Klubid

Järgmised kutseeksamid toimuvad 1. detsembril!

Toimumise aeg: 01. December 2011 at 09.00
Kategooria: Tartu
Hea personalitöö valdkonna professionaal!

Ootame Sind kutseeksamitele 1. ja 2. detsembril taotlema või taastaotlema personalitöötaja, personalispetsialisti või personalijuhi kvalifikatsiooni tõendavat kutsetunnistust.
Eksamile registreerumise ning taastaotlemise dokumente võtame vastu kuni 1. novembrini nii meili, faksi kui posti teel.

Kutseeksami hind
• Eksami hind I-III kutsetaseme tunnistuse saamiseks 108,65 eur.
• Eksami hind IV või V kutsetaseme tunnistuse saamiseks 178,95 eur.
Hinnast on võimalik saada mitmeid soodustusi (PARE liikmetele, PARE koolitusi läbinutele, kõrgkoolide/ülikoolide 2011 a. personalitöö valdkonna lõpetanutele, kutseõppeasutuste lõpetajatele).

Kutse taastaotlemine
Kutsetunnistuse kehtivusaja möödudes on õigus sama taseme kutset ilma eksamita taastaotleda ühe aasta jooksul pärast kutsetunnistuse kehtivusaja lõppemist, pärast seda tuleb taastaotlemiseks tulla kutseeksamile. Taastaotlemise dokumente võetakse vastu samal ajal kui kutseeksamile registreerujate dokumente. Kutse taasväljastamise eelduseks on, et taastaotleja on alates kutsetunnistuse väljastamisest teinud erialast tööd vähemalt 2 aastat. Erialase töö hulka arvestatakse lisaks põhitööle ka tööd personalitöö valdkonna lektorina ja/või konsultandina, aktiivset osalemist PARE tegevuses jmt.
Kõigil kutsetasemetel on kutse taastaotlemise hinnaks 44,74 eur.

Eksamile registreerumine
Eksamile registreerumiseks palume täita kinnitatud avaldus ja CV vorm, lisaks tuleb koostada portfoolio (kutsestandardi taseme III ja IV korral) või uurimuslik juhtumi/probleemi analüüs (V taseme korral). Avaldus, CV, koopia haridust tõendavatest dokumentidest ning portfoolio või uurimuslik juhtumi/probleemi analüüs palun edastage aadressile ave@pare.ee, faksile 611 6410 või PARE aadressile Jõe 5, 10151 Tallinn.

Palume Sul eelnevalt tutvuda nii personalitöötaja, -spetsialisti või -juhi kutsetunnistuse taotlemiseks vajalike eeldustega kui kutseeksami sisu ja vormiga.

Lisainfo: Ave Algpeus ave@pare.ee või PARE kodulehel.