Kaasamislaborid

Mis on kaasamislabor?

PARE kaasamislaborite eesmärgiks on toetada uute ideede ning vajalike muudatuste edukat ja efektiivset elluviimist. Kaasamislabor toimib kogemuse jagamise põhimõttel, pakkudes erinevaid võimalusi hea lahenduseni jõudmiseks ning aidates sul saada oma ideedele tagasipeegeldust.


Kuidas kaasamislabor toimib?

PARE kaamislabor koosneb kahest osast : kaasamine, kus kasutame meis olevat tarkust ja kogemust, et koos luua lahendusi ning labor – koht, kus saan oma projekti ideed, esinemist juhtkonnale, mõtteid ja plaane professionaalses  ja mõnusas keskkonnas/seltskonnas testida.  


Kellele kaasamislabor on mõeldud?

Teema püstitajana saad omi ideid testidatagasisidet oma mõteteleuue vaatenurga ja lähenemise  oma projektile, teemale, probleemile, luua innovaatilisi lahendusi. Või siis hoopis jõuda arusaamisele, et selle teemaga ei tasu sel viisil tegeleda ja tuleb leida mingi uus moodus. 

Kaasamislabori osalejana saad kasulik olla, kasvatad sellega oma suhtlusvõrgustikku ning ôpid oma ideid ja mõtteid veel paremini väljendama.