Tööandjate ühisus

Tööandjate ühisus aitab kaasata vähenenud töövõimega inimesi aktiivsesse tööellu

Ühisusse kuuluvad tööandjad kinnitavad, et hindavad kõrgelt inimese õigust vabalt valida tegevusala, elukutset ja töökohta sõltumata oma töövõime ulatusest. Need tööandjad lubavad, et kohtlevad vähenenud töövõimega inimesi võrdselt kõigi teiste tööle kandideerijate ja töötajatega.

Ühisusse kuuluvad tööandjad seisavad selle eest, et

1.    aidata saavutada töövõimereformi eesmärk luua vähenenud töövõimega inimestele võimalus olla ühiskonnas aktiivne ja leida neile koht tööturul;

2.    suurendada teiste tööandjate teadlikkust, jagades oma kogemust ja häid tavasid vähenenud töövõimega inimeste töölerakendamisel;

3.    aidata kahtlejatel saada üle eelarvamustest vähenenud töövõimega inimeste töölerakendamisel;

4.    julgustada vähenenud töövõimega inimesi tööle kandideerima ja tööandjaid neid värbama;

5.    toetada üksteist olukorras, kus ei ole selgeid vastuseid, ja aidata leida parimaid lahendusi;

6.    võimaldada vähenenud töövõimega inimestele töövarjutamist ja praktikat, et harjutada koostööd ning leevendada erivajadustega õppurite probleeme praktikakoha leidmisel;

7.    leida ja arendada praktilisi lahendusi, mis aitaksid vähenenud töövõimega inimestel, vanemaealistel, väikelastega vanematel jt töökeskkonnas hakkama saada;

8.    tunnustada tööandjaid, kes on välja töötanud ja edukalt rakendanud uuendusmeelseid kasulikke lahendusi vähenenud töövõimega inimeste kaasamiseks tööellu.

Ühisusse kuuluvad tööandjad kutsuvad endaga liituma organisatsioone, kes näevad ühiskonda panustamises võimalust suurendada ka oma ettevõtte edu. Vähenenud töövõimega töötajate ulatuslikum kaasamine tööellu aitab leevendada töökäte puudust.

Ettevõtted, kes kaasavad vähenenud töövõimega inimesi, kellel on vajalikud oskused või soov ja võime neid omandada, edendavad ka oma ettevõtte kui tööandja brändingut. Mitmekesine töökeskkond, kus on ühtviisi väärtustatud nii vähema töövõimega kui ka vanema- ja nooremaealised ning võõrtöötajad, samuti väikelaste vanemad, on tugeva sotsiaalse vastutustundega talentide jaoks eelistatud töökeskkond.

TÖÖANDJATE ÜHISUSEGA SAAD LIITUDA SIIN.