Kuukiri 05 - 2018 PARE kuukiri

Hea Kuukirja lugeja,

Maikuu on meid rõõmustanud sooja päikesepaistega. Töölaua tagant aknast suve vaatamine viib mõtted üha rohkem puhkusele.
PARE hooaeg hakkab läbi saama, on jäänud veel mõned klubid ning 14.06 toimuv hooaja lõpuüritus Tallinnas. Oli vahva ja tegus hooaeg!
Suur tänu kõigile! Kõigile pea 100-le vabatahtlikule, kes on kõigi oma teiste tööde ja toimetuste kõrval jõudnud korraldada erinevaid PARE sündmusi, ning kõigile pea 1000-le osalejatele, kes on erinevatel sündmusel osalenud.
Uue hooaja ettevalmistamisel on kindlasti suur kasu sellest, kui leiad võimaluse meile tagasisidet anda. Selleks anna aadressile pare@pare.ee teada oma soovidest ja mõtetest, kuidas PARE saaks Sulle veelgi kasulikum olla. 

GDPR ja andmekaiste on mai lõpus pisikese keeristormi tekitanud. Sina saad käesoleva Kuukirja seetõttu, et oleme talletanud Sinu e-maili siis, kui oled registreerunud osaluse mõnele PARE sündmusele, või kui me oleme arvanud, et Sinule võiks inimeste juhtimise ja personalitöö alane teave huvitav ja kasulik olla. Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE kasutab Sinu andmeid selleks, et jagada Sinuga inimeste juhtimise ja personalitöö valdkonnaga seotud infot ja uudiseid. 

Sinu PARE

Hoia end kursis PARE uudistega ja suhtle võrgustikus:

Kõigile PARE tegevmistega kursis olemiseks:
PARE Facebook: 
https://www.facebook.com/PAREEesti/
Konverentsi Facebook: https://www.facebook.com/PAREkonverents/
LinkedIn grupphttps://www.linkedin.com/groups/2581565 
Instagram: https://www.instagram.com/parekad/ 

3 viimast klubi sellel hooajal

TALLINN: 29. mai Motivatsiooniaudit

Klubis annavad Liina Oks ja Anne-Mari Ernesaks (Psience) ülevaate tööjõuturust, selle väljakutsetest ja võimalustest töötajate motiveerimisel ning tutvustavad motivatsiooniauditi tööriista. Tegemist on praktilise mudeliga, kuidas toetada arendusi organisatsioonis sees nii, et siduda ettevõtte ja töötaja huvid. 

PÄRNU: 08. juuni Avasta oma motivatsioon läbi enneagrammi

Enneagramm on iidne isiksusetüüpide õpetus, mis kirjeldab 9 erinevat karakterit. Klubi eesmärk on aidata osalejal  läbi enneagarammi motivatsioonitüüpide metoodika  mõista iseenda uusi võimalusi, et olla ise  see muutus, mida on soov näha oma keskkonnas.

TALLINN: 14. juuni Hooaja lõpuüritus "Miks pissida merre?"

Selle PARE hooaja lõpuüritus toimub kaasamislabori vormis Tallinnas. Käsitlusele tuleb vastuoluline teema - heaolu. Teemat avab juhtimisekspert Alar Ojastu (www.alarojastu.com), kes on aastaid uurinud antud temaatikat erinevates tegevustes, mis on olulised ja kasulikud nii inimesele isiklikult kui ka tervele meeskonnale. Oled väga oodatud meie ühisele koosviibimisele, et võtta aeg maha, vaadata iseendasse ning lõpetada üheskoos PARE hooaeg. Tule naudi mõnusat seltskonda, jättes kõik muu nendeks tundideks selja taha, et uued mõtted ja ideed saaks anda Sulle uut hingamist kõiges mida teed.

GDPR

Uues andmekaitsemääruses olevad põhimõtted on suuremas osas olemas ka hetkel Eestis kehtivas isikuandmete kaitse seaduses, uue määruse eesmärk on isikuandmete kaitset ühtlustada kõigis Euroopa Liidu riikides.

Isikuandmete kaitse puhul tuleb tähelepanu pöörata sellele, kuidas on andmed kogutud ja millisel eesmärgil ning kuidas neid töödeldakse. Andmete töötlemine on sisuliselt igasugune tegevus, mida kogutud andmetega teete. Andmetöötlus peab lähtuma kuuest põhimõttest:
1) seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus;
2) eesmärgiga piiratud;
3) kogutud võimalikult vähesed andmed;
4) andmete õigsuse tagamine;
5) säilitamise piirang 
6) usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus.
Samad põhimõtted veidi teises sõnastuses on kirjas ka isikuandmete kaitse seaduses (IKS) §-s 6.

