitli. 
Adcash´i puhul teeb värbamise keeruliseks kohaliku valdkonna spetsialisti puudumine. Mistõttu oli välistööjõu värbamine teadlik ja ka parim valik. Eelmisel aastal värbas Adcash nii oma Eesti, kui ka teistesse kontoritesse 33 inimest, kelle puhul oli vajalik nende ümber kolimine ühest riigist teise. 
Läbi nende lugude saavad nad jagada oma kogemust ja tuua välja olulisi punkte millele iga ettevõte, kes sellist värbamist kaalub, tähelepanu peaks pöörama.

4.     Arvato Services Estonia OÜ kogemustest

Pille Room (personalijuht): Personalitöö ja rahvusvaheliste projektide juhtimine korporatsioonis tähendab tänapäeval alati kokkupuuteid inimestega eri kontingentidelt. Hetkel töötab Pille üheskoos 38 erineva rahvusega ja see on olnud unikaalne kogemus.  Pidev tööjõu rahvuslik mitmekesistumine on vältimatu  ja ettevõttes toimuv on selle ere näide. Värbamisel ja valikul ei oma rahvus ega päritolu mingit tähtsust, kuid esimeste arusaamatuste tekkimisel hakkavad endast märku andma erinevad arusaamad, traditsioonid, väärtused.

Klubi toimub koostöös Work in Estonia programmiga (http://www.workinestonia.com/)

Toimumise aeg: 24. mai 2016 (teisipäev) kell 14.00-17.00
Toimumiskoht: EASi E-Estonia Showroom (Lõõtsa 2a, Tallinn)
Registreerimine: Eelregistreerimine PARE kodulehel kuni 23. maini 2016 või kuni kohti jätkub.
Osalemistasu: klubi on PARE liikmetele tasuta, mitte-liikmetele 20 eur + km
Lisainfo: kadri@pare.ee tel 611 6411