Klubid

PERSONALITÖÖ BAASKOOLITUS, arenguprogramm

Toimumise aeg: 24. September 2013 at 09.00
Kategooria: Tartu

 

Alanud on registreerumine 24. septembril alustavasse PARE PERSONALITÖÖ BAASKOOLITUSE 6-kuulise arenguprogrammi gruppi.

Personalitöö baaskoolituse eesmärgiks on anda osalejatele teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi personalitöö kaasaegsetest käsitlustest.

Koolituse sihtgrupiks on personalitöötajad ja -spetsialistid nii avalikust- kui ka erasektorist, personalitööd tegevad teiste ametikohtade esindajad (näiteks raamatupidajad, sekretärid, juhi abid, büroojuhid) ning kõik teised, kes soovivad saada personalitööst terviklikke teadmisi.

Arenguprogrammis käsitletakse kõiki olulisemaid personalitöö valdkondi, sh:
• personalijuhtimine kaasaegses organisatsioonis ja personalitöö eetika,
• töösuhete õiguslik taust - tööleping, avaliku teenistuse seadus
• töötervishoid, -ohutus ja tööalane heaolu
• töösuhted ja sotsiaalpartnerlus
• personalitöö protseduurid ja dokumentatsioon;
• tööjõu planeerimine;
• töö analüüs ja tööde hindamine;
• värbamine ja valik;
• töötajate hindamine, arenguvestlused
• koolitus- ja arendustegevus organisatsioonis
• motiveerimine ja tasustamine;
• sisekommunikatsioon;
• personaliuuringud.

Täpse info programmi ja osalemistingimuste kohta leiab PARE Akadeemia kodulehelt: http://akadeemia.pare.ee/et/personalitoo-baaskoolitus

 

Tere tulemast PARE Akadeemia baaskoolitusele!

Lisainformatsioon: 611 6411
E-post: koolitused@pare.ee


Infot kõikide PARE Akadeemia koolituste kohta leiab siit.