Kogutud andmed peavad olema kogutud ja töödeldud seaduslikult. Selleks tuleb läbi mõelda, millisel eesmärgil Te andmeid töötlete ja kas kõik kogutud andmed on selleks vajalikud, sh kui kaua on andmeid vaja (kui kaua kogutud andmeid säilitada). Peamiselt loetakse andmete töötlemine seaduslikuks siis, kui andmesubjekt on andnud nõusoleku andmete töötlemiseks kindlaks määratud eesmärgil või andmete töötlemine toimub andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. See tähendab, et esmalt peaksite hindama, kas Teil on olemas seaduslik alus andmete töötlemiseks (sh alles hoidmiseks). /autor Tiia Raudmägi Iuring õigusbüroo/

Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE kasutab Sinu andmeid selleks, et jagada Sinuga inimeste juhtimise ja personalitöö valdkonnaga seotud infot ja uudiseid.

Kui Sa veel ei ole, siis palun kinnita oma soov saada PARE uudiseid ning infot sündmuste kohta SIIN

Muljeid PARE konverentsist

XXVI PARE Personalijuhtimise Aastakonverents "VAATE NURK"
toimus 12.-13. aprill 2018 Swissôtel Tallinnas

PARE 26. aastakonverents keskendus trendidele inimeste juhtimises nagu tehnoloogia, neuroteadus ning agiilsus (kiire reageerimis- ja kohanemisvõime). Kahe päeva sisse mahtus 11 põnevat ettekannet ja 13 praktilist paralleelsessiooni, mille hulgast iga konverentsil osaleja sai kokku panna oma programmi.

Erinevad vaatenurgad aitasid tervikuks põimida konverentsi moderaatorid: Veiko Valkiainen, kelle südameasjaks on juhtimiskvaliteet, ja Agnes Roos, kelle tegemisi iseloomustavad märksõnad tehnoloogia ja digitaliseerimine. 

Huvi PARE konverentsi vastu oli suur - koos esinejatega oli kokku 325 osalejat. Ühtlasi tähendas see seda, et konverents oli välja müüdud juba mitu nädalat enne ürituse toimumist.
Osalejate tagasiside konverentsile oli väga positiivne: pealava esinejate keskmiseks hindeks kujunes 4.30/5.00, paralleelsessioonide läbiviijate puhul 4.28/5.00 ning konverentsi üldmuljet hinnati lausa 4.64/5.00 vääriliseks. „Üks parimaid konverentse, kus viimasel ajal käinud olen. Olin vahepeal kaotanud lootuse osaleda suurepärasel konverentsil, aga te taastasite mu usu. Ka mitmed inimesed, kellega konverentsist rääkisin, olid samal arvamusel,“ kirjutas üks osaleja konverentsi tagasisideks.

Soovid teada, mida selle aasta PARE konverentsil räägiti?
PARE konverentsi kommunikatsioonipartner, Instar EBC - tööandja brändingu lahendused aitas esinejate vaatenurgad talletada PARE konverentsi Facebooki lehe seinale (@PAREkonverents). Lisaks leiad sealt ka põnevaid videosid esinejate ja osalejatega ning pildigalerii. Uuri kindlasti lähemalt järgi SIIT!

Soovid saada osa järgmisest PARE konverentsist?
Järgmine PARE konverents toimub aasta pärast - 11.-12. aprill 2019. Maikuu lõpuni on võimalik soetada pilet sinna eriti soodsa hinnaga - 395 eurot + km. Hind kehtib nii PARE liikmetele kui ka mitteliikmetele. Ostusoovist kirjuta tanel@pare.ee.

Huvitav ja kasulik

  OSALE: Personalijuhtide kontaktreis Kopenhaagenisse 1.-2.11.2018

  Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös Instar EBC - tööandja brändingu lahendused, viivad Sind kohtuma Taani professionaalidega. Kahepäevasel väljasõidul Kopenhaagenisse kohtutakse nii suurte kui väikeste tegijatega, keda kõiki ühendab oskuslik ja pikaaegse kogemusega tööandja brändimine. PARE liikmetele soodsam hind! Lisainfot SIIT


  OSALE: CyHRMA Annual Conference  6.6.2018 Nicosia, Hilton Park

  Registration and full program is available here: http://www.cyhrma.org/MenuPages/annual-conference-2018


  OSALE: Sustainable Employability21

  Belgia HR assotsatsioon kutsub oma konverentsile. Koodiga “hrpro” on osalemisel 10% soodustus. Konverents "Building Bridges between science and practice" toimub 12.-13. september 2018 Belgias. Lisainfot SIIT


  OSALE: WFPMA World Congress 2018

  The WFPMA World Congress 2018 will be held in conjunction with SHRM (Society for Human Resource Management) 2018 Annual Conference & Exposition in Chicago, Illinois, USA, from June 17 to 20, 2018. Read more HERE


  HUVITAV: Kohanemisprogrammi FB leht

  Siseministeerium koostöös kommunikatsioonibüroo JLP-ga on loonud Kohanemisprogrammi Facebook´i lehekülje: https://www.facebook.com/settleinestonia/. Leheküljele hakkab ilmuma jooksev info nii kohanemisprogrammi koolituste, koolitustel osalenute tegemiste, koostööpartnerite tegevuste jne kohta. Seega, pange ka ise leheküljele üks laik ning soovitage oma uussisserändajatest klientidele, sõpradele, tuttavatele.


