Klubid

Konverents: IT-spetsialistid 2013- Eesti konkurentsi- ja ekspordivõime allikas

Toimumise aeg: 16. March 2011 at 09.30
Kategooria: Tallinn

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit ja Sihtasutus Kutsekoda kutsuvad Sind osalema konverentsil IT spetsialistid 2013 - Eesti konkurentsi- ja ekspordivõime allikas.
Konverents toimub 16. märts 2011, kell 9.30 - 17.00, IT Kolledžis, Raja 4C, Tallinn.
Konverentsi peaeesmärgiks on arendada koostööd kutsekoolide, kõrgkoolide ja tööandjate vahel, muutes seda eesmärgipärasemaks, operatiivsemaks ja paindlikumaks ning pakkuda värskeimat teavet IKT kutsestandardite väljatöötamise hetkeseisust.

Konverentsil osalemisest palun andke teada Kutsekoja kodulehe registreerumise keskkonnas.
Konverentsi täpse ajakava leiate manusest.

NB! Konverents on osalejatele tasuta

Konverentsi teema on oluline ja aktuaalne, kuna:
Ettevõtted vajavad kompetentseid IKT spetsialiste rohkem kui seni,
IKT erialade õppurid tahavad kinnitust, et nende kvalifikatsioon on rahvusvahelisel tööturul konkurentsivõimeline,
kutse- ja kõrgkoolide õppekavad peavad operatiivsemalt arvestama tööturu trende.

Konverentsi peaesinejaks on William Cardwell, Aalto Ülikooli ettevõtluskeskuse juhataja, kes toob praktilisi edunäiteid ülikoolide ja IKT ettevõtete vahelisest koostööst.
Teiste riikide kogemusest räägivad veel:
Clementina Marinoni, Fondacione Politecnico di Milano, inimvara arendamise osakonna juhataja tutvustab üleeuroopalist projekti e-Competetnce Framework.
Renny Amundsen, EUCIP Norge AS, tegevjuht annab ülevaate, kuidas töötab IKT spetsialistide rahvusvahelise sertifitseerimise võrgustik ja millised on Norra kui ühe aktiivseima maa kogemused. Fookus on sellel, mida annab sertifitseerimine ettevõtjatele.
Veel räägitakse konverentsil õppekavade välja töötamise süsteemist ja sekkumise võimalustest antud protsessis, samuti toimuvad ettevõtjate ja koolide ühised töötoad konkreetsete koostöö lahenduste ja ettepanekute välja toomiseks.

Konverentsile on oodatud IKT valdkonna ettevõtete juhid, personalijuhid ja IKT töötajad, IKT erialasid õpetavate kutse- ja kõrgkoolide juhid ja õppejõud, IKT valdkonna kutse- ja haridustööd korraldavate asutuste vastutajad.

Täpsem informatsioon:
Maire Nilgo, maire@kutsekoda.ee, 5563 4673
Doris Põld, doris.pold@itl.ee, 511 44 11