Klubid

PARE Akadeemia koolitus: Töölepingu seaduse rakendamine uue ATSi valguses

Toimumise aeg: 08. November 2012 at 09.00
Toimumise koht: Koolitus
Kategooria: Tartu
2013. aastal hakkab avalik sektor seoses uue avaliku teenistuse seaduse jõustumisega rakendama töölepingu seadust. Seetõttu oleme ette valmistanud koolitusprogrammi avaliku teenistuse personalivaldkonna spetsialistidele, kus kolmel päeval keskendutakse töösuhtele avalikus sektoris ning ametnikust töötajaks muutumisele.

Pakume kolmel nädalal poolepäevaste (kokku 18 ak tundi) õppepäevade vormis võimalust enesetäienduseks - seome kokku passiivõppe ehk loengud ja aktiivõppe ehk kaasuste lahendamised ning arutelud, mis põhinevad osalejate juhtumitel ja kogemustel.

§ Kolmel korral üle nädala seetõttu, et tööõiguse teabepäevad on osutunud väga inforohketeks, kuid väiksem grupp ja tihedamad kohtumised võimaldavad rahulikumat tempot, annavad aega mõtete laagerdumiseks, analüüsiks ning isetegemisteks ehk harjutusülesannete lahendamisteks;
§ Poolepäevased (6 ak h) seetõttu, et austame Teie olulisust tööandja jaoks. Poolepäevane koolitus annab võimaluse samal päeval ka tööandja jaoks olemas olla.


Koolitusprogramm

I õppepäev
N 8.11.2012 kell 9.00-14.30 (6 ak tundi)
Töölepingu ettevalmistamine, sisustamine, sõlmimine
• Töölepingu ettevalmistamisest - värbamine ja läbirääkimised kui töösuhte loomise tahteavaldus, isikuandmete kaitse.
• Tööleping võlaõiguse süsteemis. Tüüptingimused töölepingus - töötaja kui tarbija. Lahtised tingimused töölepingus. Leping heas usus. Põhikohustused ja kõrvalkohustused.
• Soovitused töölepingute sisustamiseks - mis peab, mis võib?
• Tööleping avalikus teenistuses - ühtlustamine nõuetega ametnikele.
• Eritingimused töölepingutes - katseaeg, tähtajalise töölepingu problemaatika, konfidentsiaalsusklauslid.
• Mõni sõna „traditsioonilistest" kohustustest töölepingus.
• Räägime lühidalt töölepingule konkurentsi pakkuvatest lepingutest (töövõtuleping, käsundusleping)
• Ametnikust töötajaks - ametnike ja töötajate õiguste vahe (õiguslik analüüs). ATS-i rakendussätete nüansid. Mõni sõna personalidokumentatsioonist.


II õppepäev
N 22.11.2012 kell 9.00-14.30 (6 ak tundi)

Töösuhte argipäev - tööaeg, puhkeaeg, puhkus, töötasu.
• Töö- ja puhkeaja korraldamine - tööandja avalik-õiguslik kohustus
• Tööaeg: täistööaeg, osaline tööaeg. Tööaja summeerimine. Ületunnid.
• Puhkeaaja tagamise kohustus - tööpäeva sisene, tööpäevade vaheline ja töönädalate vaheline puhkeaeg. Valveaeg.
• Puhkuseõigused - ajakava, igaaastase puhkuse andmise praktilised küsimused. Tööandja kohustused seoses vanemapuhkustega. Õppepuhkus.
• Töötasu - tööandja põhikohustus. Kokkuleppe arusaadavus, selgus. Töötasu eritingimustes (ületunnid, töö riigipühal, öösel jm). Töötasu alandamine. Tasaarveldamine.


III õppepäev
N 6.12.2012 kell 9.00-14.30 (6 ak tundi)
Töösuhe lõppeb. Vastutus.
• Töölepingu lõppemine tähtaja saabumisel, poolte kokkuleppega, ühe poole tahtel (ülesütlemine). Üleütlemisaluse „kvalifitseerimine" - palju peaks töölepingu lõppemise, sh. ülesütlemispõhjuste piiritlemisest, teadma personalispetsialist.
• Töölepingu ülesütlemise menetlus: avaldus, etteteatamiskohustuse täitmine, rahalised kohustused. Õiguste kaitse (ülesütlemise vaidlustamine).
• Töötaja vastutus.


Koolitaja

Tööseadusandluse koolituse viib läbi valdkonna tunnustatud ekspert, PARE hinnatud koolitaja ja Sihtasutus Õigusteenuste Büroo juhataja Hille Raud.


Osalemistingimused

Tervikprogrammi hind on PARE liikmele ja avaliku sektori spetsialistidele 390€ + km 20% ja mitteliikmele 430€ + km 20%.

Üksiku koolituspäeva hind PARE liikmele ja avaliku sektori spetsialistidele 140€ + km 20% ja mitteliikmele 160€ + km 20%.

Hind sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause.
Tasumine toimub arve alusel.

Registreerimisvormi leiad siit

P.S Õppepäevadest osavõttu tõhustab sülearvuti kaasavõtmine - õigusaktid vajavad lappamist, asjalikud allikad ülevaatamist ja kasutamist.


Lisainformatsioon


Tanel Triisa
PARE ürituste projektijuht
Telefon: 611 6411
E-post: tanel@pare.ee