  KASULIK: Info välismaalaste seaduse muudatuste kohta seoses EL õpi- ja teadusrände direktiivi ülevõtmisega

  Jõustusid välismaalaste seaduse muudatused, mis on seotud peamiselt EL õpi- ja teadusrände direktiivi ülevõtmisega. Direktiivi peamine eesmärk on soodustada teadlaste ja üliõpilaste elamist, töötamist ja õppimist EL riikide vahel. Loe edasi SIIT


  KASULIK:  Keeletee ning kodanikuleping

  info kahe täiendava eesti keele õppimisvõimaluse kohta:

  • Keeletee on eesti keele e-õppe kursus (https://www.keeletee.ee/), kus kõik soovijad saavad tasuta õppida eesti keelt, et saavutada keeleoskus B1 tasemel. Keeletee on jätkuks populaarsele e-kursusele Keeleklikk (www.keeleklikk.ee), mis annab võimaluse õppida eesti keelt A1 ja A2 taseme saavutamiseks. 
  • Kodanikuleping - et kodakondsuse taotlemine ei jääks keeleoskuse taha, on alates 2019. aastast plaanis pakkuda nn kodanikulepinguid tasuta eesti keele kursusteks ning tasustatud õppepuhkuse saamiseks. Lepingu saaksid sõlmida vähemalt viis aastat Eestis seaduslikul alusel elanud inimesed, kes soovivad taotleda Eesti kodakondsust ja vastavad põhilistele kodakondsuse taotlemise tingimustele. Ühekordset tasuta keeleõpet hakatakse pakkuma nulltasemelt kuni tasemeni B1. Eesti keele kursustel osalemiseks makstakse lepingu sõlminud inimesele õppepuhkusel oldud päevadel keelekursustel osaletud kordade eest keeleõppehüvitist keskmise palga alusel 20 kalendripäeva eest. Keeleõpet hakkab korraldama sisekaitseakadeemia. 

  LIITU: Tööandjate ühistus

  Ühisusse kuuluvad tööandjad kutsuvad ühisusega liituma organisatsioone, kes näevad ühiskonda panustamises võimalust suurendada ka oma ettevõtte edu. Vähenenud töövõimega töötajate ulatuslikum kaasamine tööellu  aitab leevendada töökäte puudust. Ettevõtted, kes kaasavad vähenenud töövõimega inimesi, kellel on vajalikud oskused või soov ja võime neid oskusi omandada, panustavad ka oma ettevõtte kui tööandja brändingusse. Mitmekesine töökeskkond, kus ühtviisi on väärtustatud nii vähema töövõimega inimesed kui ka vanema- ja nooremaealised, võõrtöötajad ning väikelapse vanemad, on eelistatud töökeskkonnaks kõrge sotsiaalse vastutustundega talentidele. Liitu SIIT


  KONKURSS: Kas oled parimate ettevõtete seas?

  Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koos EASiga lükkas taas käima Eesti suurima ettevõtluskonkursi Eesti Parimad Ettevõtted 2018. Konkurss koosneb kahest osast: kaubanduskoja Konkurentsivõime Edetabelist ja EASi Ettevõtluse Auhinnast. Pane oma ettevõte proovile ning esita andmed enne 3. juulit: www.ettevotluskonkurss.ee


  KONKURSS:  tunnustame täiskasvanud õppijaid

  ETKA Andras kutsub tunnustama täiskasvanud õppijaid, täiskasvanute koolitajaid, õpitegusid ja  õppijasõbralikke tööandjaid. Kandidaate on kõigil võimalik esitada 31. maini. Kõigi kategooriate kandidaate saab esitada lehel www.andras.ee.

   PAREga PAREmaks!

   Astu PARE liikmeks! Loe lähemalt, miks olla PARE liige SIIN

   Teretulnud on nii eraõiguslikud juriidilised isikud, eraisikud kui ka avalik-õiguslikud juriidilised isikud

   Tutvu kõikide PARE koolitustega SIIN või küsi ettevõtte sisese koolituse pakkumist pare@pare.ee

   Jälgi meie tegemisi ka kodulehe www.pare.ee ja Facebooki lehe www.facebook.com/PAREEesti vahendusel!