Klubid

TALLINNA klubi: PARE ja TLÜ ühisklubi - Õppimine töökohal mobiilsete seadmete kaasabil

Toimumise aeg: 20. May 2014 at 09.00
Toimumise koht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Terra õppehoone
Kategooria: Tallinn

Iga organisatsiooni ja ka üksikisiku ees on küsimused -  kuidas kõige tõhusamalt  õppida ja kuidas kiirelt arenevad digiajastu võimalused rakendada töötaja arengu toetamisse organisatsioonis? 

Õppimise võimalusi, viise ja vorme on väga erinevaid. Järjest rohkem kasutatakse e-õppe ja erinevate nutilahenduste võimalusi. Traditsioonilist õppimist täiendavad virtuaalsed klassiruumid, online´s  toimuvad diskusioonid ja juhtumite lahendamised.  Tehnoloogia, sh haridustehnoloogia areng on väga kiire. Selles orienteerumine ja oma organisatsioonile sobivate võimaluste leidmine on üks personalivaldkonna väljakutsetest.

Koostöös Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni Keskusega toimub ühisklubi, mille eesmärk on olla kursis haridustehnoloogia valdkonnas toimuvaga töökohal õppimise kontekstis, saada ideid kuidas töötajate arengu toetamisel suurendada  erinevate infotehnoloogiliste võimaluste kasutamist ja ühtlasi anda enda panus uute nutikate rakenduste väljatöötamisesse TLÜ teadlaste poolt.

Võimalusi ja arenguid selles valdkonnas tutvustab Mart Laanpere, Learning Layers projekti põhjal (learning-layers.eu), mis uurib ja arendab uudseid mobiilirakendusi sotsiaalseks õppimiseks töökohal Saksamaa ehitussektoris ja Briti perearstikeskustes.

Praktilise tegevusena saavad kõik osalejad oma käega katsetada projekti käigus loodud tahvelarvuti-äppe (vt. http://odl.learning-layers.eu), mis loovad uusi võimalusi nutikamaks õppimiseks töökohal.
Aruteluringides jagame mõtteid seoses PARE liikmete ootustega teadlastele Eesti elukestva õppe strateegias esitatud digipöörde visiooni kontekstis.

Toimumise aeg: Teisipäev, 20.mai 2014 kell 9.00-12.00
Toimumiskoht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn, Terra õppehoone, 4.korrus, ruum T-412
Registreerimine: Eelregistreerimine PARE kodulehel Klubide rubriigis kuni 19.mai 2104 või kuni kohti jätkub
Osalemistasu: PARE liikmetele on klubi tasuta, mitte-liikmetele 20 eurot+km
Lisainfo: Mirjam Mäesalu, mirjam@pare.ee, tel 611 6411