Klubid

JÄRVAMAA KLUBI: Belbini meeskonnarollid

Toimumise aeg: 21. May 2015 at 13.00
Kategooria: Järvamaa

Belbini meeskonnarollide mudelist ja selle rakendamisest räägivad Belbin Eesti – IMG Koolitus atesteeritud Belbini treenerid Mats Soomre ja Kaie Kivisaar.

Tegemist on mudeliga, mille abil saab analüüsida iga inimese ja meeskonna tugevusi ning lubatud nõrkusi, arvestades käitumiseelistuste eripärasid ja panust meeskonda (mõtlemine, suhtlemine, tegutsemine). Belbini aruanne ei anna mingeid hinnanguid "hea" või "halb", vaid annab võimaluse paremini ära kasutada iseenda ja meeskonna tegelikku potentsiaali läbi tugevuste ja nõrkuste parema mõistmise.

Klubis saame vastused järgmistele küsimustele:

  • Mis on Belbini meeskonnarollide mudel?
  • Kes olen mina meeskonnarollide mõistes (Belbini individuaalse aruande põhjal)
  • Milliseid aruandeid võimaldab Belbini mudel luua inimeste-meeskonna-töö mõistes?
  • Kuidas ja millal ma saan Belbini mudelit meeskonnas rakendada?

Miks kasutada organisatsioonis Belbini mudelit?

  • Põhjalik töövahend professionaalile-personalijuhile
  • Lihtne kasutada ka meeskonnajuhil ilma spetsiifilist väljaõpet omamata
  • Mitmekülgsed kasutusvõimalused inimeste ja meeskondade pikaajalistes arenguprogrammides
  • Lisaks eneseteadlikkuse suurendamisele jagab Belbin soovitusi ja näpunäiteid, kuidas kolleegidega parimal moel käituda ja suhelda

Enne klubisse tulekut palume Teil täita Belbini meeskonnarollide analüüsi küsimustikud, mille alusel koostatakse põhjalik aruanne Teie käitumiseelistustest meeskonnas. Link küsimustikule saadetakse registreerunutele e-mailiga.

Täispika Belbini aruande saamiseks palume Teil täita enesehinnangu küsimustik ning küsida tagasisidet 4-6 kolleegilt. Küsimustikele palume vastata nii, nagu on ilma ilustamata, sest pole õigeid ega valesid vastuseid. Belbini aruanded saavad osalejad kätte klubis.

Isikliku aruande saamiseks palune täita küsimustikud hiljemalt 19. maiks(k.a.) 2015! 

Toimumise aeg: neljapäev, 21. mai 2015 kell 13.00-16.00 (soovi korral kuni 17:00 vaba vestlus ja küsimused)
Toimumiskoht: Türi linn, Viljandi 13b, Sihtasutus Kesk-Eesti õppe-ja kompetentsuskeskus (katusekorrus)
Registreerimine: Eelregistreerimine PARE kodulehel kuni 19. maini 2015 või kuni kohti jätkub.
Osalemistasu: klubi on kõigile osalejatele tasuta!
Lisainfo: meeli@pare.ee tel 611 6411