Klubid

PARE Akadeemia koolitus: "Finantsjuhtimine personalijuhile"

Toimumise aeg: 29. November 2012 at 09.00
Toimumise koht: Koolitus
Kategooria: Tartu

Personalijuhtimise konverentsil 2012 "Nutikas organisatsioon" osalejate seas läbiviidud küsitlus näitas, et personalitöö valdkonna töötajad tunnevad enim vajadust finantsteemalise koolituse järgi, mis on koostatud just personalijuhi vajadusest lähtuvalt. Tagasisidest tulenevalt oleme loonud spetsiaalse finantskoolituse "Finantsjuhtimine personalijuhile"

Oma praegused finantsteadmised saad proovile panna SIIN.

Ootame koolitusele aktiivseid personalitöö valdkonna spetsialiste ja -juhte, kes soovivad:

 • arendada oma ärilist mõtlemist ning seeläbi veelgi enam panustada oma ettevõtte arengusse
 • saada paremini aru, millest kõnelevad ettevõtte finantsjuht, ärikontroller ja pearaamatupidaja
 • osata lugeda finantsaruandeid mõistmaks ettevõtte äritegevuse tugevaid ja nõrkasid külgesid
 • teha majanduslikult põhjendatud investeerimisettepanekuid
 • panustada toimivasse ettevõtte riskide juhtimisse

Koolitusprogramm

I koolituspäev
N 29.11.2012 kell 9.00-14.30 (6 ak tundi)

Laome vundamendi: Finantsarvestuse ja -analüüsi päev

 • Sissejuhatus: finantsilise mõtteviisi nurgakivid. Millised on erinevused ettevõtte ja eraisiku finantsmõtlemisel?
 • Kuidas lugeda põhilisi finantsaruandeid: bilanssi, kasumiaruannet ja rahakäibe aruannet? Millised on nende aruannete omavahelised seosed ja kokkupuutepunkt personalijuhtimisega?
 • Mis on finantssuhtarvud?
 • Kuidas analüüsida ettevõtte arengut, maksevõimet, kasumlikkust ja tööviljakust?
 • Kuidas analüüsida palgakulusid?
 • Mida on oluline teada maksunduse aluspõhimõtetest?

Päeva lõpus annab koolitaja kätte individuaalse iseseisva töö, mis tuleb lahendada 9. detsembriks.

II koolituspäev
R 30.11.2012 kell 9.00-14.30 (6 ak tundi)

Ehitame seinad: Juhtimisarvestuse ja investeeringute analüüsi päev

 • Millised on finants- ja juhtimisarvestuse erinevused?
 • Koostame ühe juhtimisarvestusliku kasumiaruande
 • Millised on raha ajaväärtuse põhimõtted?
 • Milline on raha hind ja kuidas selle alusel langetatakse ettevõttes finantseerimisotsuseid?
 • Kuidas arvutada investeeringute tasuvust? Teeme läbi mitmeid näiteid (uue ametikoha loomise mõttekus, personaliprogrammi juurutamise tasuvus jms)
 • Lisaks saad koolituspäeva jooksul palju häid nippe, kuidas Excelis oma aega kokku hoida.

*Koolitusteemade paremaks omandamiseks palun võta võimalusel kaasa sülearvuti.

III koolituspäev
11.12.2012 kell 9.00-14.30 (6 ak tundi)

Paigaldame katuse: Eelarvestamise ja riskide juhtimise päev

 • Missugused on eelarvestamise põhietapid? Tööjõukulude-eelarve koht ettevõtte kogueelarves
 • Toimiva eelarve tunnusjooned
 • Eelarve koostamise näidisülesanne Excelis
 • Milleks on vajalik riskide juhtimine? Riskide juhtimise põhietapid
 • Personaliriskide mõju ettevõtte finantsnäitajatele
 • Finants- ja personalijuhi tulemuslik koostöö

*Koolitusteemade paremaks omandamiseks palun võta võimalusel kaasa sülearvuti.

Kasutatavad meetodid
Koolitaja teemakohased lühiloengud ja praktilised näited, ühised arutelud ning ülesannete lahendamised arvutis ja paberil, kodutöö.

Koolitaja

Finantsjuhtimine personalijuhile koolitust viib läbi Paavo Siimann.

Paavo on viimased kümme aastat õpetanud TTÜ majandusteaduskonnas finantsaruannete analüüsi nii eesti kui inglise keeles. Igapäevaselt töötab kütuse ja mugavuspoodide jaemüüja Statoil Fuel & Retail Eesti AS finantsdirektorina.
Seoses eelnevate rahvusvaheliste ettevõtete töökogemustega on Paavol lisaks Eestile olnud kogemusi Lätis ja Leedus, aga ka kaks aastat Ukraina, Kasahstani, Gruusia, Armeenia ja Aserbaidžaani turgude ülesehitamisel.
Paavol on ärikorralduse magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist ja ta jätkab praegu samas oma doktoriõpinguid. Paavo on Eesti Ettevõtlike Noorte Koja (Junior Chamber International) liige alates 2004. aastast.

Osalemistingimused

Tervikprogrammi hind on PARE liikmele 390€ + km 20% ja mitteliikmele 430€ + km 20%.
Hind sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause.
Tasumine toimub arve alusel.

Registreerumine
Koolitusele saab registreeruda SIIN

Lisainformatsioon
Katrina Laurson
PARE koordinaator
Telefon: 611 6411
E-post: katrina@pare.ee