Kuukiri 01 - 2018 PARE kuukiri

Hea Kuukirja lugeja,

Aasta esimene kuu saabki juba läbi. PARE aasta on alanud tegusalt. 
Jaanuarikuu on olnud koolitustest tihe: toimus Maria Kütt'i värbamiskoolitus, Estel Pukki personalimõõdikute koolitus ja Sten Andreas Ehrlich'i argumenteerimiskoolitus. Alustas Personalitöö baaskoolituse uus grupp ja startis PARE mentorprogramm. Lisaks oleme kokku saanud klubides ja kovisioonigruppides nii Tallinnas kui mujal Eestis. Ka töörühmad on väga tegusalt alustanud ning head võimalust end ametialselt arendada tuleb aina juurde. Hoia sündmustel silma peal PARE sündmuste kalendris

Lähiajal leiad oma postkastist ka PARE tagasiside küsimustiku. Ole siis palun hea ja anna meile tagasisidet, et kas see, millega PARE täna tegeleb, vastab ka Sinu ootustele ja vajadustele. Samas anna aga julgelt sisse tellimus, kuidas PARE saaks olla just Sinule kõige kasulikum.

Aprill ja kevad pole enam kaugel. Kevadekuulutaja PARE Personalijuhtimise Aastakonverentsina on kindlat kohal, saame taas kõik kokku 12-13.04. Tallinnas Swissotellis. Sõbrapäevani saab konverentsile registreerida parema hinnaga ja nagu ikka, kutsu juht endaga kaasa, tema saab poole odavamalt. Informatsiooni ja põnevaid teemasid on Vaate nurgal nii Sinule kui teistele juhtidele küllaga.

Soovime Sulle tegusat ja edukat aastat! 

Sinu PARE

Hoia end kursis PARE uudistega ja suhtle võrgustikus:

Ainult PARE liikmetele mõeldud suletud keskkonnad: PareNet ja FB PARE kogukonna grupp

Kõigile PARE tegevmistega kursis olemiseks:
PARE Facebook: 
https://www.facebook.com/PAREEesti/
Konverentsi Facebook: https://www.facebook.com/PAREkonverents/
LinkedIn grupphttps://www.linkedin.com/groups/2581565 
Instagram: https://www.instagram.com/parekad/ 

PARE konverentsile REGISTREERIMINE AVATUD!

XXVI PARE Personalijuhtimise Aastakonverents "VAATE NURK"
12.-13. aprill 2018 Swissôtel Tallinnas

PARE 26. aastakonverents keskendub uutele meid üha enam mõjutavatele trendidele inimeste juhtimises nagu tehnoloogia, neuroteadus ning agiilsus (kiire reageerimis- ja kohanemisvõime). Kuidas selles pidevas muutuste tulvas toime tulla ning milline suund tuleks organisatsiooni arengus valida? Ei ole õigeid ja valesid vastuseid - terviklik vaade organisatsiooni tulevikule saab sündida ainult läbi erinevate tahkude ja vaatenurkade. 

Konverentsi esinejate nimekiri on sel aastal rekordarvuliselt rahvusvaheline: agiilse juhtimise ekspert Pia-Maria Thorén (Rootsi), neuroteadlane Friederike Fabritius (Saksamaa), Deloitte’i konsultant Oliver Graves (Inglismaa), Pipedrive’i müügijuht Laurence Bret-Stern (Inglismaa), biohacker Teemu Arina (Soome) jt. Rahvusvahelist vaadet täiendavad omalt poolt meie Eesti tipptegijaid: Robert KittMarju LauristinAlar KolkArti OtsKlen Jäärats ning Valdur Mikita. Pealava ettekannetele lisaks saab ammutada inspiratsiooni paralleelsessioonides. Iga konverentsil osaleja saab panna kokku just talle sobiva programmi, tehes valiku meelepäraste töötubade, kogemuslugude ja loengute seast.

Sõbrapäevani saab konverentsile registreerida parema hinnaga. Lisaks on veel üks põhjus, miks kiiresti registreerida. Nimelt, sellel aastal tuleb paraleelselt toimuvate sessioonide valik teha juba registreerimisel, mistõttu esimeste seas registreerijatel on eelis (st suurem valik).

