Klubid

PARE akadeemiline klubi Tallinnas: Kommunikatsiooni mõju tööga rahulolule ja pühendumisele.

Toimumise aeg: 14. April 2010 at 16.00
Kategooria: Tartu
 

PARE kuulutas eelmisel aastal välja magistritööde konkursi Parim Potentsiaal Personalijuhtimises, kuhu laekus kokku 16 lõputööd. Soodustamaks akadeemiliste käsitluste, teadmiste ning uurimuste tulemuste jagamist valdkonna praktikutega käivitame käesoleval hooajal AKADEEMILISTE KLUBIDE SARJA. Sarja raames toimuvad hindamiskomisjoni poolt esile toodud teemadel seminarid nii Tallinnas kui ka Tartus.

Akadeemiliste klubide sarja järgmine klubi toimub 14. aprillil Tallinnas, kus Raili Reimer esitleb oma magistritööd ja selle tulemusi teemal „Kommunikatsiooniga rahulolu seosed organisatsioonile pühendumise, tööga rahulolu ja rollistressiga".

Kommunikatsioon on olnud ja muutub üha kriitilisemaks faktoriks, kommunikatsiooniga liidetakse organisatsiooni liikmeid ning tagatakse kogu organisatsiooni toimimine. Väga sageli rõhutatakse kommunikatsiooni efektiivsuse olulisust, kuid samas tõdetakse paljudes organisatsioonides, et kommunikatsiooni ei ole piisav, mis omakorda viib organisatsiooni liikmete rahulolematuseni kommunikatsiooniga. Sellest tulenevalt uuriti magistritöös millised on seosed kommunikatsiooniga rahulolu ning organisatsiooni efektiivsust suurendavate näitajatega nagu organisatsioonile pühendumine ja tööga rahulolu ning samas ka efektiivsust pärssiva rollistressiga.

Uurimus viidi läbi kahes erinevas valdkonnas - tootmises ja teeninduses tegutsevas organisatsioonis ning lisaks koguti andmeid lumepalli meetodi alusel, mis võimaldas võrrelda ja teha järeldusi kommunikatsiooni mõjust erinevatele sihtgruppidele ja üldistatult.

Kuidas ja milliste meetoditega saame organisatsioonis sisekommunikatsiooni teadlikult juhtida ja mida tuleb info liikumisel kindlasti silmas pidada, sellest räägib Eesti Energia kontserni projektide kommunikatsioonijuht Kristi Kuusik, kellel on kogemusi suures organisatsioonis ja erinevate sihtgruppidele suunatud kommunikatsiooni korraldamisega.

Klubi arutelu osas analüüsime, milliste praktiliste tööriistade ja võimalustega saame personalijuhi või juhina info liikumise protsesse mõjutada ja seeläbi tõsta organisatsiooni efektiivsust.

Toimumisaeg: 14. aprill 2010 kell 16.00 - 18.00

Toimumiskoht: Tartu Ülikooli Tallinna esindus, TÜ Tallinna esinduses Teatri väljak 3, sissepääs TÜ esinduse uksest ja 3. korrus. Samuti saab siseneda TLÜ Akadeemilise Raamatukogu kaudu (Rävala pst 10).

Osalemistasu: PARE liikmetele on klubi tasuta, mitte-liikmetele on hind 300.-.

Registreerimine: eelregistreerimine toimub 13. aprillini 2010 või kuni kohti jätkub.

Lisainfo: Katrina Laurson, katrina@pare.ee, 611 6411