Klubid

PARE seminar Tartus: Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord

Toimumise aeg: 18. November 2011 at 11.00
Toimumise koht: PARE seminar Tartus
Kategooria: Tartu

6. oktoobril 2011 kiitis Vabariigi Valitsus heaks määruse „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord" muutmise, millega väheneb tööandjate halduskoormus.

1. jaanuarist 2012 jõustuva määrusega tehakse kaks sisulist muudatust. Esimene muudatus lihtsustab puhkusetasu arvestamist. Selle järgi ei tule tööandjal puhkuste korral arvestada töötajale keskmist päevatasu, kui töötasu on olnud eelneva kuue kalendrikuu jooksul muutumatu suurusega. Sellisel juhul maksab tööandja töötajale töölepingus kokkulepitud töötasu.

Teine muudatus vähendab tööandja ebamõistlikku halduskoormust. Selle järgi ei näe määrus enam ette keskmise töötasu ümberarvestamise kohustust, st kui keskmine töötasu on välja makstud, siis hiljem seda enam ümber arvutada ei tule.

Rohkem informatsiooni määruse muudatuste kohta leiate teatele lisatud seletuskirjast ja määruse lühikokkuvõttest. 

Koostöös Sotsiaalministeeriumi tööelu arengu osakonnaga korraldame PARE seminarid, kus tutvustame määruse põhimõtteid. Esineja Seili Suder ei saa võtta endale keskmise arvutaja või arvutuse kontrollija rolli, vaid eelkõige määruse reeglite selgitamise rolli.

Toimumisaeg: 18.11.2011 kell 11.00-12.30
ToimumiskohtHotell TARTU (Soola 3, Tartu) 
Registreerimine: toimub 16. novembrini või kuni kohti jätkub
Osalemistasu: PARE liikmetele on klubi tasuta, mitte-liikmetele on hind 25.-€