Loe konverentsi kohta lähemalt ja REGISTREERU SIIN

PARE koolitused

07. märts toimub seminar Kuidas kasutada sotsiaalmeedia võimalusi edukaks värbamisturunduseks?


Seminari viib läbi Helo Tamme (ISS Eesti Baltikumi personalijuht ja värbamisblogi „Mis muudab töökuulutuse atraktiivseks“ autor) Loe lähemalt ja registreeru SIIN

PARE sündmused

PARE kaasamislaborid ja kovisioonid

 

Alates uuest aastast saad Sa ise olla oma kaasamislabori läbiviija otsast lõpuni. Tulla oma teema, projekti või küsimusega ning kutsuda inimesi endaga kaasa mõtlema. On olemas aeg, koht, ruum, abimaterjalid ning inimesed, kes teema vastu huvi tunnevad ning Sinuga kaasa mõtlevad. Samuti on olemas PARE poolne tugiisik teema ettevalmistamiseks ja vajadusel abi kohapeal. Fikseeri oma teema/küsimus/projekt   SIIN või kirjuta otse Kadri@pare.ee.

 • 30. jaanuar Upu või uju – uute töötajate sisseelamise vajalikkus ettevõttes
 • 14. veebruar Suhted töökohal - ahistamine vs armastus
 

Kovisioonil osalejad saavad hea võimaluse jagada grupiga oma dilemmat või probleemi. Grupiliikmed toetavad teineteist jagades oma mõtteid, aidates näha erinevaid vaatenurki ning leides lahendusi. 21. veebruaril toimub järjekordne üle-eestiline kovisiooni päev, kus kandvaks teemaks on "Minu erinevad rollid"Kovisiooni grupid toimuvad:


PARE klubid

TALLINN   TALLINN

31. jaanuar Uus töövaidluste lahendamise seadus

Elina Soomets, Tööinspektsiooni õigustalituse juhataja ja Rando Maisvee Eversheds Sutherland Ots&Co tööõiguse valdkonna juht annavad ülevaate, kuidas uus seadus praktikas töötanud on.

 

06. veebruar Muudatuste elluviimine 

Uuringud on näidanud, et suurepärase muudatuste juhtimisega organisatsioonid on kuni 6 korda tulemuslikumad oma projekti eesmärkide saavutamisel. Milline teadmine on täna maailmas selle kohta olemas, mida need organisatsioonid teevad teisiti?

TARTU   PÄRNU

13. veebruar Kuidas värvata, juhtida ja arendada erinevate mõtteviisidega inimesi?

Klubis räägib koolitaja Romet Nael, millised on erinevad mõtteviisid, millised mõtteviisid takistavad tulemusliku töö ja koostöö saavutamist ning kuidas juhtida ja arendada erinevate mõtteviisidega töötajaid. 

 

15. veebruar Kuidas saada teada, mis Sinu organisatsioonis päriselt toimub? Antropoloogiliste meetodite väärtusest.

Klubis tutvustame RAKi antropoloogide poolt kasutatavaid meetodeid, mis võiksid personalijuhtidele anda värskeid ning uudseid sissevaateid oma organisatsiooni. Tabada paremini seda, mida ei saa mõõta—mis on õhus, kuid millele on nii raske sõrme peale panna: organisatsioonikultuuri. 

VIRUMAA   TALLINN

15. veebruar Kuidas värvata, juhtida ja arendada erinevate mõtteviisidega inimesi?

Klubis räägib koolitaja Romet Nael, millised on erinevad mõtteviisid, millised mõtteviisid takistavad tulemusliku töö ja koostöö saavutamist ning kuidas juhtida ja arendada erinevate mõtteviisidega töötajaid. 

 

20. veebruar Personalitöötaja kui teadlik pühendumuse ja rahulolu uuringu tellija

Klubi eesmärgiks on rääkida sellest, millele tuleks personalitöötajatel enne uuringu läbi viimist mõelda, milliseid statistilisi meetodeid on iga küsitlusuuringu puhul hädavajalik kasutada (või uuringu läbiviijalt nõuda) ning mis võib minna valesti, kui kasutada valet metoodilist lähenemist. 

