Klubid

VIRUMAA KLUBI: Võõrtööjõu tööle rakendamisest Eestis

Toimumise aeg: 25. April 2016 at 13.00
Kategooria: Virumaa

25. aprilli PARE Virumaa klubis arutleme mitme põneva  teema üle:

1. Välismaalaste Eestis töötamine - regulatsioonid ja protsess

Kvalifitseeritud võõrtööjõu Eestisse asumise soodustamine on Eesti sisserändepoliitika oluline eesmärk. Välismaalaste Eestisse tööle värbamise lihtsustamiseks ning töötamise võimaluste suurendamiseks viidi 2016. aastal seadusesse sisse mitmeid muudatusi ning käima on lükatud välismaalaste seaduse muutmise järgmine etapp. Klubiüritusel räägime, millised on välismaalaste Eestis töötamise regulatsioonid ja protsess, millised muudatused jõustusid 2016. aasta jaanuaris ning mis on tulevikus ees ootamas.

2. Uussisserändajate kohanemisprogramm ning muud kohanemist toetavad tegevused

Lisaks sisserände lihtsustamisele on välismaalaste rändeprotsessi toetamiseks oluline pakkuda kohanemist soodustavaid teenuseid. Kohanemisprogrammi ja kohanemist toetavate teenuste arendamise eesmärgiks on luua rännet toetavad tingimused, mille abil Eestisse saabuvatel välismaalastel on võimalikult kiirelt ning mugavalt võimalik omandada Eestis edukaks hakkamasaamiseks vajalikud esmased teadmised ja oskused ning panustada Eesti ühiskonna arengusse. Klubiüritusel räägime, mida kujutab endast kohanemisprogramm ning kuidas toetab kohanemisele kaasaaitavate tugiteenuste terviksüsteem välistööjõu värbamist.

3. Oma kogemusi võõrtööjõu tööle värbamise ja Eestisse toomise teemal jagab  Aqva Hotel & Spa tegevjuht Roman Kusma. Peale arutelu toimub ekskursioon Aqva Spas.

Toimumise aeg: 25. aprill 2016 (esmaspäev) kell 13.00-16.00
Toimumiskoht: Aqva Hotel & Spa (Parkali 4, Rakvere)
Registreerimine: Eelregistreerimine PARE kodulehel kuni 24.04.2016 või kuni kohti jätkub
Osalemistasu: PARE liikmetele on klubi tasuta, mitte-liikmetele 20 eurot+km
Lisainfo: kadri@pare.ee tel 611 6411