Klubid

Seminar "Lepitusmenetlus - efektiivne viis vaidluste lahendamiseks"

Toimumise aeg: 12. March 2010 at 10.00
Kategooria: Tallinn
Kas töötajatega või äripartneritega on tekkinud keerulisi lahkarvamusi ja ees on võimalik kohtuprotsess? Kas usud, et mõistlik lahendus poolte kokkuleppel on siiski võimalik? Kui nii, võib aidata lepitaja.
Lepitusmenetluse ehk meditatsiooni kasutamine on mujal maailmas järjest enam populaarsust koguv mõtteviis, mis väärtustab intelligentset ja efektiivset lahenduste leidmist ning ärisuhete hoidmist professionaalide kaasabil. Lepitusmenetlus aitab oluliselt kokku hoia aega ja kulusid.
Erinevalt kohtu- ja vahekohtumenetlusest puudub lepitajal pädevus langetada poolte suhtes nende tahte vastaselt siduvaid otsuseid. Lepitusmenetluse tulemus on täidetav üksnes juhul, kui pooled on saavutanud kokkuleppe. Lepitusläbirääkimised on erinevalt kohtumenetlusest konfidentsiaalsed ja aitavad hoida sellega ettevõtte mainet.

Lepitusmenetlust kui efektiivse vaidluste lahendamise võimalust ettevõtjatele tutvustatakse Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Juriidiline Lepituskoda OÜ koostöös toimuval ühisseminaril 12. märtsil 2010 Eesti Kaubandus-Tööstuskojas.

Seminar: LEPITUSMENETLUS - EFEKTIIVNE VIIS VAIDLUSTE LAHENDAMISEKS

Sihtgrupp: Äriühingute juhatuse ja muude juhtorganite liikmed, prokuristid, äriühingu poolt läbirääkimisteks ja lepingute sõlmimiseks volitatud isikud, juristid

Seminari eesmärk:

Tänases majandussituatsioonis on vaidluste ja võlgnevuste arv kiiresti kasvanud. Enamik neist vajab kiiret lahendust, et ettevõte saaks jätkuvalt majanduslikult edukas olla.
Lepitusmenetlus on poolte vabatahtlikkusel põhinev tegevus, mille käigus erapooletu isik - lepitaja - toetab lepitusosaliste suhtlust eesmärgiga aidata neil leida vaidlusküsimusele lahendus. 01.01.2010 jõustunud Lepitusseadus loob õigusliku raamistiku läbirääkimiste vahendaja ehk lepitaja tegevuseks ning soodustab kohtuväliste lahenduste leidmist. Ettevõtjate vaheliste erimeelsuste lahendamisel võib just neutraalse lepitaja kasutamine osutuda kõige konstruktiivsemaks vaidluste lahendamise viisiks.
Lepitusmenetlus on kiirem, odavam ja efektiivsem võimalus leida lahendusi kinnijooksnud ärisuhetes võrreldes kohtulahingute pidamisega. Lepitaja poole pöördumist soodustab vajadus koostöö järele ja lisaväärtuste aktiivsem otsing.

NB! PARE liikmetel võimalus osaleda seminaril sõbrahinnaga, kui registreerute kuni 05. märts kasutades parooli „Lepituskoja sõber". Sellisel juhul on seminari maksumus Kaubanduskoja liikme soodushind 550 krooni. Kohtade arv piiratud, eesõigus kiirematel registreerujatel!

Lähem informatsioon ja registreerumine http://www.koda.ee/?id=46832&c_tpl=1023