 

TALLINN   TALLINN

28. veebruar Parim Personaliprojekt 2017 "Euroopa Liidu eesistumismeeskonna loomine ja arendamine"

2017. a Parimaks Personaliprojektiks valiti Maksu- ja Tolliameti projekt  „Euroopa Liidu eesistumismeeskonna loomine ja arendamine“. Projektijuht Gerli Jõgi annab PARE klubis võiduprojektist ülevaate.

 

06. märts Kuidas värvata, juhtida ja arendada erinevate mõtteviisidega inimesi?

Klubis räägib koolitaja Romet Nael, millised on erinevad mõtteviisid, millised mõtteviisid takistavad tulemusliku töö ja koostöö saavutamist ning kuidas juhtida ja arendada erinevate mõtteviisidega töötajaid. 

konkurss: PARIM POTENTSIAAL PERSONALIJUHTIMISES

Konkursi "Parim Potentsiaal Personalijuhtimises" käigus kogutakse, hinnatakse ja avalikustatakse Eesti ja välismaa ülikoolides 2017. aastal või enne 31.01.2018 kaitstud personalijuhtimise alaseid magistritöid.
Konkursi eesmärgiks on innustada üliõpilasi uurima personalijuhtimisega seotud teemasid, soodustada teoreetilise teabe jõudmist praktikuteni ning kaasa aidata inimeste juhtimise arendamisele Eesti organisatsioonides.

"Parim Potentsiaal Personalijuhtimises" konkursil osalemiseks palume esitada hiljemalt 31. jaanuariks 2018 PARE e-posti aadressil pare@pare.ee kaitstud magistritöö.

Oluline

PARE liikmemaksudest

Novembrikuisel PARE üldkoosolekul oli üheks päevakorrapunktiks PARE liikmemaks.

Juhatus tegi ettepaneku liikmemaksusid tõsta. Peamisi põhjuseid selleks on kaks. Esmalt on PARE tegevus ja teenused viimase kümne aasta jooksul tublisti kasvanud, kuid liikmemaks on püsinud muutumatuna. Pea iga päev on PARE kalendris mõni sündmus, vahel ka erinevates piirkondades mitu, mis on liikmetele kas tasuta või turuga võrreldes väga soodsa hinnaga. Selle kasvu „mootor“ viib teise põhjuseni. PARE katab täna üle poole oma tuludest koolitustegevuse ehk koolituste, konverentside jm arengutoodete müügiga. Võib öelda, et mittetulundusühingust on saamas koolitusfirma. Iga külaline meie konverentsil peab ennast ära tasuma ja iga koolituse puhul rõõmustame mitte-liikmetest osalejate üle. Selles pole iseenesest midagi halba, aga tulude kaalukausi nihkumisega liikmemaksudelt koolitustulude poole kaasnevad nii majanduslikud riskid kui ideelised vastuolud. Me ei saa endale lubada n.ö kahjumiprojekte, näiteks eestikeelse personalijuhtimise alase kirjanduse välja andmist, mis oleks sisuliselt siiski väga vajalik.

Antud üldkoosolekul oli kohal sedavõrd vähe liikmeid, et otsustamine otsustati nihutada edasi järgmisele üldkoosolekule 2018.aasta novembris. Et teha võimalikult laiapõhjaline ja informeeritud otsus, küsime kõigi liikmete käest tuleva aasta alguse PARE liikmete rahulolu-uuringu raames küsimuse: milline oleks sinu arvates õiglane liikmemaks? Jagame liikmetega uuringu tulemusi ja kujundame aegsasti ettepaneku järgmiseks üldkoosolekuks.

Maria Kütt, PARE juhatuse esimees

Noppeid
.

Ettevõtte olemust ja inimesi tuleb tunnetada

Baltika Grupi personalijuhina ja PARE juhatuse liikmena tegutsev Kairi Nodapera usub, et tema töös on kõige olulisem tunda ära ettevõtte dünaamika ja olemus ning inimesi tuleb rohkem kuulata, sest neil on alati midagi öelda.

