Uudised

Kuukiri 6 - 2017

21.06.2017
/
Kuukirjad

Milliseid töövahendeid on vaja sujuvaks kaugtööks?

16.06.2017
/
BLOGI

Milliseid töövahendeid on vaja sujuvaks kaugtööks?

Kaugtöö on hea võimalus ametikohustusi aja- ja kohapaindlikumalt täita. Enne kaugtööga alustamist tuleks aga hoolikalt läbi mõelda, kas tööks on vajalikud vahendid olemas ja kas need töötavad tõrgeteta. Vaata lähemalt...

10 olulist punkti, millega kaugtöö tegemisel tuleb arvestada

07.06.2017
/
BLOGI

Kümme olulist punkti, mida kaugtöö tegemisel tasub meeles pidada:

1. Kaugtöö tegemine on vabatahtlik ning põhineb vastastikusel kokkuleppel, mida on võimalik ka üles öelda. 
2. Kõigil samaväärset tööd tegevatel töötajatel peavad olema võrdsed õigused kaugtööle ning kaugtöötajatel on samaväärsed õigused kõikide teiste tööandja töötajatega. 
3. Kaugtööd tehes tuleb järgida tööandja teatavaks tehtud andmekaitse alaseid eeskirju.
4. Töövahendite hankimise, paigaldamise ja hoolduse eest vastutab üldjuhul tööandja ja töötaja hoiab ja kasutab töövahendeid vastavalt tööandja poolt kehtestatud reeglitele. 
5. Kaugtöö tegemine ei tohi töötajale kaasa tuua tööga seotud sissetuleku vähenemist seoses suurenenud kommunaal- või muude kuludega. Seejuures tööandja hüvitab kokkuleppel ainult otseselt tööga seotud kulud.
6. Kaugtöötaja vastutab talle teatavaks tehtud töötervishoiu- ja tööohutuse eeskirjade järgimise eest. Tööandjal ja töötajate esindajal peab olema võimalik kontrollida, kas kaugtöötaja täidab töötervishoiu ja tööohutuse eeskirju.
7. Tulenevalt tööülesannete iseloomust võib kaugtöötajal olla võimalus ise oma tööaega vabalt valida. 
8. Kaugtöötaja ei tohiks tunda ennast muust töökollektiivist isoleerituna, seetõttu tuleb luua võimalused regulaarseteks kohtumisteks, koosolekutest osavõtuks, võimaldada ligipääs tööks vajalikele materjalidele ja muule vajalikule informatsioonile.
9. Kaugtöötajale tuleb tagada õigus ja kohustus osa võtta tööalastest koolitustest võrdväärselt teiste töötajatega.
10. Kaugtöötajale peavad olema tagatud samaväärsed õigused teiste töötajatega kuuluda töötajate moodustatud organisatsioonidesse, osaleda töötajate esindajate valimisel, ise kandideerida töötajate esindajaks. Vaata lähemalt...

Parima praktikandi konkurss “Praktik Cum Laude”

07.06.2017
/
Muud teated

Eesti Tööandjate Keskliit kutsub esitama kandidaate parima praktikandi konkursile “Praktik Cum Laude”.

“Praktik Cum Laude”konkursi eesmärk on tunnustada ja tõsta esile neid praktikante, kes jäävad silma oma oskuste arendamise poolest ja kelles märgatakse suurt potentsiaali.

Tutvu lähemalt konkursi tingimustega: https://www.employers.ee/praktik-cum-laude Vaata lähemalt...

Kuukiri 5 - 2017

25.05.2017
/
Kuukirjad

KONVERENTS: Kiirusta! Viimased 18 erihinnaga piletit!

24.05.2017
/
PARE sündmused

Kas Sinu kalendris on juba kirjas kuupäevad 12.-13. aprill 2018? Küsid miks? Ikka sellepärast, et siis toimub XXVI PARE Personalijuhtimise Aastakonverents. Kui soovid personalijuhtimise aasta tippsündmusest osa saada erihinnaga, siis kiirusta. Viimased 18 erihinnaga piletit on müügis kuni 31. mai 2017. Vaata lähemalt...