Klubid

PARE seminar Jõhvis: Töövaidluskomisjoni praktika töötasu ja töölepingu ülesütlemise vaidlustes

Toimumise aeg: 30. May 2011 at 14.00
Kategooria: Tartu
Uue töölepingu seadusega tõusetunud kitsaskohad on tänaseks teoreetilisest vaatenurgast ohtrat käsitlemist leidnud nii PARE kui teiste organisatsioonide ja ettevõtete korraldatud seminaridel. Siiski on palju küsimusi jäänud endiselt õhku rippuma, kuna vastav kohtupraktika on alles kujunemas. Küll aga on nüüdseks kogunenud arvestatav hulk töövaidluskomisjonide lahendeid, mille hulgas domineerivad töötasuga ja töölepingu lõppemisega seotud vaidlused. Neid lahendeid olemegi palunud teile tutvustama ja kommenteerima Tööinspektsiooni Ida Inspektsiooni Jõhvi töövaidluskomisjoni juhataja Heli Laidro.

Koolituse teemad keskenduvad järgmistele aspektidele:

Töötasu
- mis on ja mis ei ole töötasu
- töötasu vähendamine poolte kokkuleppel
- töötasu vähendamine faktilise käitumisega
- pooltevahelise praktika mõju
- probleemid töötasuga, sagedasemad vead
- TVK ja kohtupraktika

Töölepingu ülesütlemine tööandja algatusel
- koondamise tõttu
- töötaja isikust tuleneval põhjusel
- töötaja tööle mitteilmumisel ja temaga kontakti mitte saamisel
- ülesütlemise kord
- sagedasemad vead, TVK praktika

Töölepingu ülesütlemine töötaja algatusel
- korraliselt (kui töötaja teatab ette alla 30 kp)
- erakorraliselt tööandjast tuleneval põhjusel (mis on oluline töötasu maksmisega hilinemine)
- ülesütlemise kord
- sagedasemad vead, TVK praktika

Täiendavalt ootame kõigi osalejate küsimusi töötasu ja töölepingu lõpetamise kaasustena meili teel ette, et võimalusel leida vastus senisest töövaidluskomisjonide praktikast. Oma küsimused palun saata aadressile kadi@pare.ee hiljemalt 23. maiks.

Toimumise aeg: 30. mail 2011 kell 14.00 (kestvus 2-2,5h)
Toimumiskoht: Töötukassa seminariruum Jõhvis, Rakvere tn 8  
Osalemistasu: seminar on kõigile osalejatele TASUTA
Registreerumine: registreerumine toimub 26. maini või kuni kohti jätkub
Lisainfo: kadi@pare.ee