Loe täispikka artiklit Kairist SIIT

 

Kuidas sünnib tipptulemus?

Ruti Einpalu, PARE Personalijuhtimise Aastakonverentsi töörühma liige, on kirjutanud artikli  neuroteadlasest Friederike Fabritius´est (Saksamaa). Friederike on üheks PARE Personalijuhtimise Aastakonverentsi peaesinejatest, tema kireks on ehitada mõttelist silda kahe valdkonna – neuropsühholoogia ning äri – vahele.

Loe artiklit SIIT.

PARE uued liikmed

Tervitame PARE uusi liikmeid!

ORGANISATSIOON

Eesti Rahvusraamatukogu

Eesti Rahvusraamatukogu on seaduse alusel tegutsev avalik-õiguslik isik, mis kogub, säilitab ja teeb kättesaadavaks Eestis ilmunud või Eestit puudutavad teavikud, registreerib kogu Eesti rahvusbibliograafia ja trükitoodangu statistika ning väljastab rahvusvahelisi standardnumbreid. Lisaks tegutseb Rahvusraamatukogu ka parlamendiraamatukoguna (tagab Riigikogu ja teiste põhiseaduslike institutsioonide infoteeninduse), teadusraamatukoguna (vahendab teadustööks vajalikku informatsiooni humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonnas) ja raamatukogunduse arenduskeskusena (koordineerib erialast standardimist, korraldab täiendõpet ja osaleb terminoloogiatöös). Loe lisaks SIIT.

Maru Ehitus AS

Maru Ehitus AS on spetsialiseerunud peatöövõtu teenuse osutamisele ja üldehituse projektijuhtimisele. Meie põhitegevusi toetavad 2006. aasta alguses omandatud tütarettevõte OÜ Maru THM, mis tegeleb hoonete ja konstruktsioonide paigaldusega ning 2011. aastal loodud tütarettevõte OÜ Maru Betoonitööd, mis ehitab erinevaid raudbetoonkonstruktsioone, paigaldab raudbetoonelemente ning teostab raketise-, armatuuri- ja betoneerimistöid. Loe lisaks SIIT.

EVR Cargo AS

EVR Cargo on raudteekontsern, mille tegevuse keskpunktiks on raudtee - teostame kaubavedusid, rendime vaguneid ning ehitame ja hooldame veeremit. EVR Cargo on täielikult Eesti riigile kuuluv ettevõte. Oleme ajalooliselt olnud Eesti suurim ning vanim raudtee kaubaveo ettevõte, kelle eelkäijad on tegutsenud juba 140 aastat tagasi. Loe lisaks SIIT.

Bonava Eesti OÜ

Bonava on üks juhtivatest elamuarendajetest Eestis, tegeleme kaasaegsete kodude ja hästi väljakujundatud naabruskondade loomisega. Bonava on Rootsi juurtega ettevõtte, tegutseme Rootsis, Soomes, Taanis, Norras, Saksamaal, Peterburis, Eestis ja Lätis. Loe lisaks SIIT.

ERAISIK

Häli Siimaste

Häli on 25 aastat töötanud suurte ettevõtete personalijuhina ja täna seotud hoopis projektipõhiste väljakutsetega, mis on seotud koolitusturule uute toodete toomise ja inimestevaheliste suhete arendamisega. 

Häli meelest on  personalijuht ettevõttes on nagu liim, mis seob suhteid juhtide-töötajate ja kolleegide vahel. Häli peab suurimateks kordaminekuteks väärtuspõhise organisatsioonikultuuri loomist ja rakendamist erinevate (mh ka rahvusvaheliste) tööandjate juures. Eelistab pidevat liikumist ja arengut, paindlikkust ja võimalikult palju iseseisvust - nii on loovus kõige kõrgem ja tulemus parim.

   
Huvitav ja kasulik

KASULIK: Mida kinkida lapsehoolduspuhkusele suunduvale kolleegile? 

