Klubid

ENESEMOTIVEERIMISE KUNST ehk kuidas juba täna oma tööd armastada?

Toimumise aeg: 19. May 2012 at 09.30
Kategooria: Tallinn

Kui sa soovid saada reaalseid nippe, kuidas töötajaid motiveerida ning aidata nendel ennast motiveerida, oled oodatud sel laupäeval siia koolitusele!

Käesoleva koolituse eesmärk on aidata inimesel iseennast lähemalt tundma õppida, et seeläbi oma tööst rohkem rõõmu tunda. Kuna paljud psühholoogilised uuringud näitavad, et naudinguga tehtud töö on tulemuslikum ja kõikidele osapooltele kasulikum, omandavad koolitusel osalejad kolm olulist oskust.

Esimene osa. Optimistlike hoiakute kujundamine.

Selles koolituse osas õpivad töötajad, kuidas tööga seotud hoiakuid muuta ning miks see muutus sageli nii keeruline on? Osalejad mõistavad, kuidas nende sees on suurel hulgal kasutamata ressursse, mille kasutusele võtmine võiks nende tulemuslikkust kuni 30% kasvatada. Töötajad omandavad selles moodulis oskused, kuidas need ressursid eneses taasavastada ja kasutusele võtta, et eneses optimismi ja eesmärgipärasust arendada ning seeläbi oma tulemusi parandada.

Teine osa. Töö mõtestamine ja uute tähenduste andmine.

Selles moodulis õpivad töötajad teadvustama olemasolevaid tööga seotud paradigmasid (palgapõhine suhtumine töösse vs väärtuspõhine suhtumine töösse) ning omandavad oskuse läheneda tööle uue paradigma - töö mõtestamise - kaudu. Osalejad õpivad ise oma tööle tähenduse andma ning selle kaudu end ise motiveerima.

Kolmas osa. Enesejuhtimise meetodite kasutamine igapäevaelus.

Selles koolituse osas õpivad inimesed konkreetsed tehnikad, kuidas eneseteadlikkust arendada ning seeläbi nimetatud takistused ületada. Osalejad õpivad efektiivsed tehnikad, kuidas emotsionaalsetes olukordades tasakaal säilitada, kuidas ebasoovitud mõttemustritest vabaneda ning kuidas harjumusi ja uskumusi muuta.

Toimumise aeg:
19. mai 09.30 – 17.00
Toimumise koht: Holistilise Teraapia Instituut, Pärnu mnt 139C, Tallinn (kaart)
Osalemistasu: Juhtidele ja personalitöötajatele osalemine TASUTA
Registreerimine: Registreeruda saab e-posti aadressil kaido@sisekosmos.ee Registreerudes palume märkida oma nimi, amet ja ettevõte.