Klubid

Kutse ümarlauale "Tööalane ärakasutamine- kas, kes ja kuidas?"

Toimumise aeg: 30. October 2012 at 09.30
Kategooria: Tallinn

   

KUTSUVAD TEID
ümarlaua arutelule" Tööalane ärakasutamine - kas, kes ja kuidas?"

Ümarlaua arutelust saame teada, keda ja kuidas Eestis ning Eestist mujale suundunuid tööalaselt ekspluateeritakse, kuidas inimesi värvatakse, milline on tööandjate roll, kuidas neid juhtumeid menetletakse, millised on kehtivad regulatsioonid. Ümarlaual soovime osalejatega arutada selle üle, millised on erinevate asutuste võimalused tööalase ärakasutamise juhtumeid ennetada ja tõkestada ning millised on osalejate kokkupuuted tööalase ekspluateerimisega juhtumitega.

Ootame osalema Teie organisatsioonist 1-2 esindajat ja ühtlasi palume Teil info edastada enda kanaleid pidi teemast huvitatud asutustele, isikutele.

Ümarlaud toimub 30. oktoobril 2012 Tallinnas, Nordic Hotel Forumi ruumis Arcturus, aadress: Viru väljak 3.

Korralduslik info:
• esialgne päevakava on manuses.
• algab kohvipausiga kell 09.30 ja kestab 17.00ni.
• osavõtt on tasuta, sh toitlustus.
• toimub Nordic Hotel Forumi saalis Arcturus.
• kohapealsete parkimisvõimalustega saate tutvuda siit: http://www.nordichotels.eu/et/teenused.html

Korraldajad:
Anu Leps Justiitsministeeriumist
Anna Markina Tartu Ülikoolist
Sirle Blumberg MTÜst Living For Tomorrow

Ümarlaud toimub vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2010-2014 raames ja Euroopa Komisjoni poolt rahastatud projekti „ADSTRINGO" ning Living For Tomorrow projekti „Together against human trafficking" toetusel.

Kohtumiseni 30. oktoobril!

Registreerimine:

Oma osavõtust palume teatada aadressil karin.tammaru@just.ee hiljemalt 24. oktoobril.

Täiendav info:

Anna Markina, 627 1876, anna.markina@ut.ee
Sirle Blumberg, 660 7320, sirle@aids.ee
Anu Leps, 6208 117, anu.leps@just.ee