Klubid

Konverents "Eesti kvalifikatsioonid mõistetavaks ja usaldusväärseks!"

Toimumise aeg: 17. March 2011 at 10.30
Kategooria: Tallinn

SA Kutsekoda kutsub teid osalema konverentsil "Eesti kvalifikatsioonid mõistetavaks ja usaldusväärseks!"

Konverents toimub 17.märtsil 2011, kell 10.30-17.00 Swissotelis, Tornimäe 3, Tallinn.

Euroopa Liit on arendamas ühtset elukestva õppe ruumi, mille keskmes on õpiväljundipõhine Euroopa ühtne elukestva õppe kvalifikatsiooniraamistik (European Qualifications Framework for Life Long Learning - EQF). EQF seob omavahel eri riikide riiklikud kvalifikatsioonisüsteemid ja -raamistikud (st tunnistused ja diplomid) aidates nii õppijaid ja töötajaid, kes soovivad teises riigis töötada või jätkata õpinguid mõnes muus haridusasutuses. Aastast 2012 on kõigil liikmesriikidel kohustus lisada kõigile väljaantavatele kvalifikatsioonitunnistustele ja diplomitele märge vastava EQF-i taseme kohta.

Konverentsi eesmärk on:
· Tutvustada Eesti kvalifikatsiooniraamistikku (EKR) ning selle seoseid EQF-ga;
· Selgitada huvirühmadele kvalifikatsiooniraamistike otstarvet ja oodatavat kasu;
· Tutvustada vastvalminud, Euroopa Komisjonile esitatavat aruannet, mis kirjeldab EKR-i arengut ja Eesti kvalifikatsioonide sidumist EQF-ga.

Päevakavas:
· Milleks meile Euroopa ühtne elukestva õppe kvalifikatsiooniraamistik?
Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku (EQF) taustast ja ideest räägib Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik Külli All.
· Eesti kvalifikatsioonid ja nende sidumine EQF-iga.
Eesti kvalifikatsioonide sidumisest EQF'iga ning sidumisraportist teeb ettekande Kutsekoja juhatuse liige Olav Aarna.
· Naaberriikide kogemus kvalifikatsiooniraamistiku arendamisel.
· Paneeldiskussioon "Milleks ja kuidas EKR-i kasutada?"

Osalevad tööandjate, töötajate, õppijate ja HTM'i esindajad.
Moderaator Tauri Tallermaa.

NB! Konverents on osalejatele tasuta.

Registreerumine 11.märtsini 2011 Kutsekoja veebiaadressil.
Täpsem info ning päevakava saadaval eelnimetatud veebiaadressil ning Kutsekoja kodulehel.

Lisainformatsioon:
Maarja All, maarja.all@kutsekoda.ee, 58192838