Selle olulise kingi leidmiseks on hea lahendus - vajalik ja praktiline, hinnatud nõuandja Pere ja Kodu on Eesti ainuke pereajakiri, mis sobib kaaslaseks alates beebiootuse ajast kuni laste jõudmiseni ülikooli-ikka. Iga kuu leiab lisaks pereelu puudutavatele teemadele ajakirjast ka käsitöö- ja isetegemise nippe ning kord aastas on Pere ja Kodu vahel lasteriiete lõikeleht. Boonusena on ajakirjaga alati kaasas populaarne retseptilisa Pereköök. Pere ja Kodu annab lisaks aastas välja 6 erinumbrit: 9 Kuud, Beebi 2 korda aastas, Lapse Psühholoogia, Koolieelik ja Meie lapse tervis.

Kinkides emaks saavale naisele ajakirja tellimuse, ei kingi te üksnes eset, vaid praktilisi nõuandeid, emotsioone ja rõõme lapse kasvatamisel terveks aastaks!
Ajakirja Pere ja Kodu tellimus: 12 kuud 31.90 (tavahind 54.00); 6 kuud 16.90 (tavahind 27.00)
Tellimuse vormistamiseks minge veebilehele: www.ajakirjad24.ee/pk-personal
Küsimuste korral saatke e-kiri aadressile tellimine@kirjastus.ee või helistage 666 22 33.


  OSALE: Töökohapõhine õpe _ Praxise uuringu tulemused 

  Head tööandjad! Töökohapõhine õpe on hea võimalus ettevõttele vajalike oskustega töötajate koolitamiseks. Mis töökohapõhine õpe maksab ja kuidas end tööandjale ära tasub, sellest saame teada Poliitikauuringute Keskuse Praxis tehtud uuringust. Olete oodatud tutvuma uuringu tulemustega 6. veebruaril kell 10 Tööandjate majja (Kiriku 6, Tallinn).
  10.00   Avasõnad – Toomas Tamsar, Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja
  10.15   Töökohapõhine õpe Eestis – Helen Põllo,  Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna juhataja
  10.40   Uuringu „Töökohapõhise õppe läbiviimise maksumus ja tasuvus“ ülevaade - Kirsti Melesk , Praxise tööpoliitika analüütik; Kaupo Koppel, Praxise analüütik; Aleksandr Michelson, Praxise ettevõtluspoliitika analüütik.
  11.40   Paneeldiskussioon „Miks osaleda töökohapõhises õppes?
  12.00   Lõppsõnad, vaba vestlus suupistelauas
  Osalemiseks registreeru siin leheküljel!


  OSALE: SpeakSmart kutsub argumente häkkima!

  07.veebruaril koondab SpeakSmart “argumendihäkkereid” taas kokku, et analüüsida koos taaskord maailmatasemel kõnesid! "Hacking Arguments vol 2" õhtul moderaator Kaspar Kelderi juhendamisel analüüsime, mis olid head mõtted nendes kõnedes, millist sisu oleksid Sina tahtnud ehk rohkem kuulda, milline oli kõnede struktuur  jne. Osavõtmiseks ei ole eelnev teadmine väitlusest või argumendist oluline, peamine on Sinu huvi arendada enda analüütilise mõtlemise ja kuulamisoskust. Video on inglise keeles, arutelu eesti keeles.  Üritus on tasuta ja registreerida saad üritusele SIIN


  HUVITAV: Mida meeles pidada välisriigist värbamiste puhul?

  Work in Estonia koordineerib uut artiklite sarja, mis toob lugejani  Eesti personalijuhtide kogemused välisvärbamisega. Seekord jagab oma kogemust Funderbeam. Loe artiklit SIIT.


  HUVITAV: Kust me otsime arengut – nõrkustest või tugevustest?

  Ruti Einpalu, coach ja koolitaja, on kirjutanud põneva loo tugevuste ja nõrkuste teemal. Loe täispikka artiklit SIIT.


