Klubid

Kutse kollektiivsete töösuhete ümarlaudadele!

Toimumise aeg: 22. February 2011 at 10.00
Kategooria: Tallinn
Hea personalijuht!

Tööandjate keskliit on läbi viimas Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud projekti „Kollektiivsed töösuhted- infomaterjal ja teavitus tööandjale". Projekti eesmärk on jagada tööandjate vahel erinevaid kogemusi suhetest töötajate esindajatega, millega puutuvad kokku rohkemal või vähemal määral kõik keskmised ja suured ettevõtted, kuid on näiteid ka väiksematest ettevõtetest.

Koostöös Eesti Rakendusuuringute Keskuse Centariga oleme läbi viinud 7-s ettevõttes kollektiivseid töösuhteid käsitlevad juhtumiuuringud. Selleks, et sealt saadud teadmisi ja näpunäiteid edasi anda, viime veebruaris-mais 2011 läbi personalijuhtidele mõeldud ümarlauad, kuhu kaasame eri valdkondade spetsialiste. Ümarlaudade teemad ja päevakavad täienevad kogu projekti jooksul.

Ümarlaudadel räägitakse suhetest tööandjate esindajatega, ettevõtete sisekommunikatsiooni korraldusest ja töötajate kaasamisest, kollektiivsetest töösuhetest, kollektiivläbirääkimistest ja -kokkulepetest, kriisisituatsioonidest jpm. Ümarlauad annavad sisendi Sotsiaalministeeriumi poolt kavandatavasse kollektiivsete töösuhete reformi.

Esimene ümarlaud toimub juba 22. veebruaril kell 10-16 Tööandjate Majas Peetri saalis

Kollektiivsed töösuhted organisatsiooni juhtimise vaatenurgast.

Päevakava:
Sissejuhatus ja projekti tutvustus - Kadri Seeder, projektijuht
Sissejuhatus kollektiivsete töösuhete temaatikasse - Janno Järve, Epp Kallast Rakendusuuringute Keskus CentAR
     Kollektiivsed töösuhted - peamised mõisted.
     Kollektiivsed töösuhted Eestis ja mujal - ajalugu ja tänane päev.
     Kollektiivsete töösuhete juriidiline raamistik ja statistika.

Kollektiivsed töösuhted juhtimise vaatenurgast:
     Milliseid ettevõtte juhtimise ja personalijuhtimise aspekte võib kollektiivsete töösuhete abil lahendada?
     Kollektiivleping ja/või motivatsioonipakett? Plussid ja miinused erinevate ettevõtete näitel. Muud personalijuhtimise praktikad.
     Kollektiivläbirääkimised ja -leping kui töötajate rahulolu (ja töörahu) tagamiseks.
     Kollektiivsed töösuhted kui kulude ohjamise instrument. Soovitused kokkuleppe sisu osas.

Registreerumine ümarlaudadele siit >>

NB! Ümarlaudadest osavõtt on tasuline - a 38,50 EURi, osavõtutasud lähevad projekti omafinantseeringu katteks. Kõigist ümarlaudadest osavõtt on soodushinnaga.

Projekti toetab Euroopa Liit.

Vaata täpsemat infot kodulehelt.