PARE podcast

"Avameelselt inimeste juhtimisest” on PARE podcastide sari, kus räägime teemadel, mis kõnetavad igaüht, kes peab oluliseks inimeste juhtimise head kvaliteeti.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kuuenda saate teema on mitmekesisus ja kaasav juhtimine. Arutleme kaasava juhtimise teemal organisatsiooni kultuuri muutuste elluviimisel mitmekesisust oskuslikult rakendanud Endla lasteaia juhi Grüüne Ottiga. Saatekülalisega vestlevad Taavi Libe ja Marget Mark.

Endla lasteaed võitis PARE parim personaliprojekt 2019 auhinna projektiga „Multikultuurne õppiv kogukond“ (MÕK)“, mis jäi PARE hindamiskomisjonile silma eelkõige kui laiaulatuslik, kaasav praktika.

Milliseid teadmisi ja oskusi toob endaga kaasa erasektorist tulev juht, kellel puudub varasem töökogemus eelkooliealiste lasteasutuses? Miks on kasulik erinevate sektorite töökogemus? Milliste väljakutsete ees seisab juht, kui meeskond on harjunud koos töötama mitu kümnendit ning sisse on harjunud töömeetodid, mis on tänaseks ajale jalgu jäänud?  Kuidas luua usalduslik, loov ja koostöötahteline meeskond, kui selle liikmed on erinevast rahvustest ja soost, erineva vanuse ja kultuuritaustaga? Mis päriselt töötajate suhtumise ja hoiakute muutuse esile kutsub ning kuidas seda teha? Milline roll on muutuste juhtimisel juhi enda mõtteskeemidel ja uskumustel?

Kuidas kaasata organisatsiooni arendamisse väliseid partnereid ja kasutada nende ekspertsust parimate lahenduste leidmisel ning välja töötamisel? Kui suurt rolli mängib juhtimises uudishimu ja  katsetamisjulgus? Miks kaasav juhtimine on mitmekesisust hindava ja rakendava juhi kõige tulemuslikum juhtimisstiil?

Lisaks eelmainitud teemade avamisele jagavad saatekülalised 3 praktilist nõuannet, kuidas õnnestuda inimeste juhtimises.

Kuula saadet SIIT

Head kuulamist!
Saatejuht: Taavi Libe, Marget Mark
Saate produtsent: Marget Mark
Tehniline tugi: Tanel Triisa

Ootame Sinu tagasisidet saate kohta info@pare.ee

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viiendas saates uurime, mis on inimeste juhtimise eripärad avalikus sektoris ning eriti kaitsevaldkonnas. Saatekülalisteks on Kaitseministeeriumi kantsler Kristjan Prikk ja personalijuht Mailis Neppo ning saatejuhina Taavi Libe.

Kristjan on õppinud Tartu Ülikoolis politoloogiat, saanud magistrikraadi Ameerikas Maaväe Sõjakolledžis, töötanud välisministeeriumis, riigikantseleis kaitsevaldkonna juhtivatel ametikohtadel, aga ka Eesti suursaatkonnas Washingtonis kaitsenõunikuna. Kristjani ootus tippjuhina personalijuhile on inimesi puudutava suure pildi hoidmine, samuti signaali andmine, kui kusagil võib hakata king pigistama, sealhulgas laiemate demograafiliste trendidega kursis olemine.

Mailisel on samuti pikaajaline kogemus avalikus sektoris. Tema kui personalijuhi partneriteks on olnud Eesti tippjuhid riiklikul tasandil  - presidendid Lennart Meri ja Toomas Hendrik Ilves, riigikontrolör Mihkel Oviir, õiguskantsler Allar Jõks - kui mainida neist vaid mõned. Mailis ütleb oma kogemuse najal, et personalijuht saab juhti toetada talle inimeste juhtimisega seotud otsuste jaoks vajalikku infot andes ning märgata organisatsiooni eesootavaid muutusi, olles justkui ennustaja rollis.

Kristjan ja Mailis räägivad juhi ja personalijuhi koostööst; sellest, millised on väljakutsed poliitilise organisatsiooni juhtimises ning kuidas muutuvas tööelus toime tulla jõustruktuuride eripäradega. Vestleme põlvkondade erinevusest inimeste juhtimisel, aga ka sellest, millist väärtust lisab töötaja, kes on läbinud kaitseväe teenistuse. Saate lõpus annavad saatekülalised 3 praktilist nõuannet, kuidas õnnestuda inimeste juhtimises.

Kuula saadet SIIT

Head kuulamist!
Saatejuht: Taavi Libe
Saate produtsent: Kärt Kinnas
Tehniline tugi: Tanel Triisa

Ootame Sinu tagasisidet saate kohta info@pare.ee

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neljandas saates räägime Pipedrive'i CTO'ga (Chief Technological Officer), Sergei Anikin'iga, sellest, kuidas tema inimeste juhtimist tõlgendab. Kas ja kuidas saab tehnoloogiaettevõtte juhtimistööriistu kasutusele võtta "tavaorganisatsioonis" ehk traditsioonilises ettevõttes. Juttu tuleb ka organisatsiooni disainist.

Saate lõpus 3 praktilist nõuannet, mida kohe kasutusele võtta. Intervjueerija rollis seekord Ilona Lott, PARE juhatuse liige ja Human Element Solutions tegevjuht.

Peale kuulamist ootame tagasisidet aadressil info@pare.ee
Head kuulamist!

Kuula saadet SIIT.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolmandas saates on vaatluse all strateegiline personalijuhtimine ning sel korral läbi värbamise prisma.

Me heidame pilgu ettevõtete sisse ning vaatame kuivõrd värbamine on täna strateegilisel tasemel fookuses ettevõtete juhtkondades? Milline roll on täna personalijuhil ning kuidas personalijuhina oma rolli strateegilisemaks muuta? Nagu juba tavaks, siis jagame saate lõpus ka 3 nõuannet, kuidas selleni jõuda.

Vestlusringis osalevad Kairi Raudmets ja Signe Vilipus mõlemad tippjuhtide sihtotsinguga tegelevast ettevõttest Pedersen & Partners. Nendega vestleb Tiina Hiller, PARE kommunikatsiooni töörühma liige ja töötajakogemuse disainer ettevõttes Futurist Estonia.

Peale kuulamist ootame tagasisidet aadressil info@pare.ee
Head kuulamist! 

Kuula saadet SIIT.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teises saates on vaatluse all inimese heaolu, täpsemalt vaimne tervis töökohal. Uurime milline roll on juhil ja meeskonnatööl töötajate heaolutunde tagamisel ning mida saab inimene ise enda vaimse tervise hoidmiseks ära teha. Saate lõpus anname 3 nõuannet, kuidas selleni jõuda.

Saate külaliseks on Rain Vääna (Ragn-Sells juhatuse esimees) ja temaga vestleb Marget Mark (PARE kommunikatsiooni töörühma liige, coach ja superviisor).

Peale kuulamist ootame tagasisidet aadressil info@pare.ee
Head kuulamist!

Kuula saadet SIIT.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esimeses saates uurime, mis teeb inimeste juhtimise strateegiliseks ja saate lõpus anname 3 nõuannet, kuidas selleni jõuda. Vahepeale mahub nii mõndagi põnevat.

Saate külaliseks on Merle Liisu Lindma (Microsoft) ja temaga vestleb Ilona Lott (PARE juhatuse liige, Human Element Solutions).

Peale kuulamist ootame tagasisidet aadressil info@pare.ee
Inspireerivat kuulamist!

Kuula saadet SIIT.