Klubid

Tripodi IV konverents

Toimumise aeg: 20. May 2010 at 09.30
Kategooria: Tallinn

 
Tripod kutsub Tripodi IV konverentsile 20. mail 2010 kell 9.30-17.00 Reval Hotel Olümpia konverentsikeskuses Liivalaia 33, Tallinn. Konverents on Tripodi testikasutaja litsentsi omanikele tasuta, teistele sissepääs 990 krooni + käibemaks.

Päevakava
9.30-10.00 Kogunemine ja avasõnad
10.00-11.00 Tööalaste eelistuste psühholoogiline taust
Helle Pullmann; Tartu Ülikooli vanemteadur, Tripodi juhatuse liige
11.00-12.00 Ruumiline võimekus ja ametialane edukus
Aare Värk; Tripodi uuringute spetsialist
12.00-13.00 Lõuna
13.00-14.00 Kuidas prognoosida kadetikandidaadi potentsiaali
Helle Niit; Politsei- ja Piirivalveameti personalibüroo koolitus- ja arendustalituse juhtivspetsialist
14.00-15.00 Muutuvas maailmas juhti otsimas
Eve Limbach-Pirn; Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse juhataja
15.00-15.30 Kohvipaus
15.30-16.30 Kuidas luua organisatsiooni kasvu toetavat keskkonda. Juhtimise dilemmad
Epp Kiviaed, PerCapita konsultant; Martin Dungay, PerCapita juhatuse liige
16.30-17.00 Küsimused ja lõpetamine

Ettekanded

Tööalaste eelistuste psühholoogiline taust. Helle Pullmann
Ettekanne tugineb seisukohale, et karjäärivaliku edukus ja stabiilsus sõltuvad suuresti sellest, kui hästi on loomupärased eeldused kooskõlas ametist tulenevate nõudmistega. Oskus analüüsida tööalaste otsustuste sobivust isiksuslike omadustega on oluline nii elukutset valivatele noortele, neile toeks olevatele koolipsühholoogidele kui ka personalivärbajatele. Ettekande teoreetilist osa toetavad Tripodi mahuka uuringu tulemused. Uuringu käigus analüüsiti koolinoorte kutse-eelistuste seoseid isiksuseomadustega ning töötati välja spetsiaalne testipakett koolilõpetajate karjäärivaliku toetamiseks.

Ruumiline võimekus ja ametialane edukus. Aare Värk
Ettekande keskmes on ruumiline võimekus kui üks vaimse võimekuse alaliike. Juttu tuleb ruumilise võimekuse olemusest, selle seosest akadeemilise ja tööalase edukusega ning Tripodi uuest ruumilise võimekuse testist.

Kuidas prognoosida kadetikandidaadi potentsiaali. Helle Niit
Organisatsiooni töötajate kvaliteeti peetakse organisatsiooni arengupotentsiaali üheks eelduseks. Sellesse annab olulise panuse tulemuslik personalivalik. Politseiorganisatsioon koolitab tulevased politseiametnikud välja politsei- ja piirivalvekolledžis. Õppima pääsevad need kandidaadid, kellel on olemas vajalikud omadused, et olla tulevases töös edukas. Organisatsiooni sisenemise tööde analüüsist selgunud nõutavaid omadusi hinnatakse kadetikandidaatide valikuprotsessis mitmete testide, sh psühholoogiliste testidega.

Muutuvas maailmas juhti otsimas. Eve Limbach-Pirn
Edukas organisatsioon on 21. sajandil aju-, mitte kapitalirikas. Ülemaailmne majanduskriis muudab tegevuskeskkonna keerulisemaks ning ühiskonnas kasvavad ootused avalike teenuste kvaliteedi ja efektiivsuse, samuti riigi juhtimise suhtes. Ebapädevate juhtidega organisatsioon on nendes tingimustes märksa vähem konkurentsivõimeline. Eesti avalikus teenistuses on praegu 88 tippjuhti, kelle pädevus ja töö tulemuslikkus mõjutavad meie kõigi elukvaliteeti. Kuidas leida inimesi, kes sobivad juhiks ja kes tahavad töötada just avalikus
teenistuses? Kuidas toetada nende arengut, et nad jaksaksid anda endast parima nii, et väike Eesti oleks konkurentsivõimeline ka suurte hulgas? Ettekanne käsitlebki tippjuhtide otsimist, leidmist ja kasvatamist Eesti avalikus teenistuses. Kuidas luua organisatsiooni kasvu toetavat keskkonda.

Juhtimise dilemmad. Epp Kiviaed, Martin Dungay
Ettekandes uuritakse toetuse ja usalduse rolli pikaajaliste väärtuste loomisel organisatsioonis ja
kõigi sellega seotud osaliste seas. Personali- ja tegevjuhi kogemusega Epp Kiviaed räägib oma kogemustest
positiivse organisatsioonikeskkonna loomisel. Martin Dungay arutleb juhi toetaja rolli ja
võimalike probleemide üle erinevates riikides.
Päeva lõpetab õppefilm.

Lisainfo: http://www.tripod.ee/files/Tripodi_konverents_2010.pdf
Registreerumine: Katrin Ärmi Kartin.Arm@tripod.ee, 618 1570.