XXVII PARE konverents "KÄIGU VAHETUS"

XXVII PARE aastakonverents "KÄIGU VAHETUS"
11.-12. aprill 2019 Swissôtel Tallinnas

Elame maailmas, mis on muutlik ja ettearvamatu. See on maailm, kus ka tööelus üha rohkem loevad inimese individuaalsed vajadused. Mugavustsooni takerdumine tulemust ei too. Aeg on käigu vahetuseks! Eesmärgini jõudmiseks tuleb valida õige käik, mis on igal organisatsioonil erinev ja isiklik.

PARE 27. aastakonverentsi fookuses oli strateegiajuhtimine ja heaolu, et innustada inimeste juhtimise eest vastutajaid mõtlema enda, oma organisatsiooni ja töötajate hetkeolukorrale.

STRATEEGIA – kuidas valida organisatsiooni arengu jaoks õige käik?
JUHTIMINE – kuidas luua inspireeriv ja töötajakeskne töökeskkond?
HEAOLU – kuidas saavutada soovitud tulemus, tundes end seejuures hästi?


I päev: 11. aprill 2019

10:00-12:00 I OSA

 • Helilooja ja dirigent Rasmus
 • Valdur Laid (Maksu- ja Tolliamet) - ettekannne 
 • Emma Birchall (Hot Spots Movement) - ettekanne

12:00-13:00 lõuna
13:00-15:00 II OSA

 • Priit Karjus (Ajutrust) - ettekanne, sh VIDEO
 • Hilary Scarlett (Scarlett & Grey) - ettekanne
 • Organisatsioonikultuuri ekspert Michael R. Virardi 

15:00-15:30 paus
15:30-17:30 III OSA

 • Endine Kaitseväe juhataja kindral (res.) Riho Terras  - ettekanne
 • Max Schupbach (Deep Democracy Institute)
 • Netflixi endine talendijuht Patty McCord 

17:30-18:00 paus
18:00-20:00 IV OSA

 • Tähenduse otsija, sõnameister ja muusikamees Peep Vain

II päev: 12. aprill 2019

09:00-09:45 Töötubade sessioon #1
P1: Kuidas luua organisatsioonina rohkem mõtestatud väärtust? - Vaiko Hansson (Quantumind)
A1: Kuidas neuroteadus tuleb appi muudatuste juhtimisel? - Hilary Scarlett (Scarlett&Grey)
R1: Kuidas pidev infotulv mõjutab meie vaimu ja keha? - Anni Kuusik (Tervisekliinik)
E1: Kuidas valmistuda täna tööturg 2035 arenguteks? - Johanna Vallistu (Arenguseire Keskus)

10:00-10:45 Töötubade sessioon #2
P2: Kuidas kasutada mängustamist juhtide ja töötajate arendamisel? - Lyosha Razin (Smart Games)
A2: Kuidas kasutada kaasavat juhtimist isikliku, meeskonna ja organisatsiooni arengu eesmärgil? -Max ja Ellen Schupbach (Deep Democracy Institute)
R2: Kuidas muuta kontakt iseendaga parimaks edustrateegiaks? - Ines Kloren (Finest Career)
E2: Kuidas viia organisatsiooni strateegia kõigi juhtide ja meeskondadeni? - Mati Sööt (Change Partners), Karin Valtson (Eesti Energia)

11:00-11:45 Töötubade sessioon #3
P3: Kuidas luua muutustele avatum organisatsioonikultuur? - Mart Mägi (Statistikaamet)
A3: Kuidas ehitada Euroopa kõige kiiremini kasvavat ettevõtet? - Nikolai Kabatsikov (Bolt)
R3: Kuidas uudseid juhtimisvõtteid kasutades meeskond tööle panna? - Sergei Anikin (Pipedrive)
E3: Kuidas ehitada inimkeskset kultuuri? - Tiina Saar-Veelmaa (Aaretesaar.ee)

12:00-13:00 lõuna
13:00-15:00 V OSA

 • Parimate tunnustamine
 • Professor Kristjan Port (Tallinna Ülikool) - ettekanne
 • Janeck Uibo (Edasi.org) - ettekanne


Patty McCord'i ettekanne PARE aastakonverentsil "Käigu vahetus" sai elluviidud tänu Balti-Ameerika Vabaduse Fondi (BAFF) rahastusele. Rohkem infot BAFF-i stipendiumide ja lektorite toetuste kohta leiate, külastades kodulehte www.balticamericanfreedomfoundation.org.