Kuukiri 12 - 2017 PARE kuukiri

Hea Kuukirja lugeja,

Viigu jõuluküünla sära 
südamelt kõik mured ära.
Sületäis soojust ja 
peotäis valgust, 
ilusat uue aasta algust!
 

Sinu PARE

Hoia end kursis PARE uudistega ja suhtle võrgustikus:

PARE Facebook: https://www.facebook.com/PAREEesti/
Konverentsi Facebook: https://www.facebook.com/PAREkonverents/
LinkedIn grupphttps://www.linkedin.com/groups/2581565

XXVI PARE Personalijuhtimise Aastakonverents "VAATE NURK"

XXVI PARE Personalijuhtimise Aastakonverents "VAATE NURK"
12.-13. aprill 2018 Swissôtel Tallinnas

PARE 26. aastakonverents keskendub uutele meid üha enam mõjutavatele trendidele inimeste juhtimises nagu tehnoloogia, neuroteadus ning agiilsus (kiire reageerimis- ja kohanemisvõime). Kuidas selles pidevas muutuste tulvas toime tulla ning milline suund tuleks organisatsiooni arengus valida? Ei ole õigeid ja valesid vastuseid - terviklik vaade organisatsiooni tulevikule saab sündida ainult läbi erinevate tahkude ja vaatenurkade. 

Erinevatest tahkudest oleme kokku pannud ka konverentsi programmi, mille alustalad on: neuroteadus, tehnoloogia, agiilsus ning keskkondIga konverentsil osaleja saab panna kokku just talle sobiva programmi, tehes valiku meelepäraste töötubade, kogemuslugude jmt seast. 

Konverentsi esinejate nimekiri on sel aastal rekordarvuliselt rahvusvaheline: agiilse juhtimise ekspert Pia-Maria Thorén (Rootsi), neuroteadlane Friederike Fabritius (Saksamaa), Deloitte’i konsultant Oliver Graves (Inglismaa), Pipedrive’i müügijuht Laurence Bret-Stern (Inglismaa), biohacker Teemu Arina (Soome) jt. Rahvusvahelist vaadet täiendavad omalt poolt meie Eesti tipptegijaid. Robert KittMarju LauristinAlar KolkArti OtsKlen Jäärats ning Valdur Mikita jt.

Loe konverentsi kohta lähemalt SIIT


 

ERIHINNAGA piletid saadaval kuni 31. detsember 2017

 • PARE liikmele 395 eurot + KM
 • Mitteliikmele 515 eurot + KM

Kirjuta ostusoovist tanel(at)pare.ee!

PARE koolitused
 

 

PAREga PAREmaks

PERSONALIMÕÕDIKUTES
ARGUMENTEERIMISES
VÄRBAMISTURUNDUSES

 

Tule PARE koolitustele!

16. jaanuar toimub PARE koolitus Kuidas mõõta personalijuhina seda, mis Sinu ettevõttele väärtust loob?
Koolituse viib läbi Estel Pukk (Bigbank grupi tugiteenuste valdkonna juht). Loe lähemalt ja registreeru SIIN

25. jaanuar toimub PARE koolitus Kuidas oma ideid argumenteeritult juhile müüa?
Koolituse viib läbi viiekordne Eesti meister väitluses Sten Andreas Ehrlich (SpeakSmart argumenteerimisoskuste koolitaja-konsultant). Loe lähemalt ja registreeru SIIN

07. märts toimub seminar Kuidas kasutada sotsiaalmeedia võimalusi edukaks värbamisturunduseks?
Seminari viib läbi Helo Tamme (ISS Eesti Baltikumi personalijuht ja värbamisblogi „Mis muudab töökuulutuse atraktiivseks“ autor) Loe lähemalt ja registreeru SIIN


18. jaanuar alustab PARE Personalitöö baaskoolituse UUS grupp!

Personalitöö baaskoolituselt saad teoreetilised teadmised ja praktilised oskused edukaks personalitööks!
Koolitusele on oodatud:

 • personalitöö valdkonda sisenejad;
 • vähese kogemusega personalitöötajad ja -spetsialistid nii avalikust- kui ka erasektorist;
 • personalitööd tegevad teiste ametikohtade esindajad (raamatupidajad, sekretärid, juhiabid, büroojuhid jne).