  OSALE: PLMF XI Tallinna Talvefestivalil

  Festivali raames 2006. aastast toimuv traditsiooniline heateo algatus "Tõsta pilk ja ava süda" kogub tänavu annetusi selleks, et võimaldada Vanalinna Muusikakoolil 2018. a. toetada senisest enam erivajadustega laste muusikaõpet. Siinkohal kutsume Teie organisatsiooni liikmeid ning nende ettevõtteid kaaluma võimalust toetada meie fondi tegevust, ostes pileteid Estonia Kontserdisaalis toimuvale pidulikule galale, kus astuvad publiku ette meie suurepärased kammermuusikud Anna-Liisa Bezrodny, Oliver Kuusik,  Andreas Lend, Jaak Lutsoja, Irina Zahharenkova, Marko Martin, Virgo Veldi, Henri Zibo jpt kõrvuti külalisesinejatega Poolast, Argentiinast, Suurbritanniast ja mujalt. Loe lisainfot SIIT.


  OSALE: WFPMA World Congress 2018

  The WFPMA World Congress 2018 will be held in conjunction with SHRM (Society for Human Resource Management) 2018 Annual Conference & Exposition in Chicago, Illinois, USA, from June 17 to 20, 2018. Read more HERE.


  LIITU: Tööandjate ühistus

  Ühisusse kuuluvad tööandjad kutsuvad ühisusega liituma organisatsioone, kes näevad ühiskonda panustamises võimalust suurendada ka oma ettevõtte edu. Vähenenud töövõimega töötajate ulatuslikum kaasamine tööellu  aitab leevendada töökäte puudust. Ettevõtted, kes kaasavad vähenenud töövõimega inimesi, kellel on vajalikud oskused või soov ja võime neid oskusi omandada, panustavad ka oma ettevõtte kui tööandja brändingusse. Mitmekesine töökeskkond, kus ühtviisi on väärtustatud nii vähema töövõimega inimesed kui ka vanema- ja nooremaealised, võõrtöötajad ning väikelapse vanemad, on eelistatud töökeskkonnaks kõrge sotsiaalse vastutustundega talentidele. 

  TÖÖANDJATE ÜHISUSEGA SAAB LIITUDA SIIT


  OSALE: World Employer Branding Day 2018

  Vii oma ettevõtte tööandja bränding uuele tasemele ja osale 25.-27.04.2018 Prahas toimuval konverentsil World Employer Branding Day. Konverents toob kokku tööandja brändingu eksperdid üle maailma ja seal avaneb suurepärane võimalus saada praktilisi nippe ettevõtetelt nagu Google, Volkswagen, Microsoft, Emirates, LinkedIn, Adidas jpt. Kasutades CV Keskuse promokoodi cvkeskus, saad pileti 100 € soodsamalt!
  Keskuse promokoodi cvkeskus saab kasutada aadressil https://www.eventbrite.com/e/world-employer-branding-day-25-27-april-2018-tickets-36597687669


  HUVITAV: Saada töötaja minutitega arstile!

  Kui Sa oled mõelnud, kuidas aidata oma organisatsiooni töötajatel tõhusamalt toime tulla stressiolukordadega ja toetada nende tervisejuhtimise protsessi, siis soovitame tutvuda terviseteemaliste kaugkonsultatsioonide võimalusega MinuDoc ehk veebiplatvormiga, mille kaudu ettevõtte töötajad saavad küsida nõu:

  1. Füsioterapeutidelt seoses sundasendite ja lihaspingetega.
  2. Kliinilistelt psühholoogidelt (ametlikes registrites registreeritud), kuivõrd ettevõtetes kohapeal olevat psühholoogi ei julge töötajad sageli kasutada, sest äkki keegi näeb ja saab teada, et töötajal on probleem. 
  3. Teistelt tervishoiuteenuse osutajatelt. Loe lähemalt SIIT.

  PAREga PAREmaks!

  Astu PARE liikmeks! Loe lähemalt, miks olla PARE liige SIIN

  Teretulnud on nii eraõiguslikud juriidilised isikud, eraisikud kui ka avalik-õiguslikud juriidilised isikud

  Tutvu kõikide PARE koolitustega SIIN või küsi ettevõtte sisese koolituse pakkumist pare@pare.ee

  Jälgi meie tegemisi ka kodulehe www.pare.ee ja Facebooki lehe www.facebook.com/PAREEesti vahendusel!