Klubid

PARE Akadeemia klubi kõigis regioonides: ÕIGE AEG ON e-ÕPPIDA

Toimumise aeg: 11. October 2012 at 15.00
Toimumise koht: PARE klubi kõigis regioonides
Kategooria: Tartu

Esmakordselt PARE ajaloos toimub klubi samal ajal 4-s erinevas regioonis - Tallinnas,  Tartus, Pärnus ja Narvas. Eesmärk on erinevatest regioonidest osalejatega kogeda info- ja  kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste rakendamisest saadavat sünergiat.

Õige aeg on just nüüd ja praegu! Paremat või eraldi aega õppimise jaoks ei pruugi tullagi.
Iga organisatsiooni ja ka üksikisiku ees on küsimused - kuidas kõige sobivamalt õpe korraldada, kuidas luua olukord mis motiveerib õppima ja kuidas rakendada kiirelt arenevad digiajastu  võimalused õppimisse?

Õppimise võimalusi, viise ja vorme on väga erinevaid. Järjest rohkem kasutatakse  organisatsioonides e-õppe võimalusi. Alustades e-keskkonda üles laetud õppematerjalide  lugemisest, e- testide sooritamisest kuni keerukamate õppesimulatsioonide läbimiseni. Traditsioonilist õppimist täiendavad virtuaalsed klassiruumid ning online´is toimuvad diskussioonid. Tehnoloogia, sh haridustehnoloogia, areng on väga kiire. Selles orienteerumine ja oma organisatsioonile sobivate võimaluste leidmine on üks personalivaldkonna väljakutsetest.

Koostöös Tartu Ülikooli elukestva õppe keskusega toimub klubi, mille eesmärk on olla kursis e-õppe valdkonnas toimuvaga ning saada ideid kuidas töötajate arengu toetamisel suurendada e-õppe ja erinevate infotehnoloogiliste võimaluste kasutamist.

Klubi esinejate sõnavõtud toimuvad videosilla vahendusel, arutelu- ja diskussiooniringid leiavad aset füüsilises ruumis ja arutelude kokkuvõtted jagatakse taas ühises virtuaalses keskkonnas.

Tallinna kohtumispunktis astub üles Ene Koitla, e-Õppe arenduskeskuse juhataja, kes annab ülevaate e-õppe arengutest ülikoolides ja tutvustab lähemalt, mida ülikoolid teevad e-õppes.

Tartu kohtumispunktis tutvustab Tiia Ristolainen, Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja, Tartu Ülikooli e-täiendusõppe võimalusi ja arutleb tööandjate - ülikoolide koostöö teemal.

Lisaks jagavad oma e-õppimise kogemusi nii õppija kui ka koolitaja, tuues välja oma positiivsed kogemused, kuid ka näiteid praktilistest küsimustest ja probleemidest ning kuidas nemad olukordi on lahendanud.

Aruteluringides jagame mõtteid teemadel:

  • mida vajab või eeldab organisatsioon e-õppest, kuidas saame e-õppe kasutegurit tugevdada; mida teha e-õppe miinuste ja levivate müütidega;
  • räägime erinevatest ootustest: millised on õppija ootused tööandajale/e-õppele ja millised on tööandja ootused õppijale/e-õppele;
  • ühise ajurünnakuna mõtleme, mis sobib e-õppes õppida ning millised võiksid olla teemad, mida on kasulik õppida just e-õppe vormis.

Tartu Ülikooli poolt aitavad arutelu suunata: Tallinnas Ülle Kesli (TÜ elukestva õppe keskuse täiendusõppekeskuse juhataja), Pärnus Kandela Õun (TÜ Pärnu kolledži majandusmatemaatika ja statistika lektor), Narvas Aet Kiisla (TÜ Narva kolledži programmijuht, lektor)

Klubi ettekannete osast ja ühisarutelude koondsõnumitest valmib ka videokokkuvõte, mis on edaspidi kättesaadav nii TÜ kui PARE kodulehel. Esma-avaldamine on 17.oktoobril, Täiskasvanute õppija nädala raames toimuval e-õppe päeval.

NB! 4. oktoobril, nädal enne PARE klubi toimumist, avatakse Tartu Ülikooli poolt e-kursus „Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppekoolitus" (kursuse tutvustus Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis), millega saavad klubis osalejad soovi korral tutvuda ja seeläbi saada e-õppimise kogemuse.  

Kes soovivad sel kursusel aktiivselt osaleda ja proovida ka töökeskkonda puudutavat testi täita, palume saata kasutajatunnuse loomiseks nime, isikukoodi ja e-maili aadressi ülikooli täiendusõppe koordinaator Esta Pildile aadressil esta.pilt@ut.ee .
Ülejäänutele avame kursuse külalisena vaatamiseks aadressil https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=544

Täpsem info ja abi kursusel osalemiseks: Esta Pilt, täienduskoolituse programmijuht, 737 5560, esta.pilt@ut.ee

 

Klubi toimumisaeg: 11.10.2012 kell 15:00-18.00
Toimumiskohad: TÜ Tallinna esindus (Teatri väljak 3-311, Tallinn), Tartu Ülikool (Lossi 3-105, Tartu), TÜ Pärnu kolledž (Ringi 35-304, Pärnu), TÜ Narva kolledž (Kerese 14, Narva; peale klubi võimalus külastada kolledži uut õppehoonet).
Osalemistasu: PARE liikmetele ja avaliku sektori esindajatele tasuta, teistele 20€ + km
Registreerimine: Eelregistreerimine toimub 9. oktoobrini

Lisainfo: Klubis toimunud rühmatöö kokkuvõtted leiad manusest ja videoettekanded siit lehelt http://uttv.ee/naita?id=14503