Klubid

Personalitöö valdkonna kutseeksamid 5.- 6. juuni

Toimumise aeg: 05. June 2013 at 09.00
Kategooria: Tartu
Järgmised kutseeksamid toimuvad 5. ja 6. juuni 2013.

Kõikide kinnitatud kutsestandardite ja kutseeksamiteks vajalike eeldustega saate tutvuda PARE kodulehel. Lisaks leiate kodulehelt infot ka eksamite sisu ja vormi kohta.

Kutseeksamile registreerumiseks palume täita kinnitatud avalduse ja CV vormi. Personalispetsialist III ja personalijuht IV taotlejatel on tarvis lisaks eelpoolnimetatud dokumentidele esitada ka portfoolio.

CV, avaldus ja portfoolio palume saata koos haridust tõendavate dokumentide koopiatega hiljemalt 5. maiks 2013 e-postile hannamay@pare.ee, faksile 611 6410 või PARE aadressile Jõe 5, 10151 Tallinn.

Kutseeksami hind
Eksami hind I-III kutsetaseme tunnistuse saamiseks 108,65 €.
Eksami hind IV või V kutsetaseme tunnistuse saamiseks 178,95 €.

Hinnast on võimalik saada mitmeid soodustusi (PARE liikmetele, PARE koolitusi läbinutele, kõrgkoolide/ülikoolide 2012 a. personalitöö valdkonna lõpetanutele, kutseõppeasutuste lõpetajatele).

Kutse taastaotlemine
Kutsetunnistuse kehtivusaja möödudes on õigus sama taseme kutset ilma eksamita taastaotleda ühe aasta jooksul pärast kutsetunnistuse kehtivusaja lõppemist, pärast seda tuleb taastaotlemiseks tulla kutseeksamile. Taastaotlemise dokumente võetakse vastu samal ajal kui kutseeksamile registreerujate dokumente. Kutse taasväljastamise eelduseks on, et taastaotleja on alates kutsetunnistuse väljastamisest teinud erialast tööd vähemalt 2 aastat. Erialase töö hulka arvestatakse lisaks põhitööle ka tööd personalitöö valdkonna lektorina ja/või konsultandina, aktiivset osalemist PARE tegevuses jmt.

Kõigil kutsetasemetel on kutse taastaotlemise hinnaks 44,74 €.


Lisainfo: hannamay@pare.ee, 611 6411 või PARE kodulehel.