Klubid

PARE ÜLDKOOSOLEK 21.09.2015 Rahvusraamatukogus

Toimumise aeg: 21. September 2015 at 14.30
Toimumise koht: Rahvusraamatukogu, Tõnismägi 2, Tallinn
Kategooria: Tallinn

Hea PARE liige!

Ootame Sind 21. septembril 2015 kell 14.30 – 15.45 PARE üldkoosolekule!  
 
Üldkoosolekul teeme kokkuvõtte 2014-2015 majandusaastast ning tutvustame tulevikuplaane. Vaatame üle ka põhikirja muudatusettepanekud ning sobivuse korral kinnitame muudatused põhikirjas.

Üldkoosolekule järgneb kohtumine ja disskusioon Margo Looriga*.


ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD:

14:15-14:30 kogunemine, kohvi ja networking

14.30-14:35 koosoleku rakendamine - koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine.

14:35-15:00 2014/15 majandusaasta tulemused, aruande kinnitamine

15:00-15:30 2015/16 majandusaasta eesmärgid ja suunad, eelarve tutvustus

15:30-15:45 põhikirja muudatused

Üldkoosoleku lõpp

15:45-16:45 Margo Loori ettekanne-diskussioon teemal „Kuidas olulisi teemasid juhi lauale tuua?

MATERJALID TUTVUMISEKS      
Kutsele on lisatud PARE 2014-2015 majandusaasta aruanne.
Põhikirja muudatusettepanekud.

OSALEMINE
Üldkoosolekule ootame kõiki PARE liikmesorganisatsioone ning eraisikust liikmeid.

Igal liikmesorganisatsioonil ja eraisikul on üks hääl.    

Kui Sul ei ole võimalik osaleda, siis palun nimeta isik, keda volitad enda eest hääletama. Sinu eest hääletamise õigus on kõigil PARE liikmetel, tegevtöötajatel või Sinu poolt valitud isikutel. Palun edasta allkirjastatud volikiri aadressile pare@pare.ee 18. septembriks. Volikirja leiad teatele lisatud failist.  

TOIMUMISAEG:               21. september 2014 kell 14.30 – 15.45   
TOIMUMISKOHT:            Rahvusraamatukogus, Tõnismägi 2, Tallinn
REGISTREERUMINE:       PareNetis, tähtaeg 18. september 2015
LISAINFO:                         Ene Olle, ene@pare.ee, 611 6410

Margo Loor - arendusjuht ja juhtivkoolitaja, moderaator, klubijuht

Margo on alates 1998. aastast läbi viinud argumentidel põhineva veenmise, arutelu ja otsustamise koolitusi täiskasvanutele, juhtinud diskussioone seminaridel ja konverentsidel. 

Margo on nõustanud mitmete välisriikide väitlusprogrammide käivitamist ja arendamist (Myanmar, Laos, Kambodža, Nepaal) ning töötanud koolitajana rahvusvahelisel tasemel (loengud Chiang Mai Ülikoolis, Tais; treeningud Istanbulis jpm). Margo on avaliku esinemise, kõnekunsti ja väitlusega tegelenud 1994. aastast.

Lisaks koolitajatööle juhib Margo Väitluskoolituse arendustegevusi, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu nõukogu ning oma Teeme Ära juhtivtiimi liige. Varasem juhtimiskogemus pärineb nii sotsiaalsest ettevõtlusest kui ka erasektorist. Margo töötanud juristina, 6 aastat portfellijuhina Heateo Sihtasutuses (käivitades mitmeid sotsiaalseid ettevõtteid nagu Noored Kooli ja Uuskasutuskeskus) ning 4 aastat Eesti Väitlusseltsi juhina, viies seltsi üheks suurimaks MTÜks Eestis. Tal on pikaajaline projekti- ja inimeste juhtimise kogemus, mis annab võimaluse täiendada koolitust lahendustega praktilistele ja igapäevastele küsimustele.