​Loe lähemalt ja registreeru SIIN

PARE sündmused

PARE kaasamislaborid ja kovisioonid

  Alates uuest aastast saad Sa ise olla oma kaasamislabori läbiviija otsast lõpuni. Tulla oma teema, projekti või küsimusega ning kutsuda inimesi endaga kaasa mõtlema. On olemas aeg, koht, ruum, abimaterjalid ning inimesed, kes teema vastu huvi tunnevad ning Sinuga kaasa mõtlevad. Samuti on olemas PARE poolne tugiisik teema ettevalmistamiseks ja vajadusel abi kohapeal laborite läbiviimiseks. Fikseeri oma teema/küsimus/projekt   SIIN või kirjuta otse Kadri@pare.ee.
 

Kovisioonil osalejad saavad hea võimaluse jagada grupiga oma dilemmat või probleemi. Grupiliikmed toetavad teineteist jagades oma mõtteid, aidates näha erinevaid vaatenurki ning leides lahendusi. 17. jaanuaril toimub järjekordne üle-eestiline kovisiooni päev, kus kandvaks teemaks on "Mina ja minu areng"Kovisiooni grupid toimuvad:


PARE klubid

TALLINN   VIRUMAA  

24. jaanuar Aruandlus 3.0

Riigi ja ettevõtjate hea koostöö on võtmetähtsusega, et hoida majanduskeskkond võrdsena ning samas asjaajamine lihtsana. Kuidas sellest partnerlusest maksimaalselt kasu saada ning millele kavatseb maksu- ja tolliamet ning statistikaamet lähiaastatel keskenduda, tule kuula kohtumiselt mõlema ameti peadirektoriga.

 

24. jaanuar Muudatused töövaidluste lahendamisel töövaidluskomisjonis

1. jaanuaril 2018 jõustub uus töövaidluse lahendamise seadus, mis täpsustab varasemalt kehtinud reegleid ja kehtestab uusi menetlusnorme. Nii näiteks kaob komisjoni esitatavate nõuete rahaline piirang; lisandub kirjalik menetlus, lepitusmenetlus, reguleeritakse täpsemalt tõendamist jne. 

TALLINN   TALLINN

31. jaanuar Uus töövaidluste lahendamise seadus

Elina Soomets, Tööinspektsiooni õigustalituse juhataja ja Rando Maisvee Eversheds Sutherland Ots&Co tööõiguse valdkonna juht annavad ülevaate, kuidas uus seadus praktikas töötanud on.

 

06. veebruar Muudatuste elluviimine 

Uuringud on näidanud, et suurepärase muudatuste juhtimisega organisatsioonid on kuni 6 korda tulemuslikumad oma projekti eesmärkide saavutamisel. Milline teadmine on täna maailmas selle kohta olemas, mida need organisatsioonid teevad teisiti?

TALLINN   TALLINN

20. veebruar Personalitöötaja kui teadlik pühendumuse ja rahulolu uuringu tellija

Klubi eesmärgiks on rääkida sellest, millele tuleks personalitöötajatel enne uuringu läbi viimist mõelda, milliseid statistilisi meetodeid on iga küsitlusuuringu puhul hädavajalik kasutada (või uuringu läbiviijalt nõuda) ning mis võib minna valesti, kui kasutada valet metoodilist lähenemist. 

 

28. veebruar Parim Personaliprojekt 2017 "Euroopa Liidu eesistumismeeskonna loomine ja arendamine"

2017. a Parimaks Personaliprojektiks valiti Maksu- ja Tolliameti projekt  „Euroopa Liidu eesistumismeeskonna loomine ja arendamine“. Projektijuht Gerli Jõgi annab PARE klubis võiduprojektist ülevaate.

 

konkurss: PARIM POTENTSIAAL PERSONALIJUHTIMISES

Konkursi "Parim Potentsiaal Personalijuhtimises" käigus kogutakse, hinnatakse ja avalikustatakse Eesti ja välismaa ülikoolides 2017. aastal või enne 31.01.2018 kaitstud personalijuhtimise alaseid magistritöid.
Konkursi eesmärgiks on innustada üliõpilasi uurima personalijuhtimisega seotud teemasid, soodustada teoreetilise teabe jõudmist praktikuteni ning kaasa aidata inimeste juhtimise arendamisele Eesti organisatsioonides.

