Klubid

TALLINNA KLUBI: Elukestev õpe ja uuenenud täiskasvanute koolitusseadus

Toimumise aeg: 14. May 2015 at 14.00
Kategooria: Tallinn

Pare diskussiooniklubi eesmärk on toetada teadmiste ja innovatsioonipõhise ühiskonna arengut. Kitsamalt keskendume täiskasvanute täiendkoolituse kvaliteedile ja kuidas ettevõtted saavad toetada elukestvas õppes osalemist Elukestva õppe, hariduse ja täiendkoolituse valdkondade arengu olulisust ja kvaliteeti on rõhutatud väga mitemetes raamdokumentides.  

EL tööprogrammi “Haridus ja koolitus 2020” eesmärk on tegeleda probleemidega nagu vananev ühiskond, töötajate oskuste vähesus ja ülemaailmne konkurents. Üks meetmetest on koolituse kvaliteedi ja tõhususe parandamine ning täiskasvanute osalemise suurendamine elukestvas õppes.  Eesti „Elukestva õppe strateegia 2020“  räägib muutunud õpikäsitlusest ja kvaliteetsetest ning tööturu arenguvajadusi arvestavatest õppimisvõimalustest.

Organisatsioonid, sh juhid, personali- ja koolitusjuhid teevad valikuid mis on oskused ja teadmised mida arendada tänaseks ja tulevikus toimetulekuks ning millele töötajate aega ja organisatsiooni ressursse investeerida. Täienduskoolituses on palju erinevaid osalejaid ning erineva taustaga teenusepakkujaid. Oluliselt on suurenenud enesearenguvõimaluste ja ka erinevate koolituspakkujate hulk.  

Täiskasvanute koolituse seaduse muudatused (alates 01.07.2015) on muuhulgas suunatud täiskasvanute täienduskoolituse valdkonna korrastamisele, täienduskoolitusasutuste tegevuse läbipaistvuse suurendamisele. Mis muutub uue seaduse valguses ja kuidas meil hariduse strateegilised dokumendid nüüdsest üldse üles ehitatud on.

Klubis arutleme:

  • Elukestva õppe starteegia 2020 mõju ja mis on ettevõtjate, koolitajate roll innovatsioonipõhise ühiskonna loomisel.  
  • Kuidas organisatsioonina tagada, et koolitused millesse aega ja raha invsteeritakse on kasulikd ja loovad  lisaväärtust
  • Otseselt tööks vajalik, oskuste arengule suunatud koolitus vrs huvitav, põnev, uudne, silmaringi laiendav
  • Mis kriteeriumid aitavad teha teadlikke valikuid? Koolitusjuht, personalijuht kui filter valikute tegemisel ja kriitilise mõtlmise eestseisja.

Uutest suundadest täiskasvanute haridusstrateegias räägib Haridus- ja Teadusministeerimist Terje Haidak, täiskasvanuhariduse osakonna juhataja. Diskussioni veavad Külli Meier Danske Bankist  ja Erge Heido, konsultatsiooni- ja koolitusfirmast  Per Capita.

Toimumise aeg: neljapäev, 14. mai 2015 kell 14.00-16.30
Toimumiskoht: Tallinn, Estonia 1/3, Manpower ruumid
Registreerimine: Eelregistreerimine PARE kodulehel kuni 12. maini 2015 või kuni kohti jätkub
Osalemistasu: PARE liikmetele on klubi tasuta, mitte-liikmetele 20 eurot+k
Lisainfo: meeli@pare.ee tel 611 6411