Klubid

PARE seminar: Mida peab personalijuht teadma võlaõigusseadusest?

Toimumise aeg: 25. May 2011 at 09.30
Kategooria: Tartu

 
 

Töösuhtega seotud kokkuleppeid sõlmides lähtume täna kehtivast töölepingu seadusest. Nimetatud seadus kuulub võlaõiguslike lepingute hulka ning sellest tulenevalt on paljud töösuhte aspektid sätestatud võlaõigusseaduse üldosas. Töösuhtes tuleb esimeses järjekorras kohaldada töölepingu seadust ning seejärel lähtuda võlaõigusseadusest. 25. mail toovad advokaadibüroo Soraineni tunnustatud juristid Urmas Volens ja Indrek Ergma teieni kõik võlaõigusseaduse aspektid, mida iga personalijuht töösuhete edukaks korraldamiseks peaks teadma.  

Seminari päevakava:

9.00-9.30 Hommikukohv

9.30-11.00 I Loeng
   * TLS üldises VÕS-i süsteemis, töölepingu olemus.
   * Töölepingu sõlmimine, lepingueelsete läbirääkimiste võlasuhtest  
      tulenevad kohustused, töölepingu tühisus ja tühistatavus.
   * Tüüptingimuste regulatsiooni kohaldamine töölepingule

11.00-11.15 Paus

11.15-12.45 II Loeng
   * Töölepingust tulenevad kohustused, töölepingu täitmine.
   * Töölepingust tulenevad põhi- ja kõrvalkohustused, nõuded kohustuse täitmisele.
   * Palganõue, tasaarvestamise võimalused
   * Erikokkulepped: konkurentsikeeld, ärisaladus jms

12.45-13.30 lõuna

13.30-15.00 III Loeng
   * Töölepingu rikkumise tagajärjed ja õiguskaitsevahendid.
   * Töötaja vastutuse erisused, tööandja vastutus üldise VÕS-i süsteemi järgi.
   * Üksikud õiguskaitsevahendid: täitmisnõue, viivisenõue, kahju hüvitamise nõue, töötasu
      alandamine, leppetrahv, omapoolse kohustuse täitmisest keeldumise õigus.

15.00-15.15 Paus

15.15-16.45 IV Loeng
   * Töölepingu lõppemise kohta TLS-is sätestatud erisused võrreldes VÕS-i üldregulatsiooniga.
   * Lepingu lõpetamise vaidlustamine ja võimalikud kahjunõuded.
   * Kolmandad isikud töösuhtes: töölepingute üleminek ettevõtte võõrandamise korral, renditöö,
     nõuete loovutamine, kolmandatele isikutele (tööandja kliendid) kahju tekitamine töötaja poolt.

Toimumise aeg: 25. mai 2011 kell 9.30 - 16.45
Toimumiskoht:  saal "Conference" Oru hotellis, Narva mnt. 120B.
Parkimine: tasuta hotelli parklas
Osalemistasu: seminari hind PARE liikmetele 75.-eur, mitte-liikmetele 105.-eur
Registreerimine: eelregistreerumine toimub 23. maini või kuni kohti jätkub
Lisainfo: katrina@pare.ee