"Parim Potentsiaal Personalijuhtimises" konkursil osalemiseks palume esitada hiljemalt 31. jaanuariks 2018 PARE e-posti aadressil pare@pare.ee kaitstud magistritöö.

PARE õnnitleb!

29.-30. novembril toimusid järjekordsed personalitöö valdkonna kutseeksamid. ÕNNITLEME kutseeksamite edukaid sooritajaid:

Esmataotlejad

Kätlin Luhaots, personalispetsialist tase 5
Maritta Pillaroo, personalispetsialist tase 5
Piret Paluvere, personalispetsialist tase 5
Tiina Hiller, personalijuht tase 6
Jane Etverk, personalijuht tase 7
Külli Meier, personalijuht tase 7

Taastõendajad

Kristiina Piik, personalispetsialist tase 5
Ruth Pilder, personalispetsialist tase 5
Anne Ladva, personalijuht tase 7 

...................................................................

 
 

 

Palju õnne, PARE!
 

05. detsembril tunnustas Kutsekoda PAREt kui selgesõnalist teejuhti kutse taotlejale.  

 

Kutsekoja juhatuse liikme Katrin Keremi sõnul soovitakse tunnustatud kutse andja kvaliteedimärgiga esile tõsta neid organisatsioone, kes on oma tegevusega teistele eeskujuks. „Sel aastal pälvisid tunnustuse kutse andjad, kes on hindamise info selgesõnaliselt esitanud. Kutse taotlejate jaoks on väga oluline, et kogu eksamiks ettevalmistumine ja eksam ise oleks üheselt kirjeldatud“, selgitas Kerem.
Oluline

PARE liikmemaksudest

Novembrikuisel PARE üldkoosolekul oli üheks päevakorrapunktiks PARE liikmemaks.

Juhatus tegi ettepaneku liikmemaksusid tõsta. Peamisi põhjuseid selleks on kaks. Esmalt on PARE tegevus ja teenused viimase kümne aasta jooksul tublisti kasvanud, kuid liikmemaks on püsinud muutumatuna. Pea iga päev on PARE kalendris mõni sündmus, vahel ka erinevates piirkondades mitu, mis on liikmetele kas tasuta või turuga võrreldes väga soodsa hinnaga. Selle kasvu „mootor“ viib teise põhjuseni. PARE katab täna üle poole oma tuludest koolitustegevuse ehk koolituste, konverentside jm arengutoodete müügiga. Võib öelda, et mittetulundusühingust on saamas koolitusfirma. Iga külaline meie konverentsil peab ennast ära tasuma ja iga koolituse puhul rõõmustame mitte-liikmetest osalejate üle. Selles pole iseenesest midagi halba, aga tulude kaalukausi nihkumisega liikmemaksudelt koolitustulude poole kaasnevad nii majanduslikud riskid kui ideelised vastuolud. Me ei saa endale lubada n.ö kahjumiprojekte, näiteks eestikeelse personalijuhtimise alase kirjanduse välja andmist, mis oleks sisuliselt siiski väga vajalik.

Antud üldkoosolekul oli kohal sedavõrd vähe liikmeid, et otsustamine otsustati nihutada edasi järgmisele üldkoosolekule 2018.aasta novembris. Et teha võimalikult laiapõhjaline ja informeeritud otsus, küsime kõigi liikmete käest tuleva aasta alguse PARE liikmete rahulolu-uuringu raames küsimuse: milline oleks sinu arvates õiglane liikmemaks? Jagame liikmetega uuringu tulemusi ja kujundame aegsasti ettepaneku järgmiseks üldkoosolekuks.

Maria Kütt, PARE juhatuse esimees

PARE uued liikmed

Tervitame PARE uusi liikmeid!

ORGANISATSIOON

OSHINO Electronics Estonia OÜ

ERAISIK

Kaidi Aal

   
Huvitav ja kasulik

  HUVITAV: Mida meeles pidada välisriigist värbamiste puhul?

  Work in Estonia koordineerib uut artiklite sarja, mis toob lugejani  Eesti personalijuhtide kogemused välisvärbamisega. Seekord jagab oma kogemust Funderbeam. Loe artiklit SIIT.


  HUVITAV: Kust me otsime arengut – nõrkustest või tugevustest?

