Klubid

TALLINNA KLUBI: Loovteraapia võimalused meeskonnatöös ja töövõime säilitamisel

Toimumise aeg: 13. May 2016 at 14.00
Kategooria: Tallinn

Seminaril tutvustab Eha Rüütel (TLÜ) lahenduskeskse pilditöö põhimõtteid ja loomingulisi tegevusi tööalase enesemääratluse ja tugevuste uurimiseks, töömotivatsiooni suurendamiseks ja töövõime säilitamiseks.

Seminar on praktiline – läbi loominguliste tegevuste tutvume erinevate kunstimaterjalide ja nende omadustega, teeme läbi teemakohaseid harjutusi individuaalselt ja rühmaga. Kunstioskused ei ole olulised, keskendume protsessile ja kogemusele ning mõtestamisele. Teooriaosas toob Eha ära lahenduskeskse tööviisi peamised põhimõtted ja selgitab lühidalt loovteraapia toimemehhanisme. Teemakohased küsimused, kogemused, juhtumid on aruteluaineseks ja loovtööde suunaandjaks teretulnud. 

Toimumise aeg: reede, 13. mai 2016 kell 14.00-17.00
Toimumiskoht: TLÜ Räägu tn õppehoone, III kr, ruum 317 (Räägu 49, Tallinn)
Registreerimine: Eelregistreerimine PARE kodulehel kuni 12.05.2016 või kuni kohti jätkub
Osalemistasu: klubi on PARE liikmetele tasuta, mitte-liikmetele 20 eur+ km
Lisainfo: kadri@pare.ee tel 611 6411