Klubid

Ümarlauanõupidamine: „Vanemaealised- väärtuslik ressurss tööturul"

Toimumise aeg: 02. June 2011 at 13.00
Kategooria: Tallinn

   
 

Projekt „Vanemaealised- väärtuslik ressurss tööturul"
Projekti kood: 1.3.0102.10-0309


Barjäärid tööandjate ja vanemaealiste tööotsijate vahel ning kuidas neid ületada
Ümarlauanõupidamine 2. juunil 2011 Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskuse Nurgasaalis, Tallinn Tõnismägi 2.

PÄEVAKAVA

13.00 - 13.15 Registreerumine, tervituskohv
13.15 - 13.30 Tutvustav avaring
13.30 - 13.40 Projekti „Vanemaealised -väärtuslik ressurss tööturul" tegevused - vaheetapi kokkuvõte (Signe Roos, MTÜ Teine Võimalus koolituse juht)
13.40 - 13.50 Sama sihtrühmaga töötava ESF projekti „Vanemaealiste tööturule toomine sotsiaalse suutlikkuse ja konkurentsivõime suurendamise kaudu" kogemuste tutvustamine (Kati Loo, MTÜ Tugi- ja Koolituskeskus Usaldus)
13.50 - 14.00 Projektis osalenud 50+ tööotsija tagasiside koolituselt (Reet Teinberg, Jaak Rosin)
14.00 - 14.15 Tööandjate infopäevade tagasiside (Maiken Sõrg, Töötukassa ja Anu Sark, projekti koolitaja)
14.15 -14.30 Kas ja millised muutused lähiajal tööturul toimuma hakkavad seoses ühiskonna vananemisega (Helen Kirs, Sotsiaalministeerium)
14.30 - 14.45 Kohvipaus
14.45 - 15.00 Vanuseline diskrimineerimine tööturul (Mari-Liis Sepper, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik)
15.00 - 15.15 Tööandja dilemma: keda eelistada - nooremaid või vanemaid tööotsijaid? (Riina Varts, Eesti Energia, PARE juhatuse liige)
15.15 - 16.15 Diskussioon teemal "Kuidas murda barjäärid tööandjate ja 50+ tööotsijate vahel?"
16.15 - 16.30 Tagasiside ja kokkuvõte

Lisainfo ja registreerumine:
Signe Roos
Koolitusprojekti juht
signe.roos@itk.ee
Registreeruda saab kuni 23.05.2011