  Ruti Einpalu, coach ja koolitaja, on kirjutanud põneva loo tugevuste ja nõrkuste teemal. Loe täispikka artiklit SIIT.


  OSALE: PLMF XI Tallinna Talvefestivalil

  Festivali raames 2006. aastast toimuv traditsiooniline heateo algatus "Tõsta pilk ja ava süda" kogub tänavu annetusi selleks, et võimaldada Vanalinna Muusikakoolil 2018. a. toetada senisest enam erivajadustega laste muusikaõpet. Siinkohal kutsume Teie organisatsiooni liikmeid ning nende ettevõtteid kaaluma võimalust toetada meie fondi tegevust, ostes pileteid Estonia Kontserdisaalis toimuvale pidulikule galale, kus astuvad publiku ette meie suurepärased kammermuusikud Anna-Liisa Bezrodny, Oliver Kuusik,  Andreas Lend, Jaak Lutsoja, Irina Zahharenkova, Marko Martin, Virgo Veldi, Henri Zibo jpt kõrvuti külalisesinejatega Poolast, Argentiinast, Suurbritanniast ja mujalt. Loe lisainfot SIIT.


  LIITU: Tööandjate ühistus

  Ühisusse kuuluvad tööandjad kutsuvad ühisusega liituma organisatsioone, kes näevad ühiskonda panustamises võimalust suurendada ka oma ettevõtte edu. Vähenenud töövõimega töötajate ulatuslikum kaasamine tööellu  aitab leevendada töökäte puudust. Ettevõtted, kes kaasavad vähenenud töövõimega inimesi, kellel on vajalikud oskused või soov ja võime neid oskusi omandada, panustavad ka oma ettevõtte kui tööandja brändingusse. Mitmekesine töökeskkond, kus ühtviisi on väärtustatud nii vähema töövõimega inimesed kui ka vanema- ja nooremaealised, võõrtöötajad ning väikelapse vanemad, on eelistatud töökeskkonnaks kõrge sotsiaalse vastutustundega talentidele. 

  TÖÖANDJATE ÜHISUSEGA SAAB LIITUDA SIIT


  OSALE: World Employer Branding Day 2018

  Vii oma ettevõtte tööandja bränding uuele tasemele ja osale 25.-27.04.2018 Prahas toimuval konverentsil World Employer Branding Day. Konverents toob kokku tööandja brändingu eksperdid üle maailma ja seal avaneb suurepärane võimalus saada praktilisi nippe ettevõtetelt nagu Google, Volkswagen, Microsoft, Emirates, LinkedIn, Adidas jpt. Kasutades CV Keskuse promokoodi cvkeskus, saad pileti 100 € soodsamalt!
  Keskuse promokoodi cvkeskus saab kasutada aadressil https://www.eventbrite.com/e/world-employer-branding-day-25-27-april-2018-tickets-36597687669


  HUVITAV: Saada töötaja minutitega arstile!

  Kui Sa oled mõelnud, kuidas aidata oma organisatsiooni töötajatel tõhusamalt toime tulla stressiolukordadega ja toetada nende tervisejuhtimise protsessi, siis soovitame tutvuda terviseteemaliste kaugkonsultatsioonide võimalusega MinuDoc ehk veebiplatvormiga, mille kaudu ettevõtte töötajad saavad küsida nõu:

  1. Füsioterapeutidelt seoses sundasendite ja lihaspingetega.
  2. Kliinilistelt psühholoogidelt (ametlikes registrites registreeritud), kuivõrd ettevõtetes kohapeal olevat psühholoogi ei julge töötajad sageli kasutada, sest äkki keegi näeb ja saab teada, et töötajal on probleem. 
  3. Teistelt tervishoiuteenuse osutajatelt. Loe lähemalt SIIT.

  PAREga PAREmaks!

  Astu PARE liikmeks! Loe lähemalt, miks olla PARE liige SIIN

  Teretulnud on nii eraõiguslikud juriidilised isikud, eraisikud kui ka avalik-õiguslikud juriidilised isikud

  Tutvu kõikide PARE koolitustega SIIN või küsi ettevõtte sisese koolituse pakkumist pare@pare.ee

  Jälgi meie tegemisi ka kodulehe www.pare.ee ja Facebooki lehe www.facebook.com/PAREEesti vahendusel!