Klubid

Pare akadeemiline klubi Tallinnas: organisatsioonilise õigluse tajumine.

Toimumise aeg: 25. November 2010 at 16.00
Kategooria: Tartu
 
Jätkame eelmisel aastal välja kuulutatud magistritööde konkursi „Parim Potentsiaal Personalijuhtimises" finalistide tööde esitlemist.

25. novembril Tallinna ülikoolis tutvustab oma tööd organisatsioonikäitumise eriala lõpetanud Ruth Selirand, kes uuris organisatsioonilise õigluse tajumise seoseid organisatsioonipõhise enesehinnangu, tajutud juhtimisstiilide ja otsustusstiilidega.

Töö autor ütleb, et milliseks kujuneb organisatsioonisisene atmosfäär, sõltub juhi juhtimisstiilist, juhtimise ühe tähtsaima funktsioonina otsustamisstiilist, aga ka muudest indiviidi emotsionaalselt mõjutavatest aspektidest, millena tema töös on käsitletud organisatsioonipõhise enesehinnangu ning organisatsioonilise õigluse tajumist. Juhi eeskuju ja hoiakud mõjutavad kogu organisatsiooni emotsionaalset õhkkonda. Seetõttu mängib organisatsioonilise õigluse tajumine kui hoiak olulist rolli tööle pühendumise ja tööga rahulolu juures.

Ruthi oponeerib klubis suure juhtimise ja pikaajalise juhtide koolitamise kogemusega Urmo Vallner. Tema kaudu saavad Ruthi väited kas kinnituse või ümber lükatud. Urmo on Koger & Partnerid AS nõukogu liige ja juhataja (2005-2007), aastast 2002 on ta koolitusfirma Invicta üks tippkoolitajaid, keskendudes just juhtide koolitamisele. Urmo eelnevad töised tegemised sisaldasid näiteks ka Selveri juhtimist ja Tallinna Kaubamaja finantsdirektoriks ja juhatuse liikmeks olemist.

Klubi teises osas paneb Urmo etteantud teemal ka klubilised arutlema.

Klubi materjalid: manuses
Toimumisaeg:
25. novembril kell 16.00 kuni 18.00
Toimumiskoht: Tallinna ülikool, Uus-Sadama 5, MARE hoone, senati tuba.
Osalemistasu: klubi on PARE liikmetele tasuta, mitte-liikmetele on klubi hind 300.-
Registreerimine: eelregistreerumine toimub 19. novembrini või kuni kohti jätkub
Lisainfo: Katrina Laurson, katrina@pare.ee