Koolitused

XXVI PARE Personalijuhtimise Aastakonverents "VAATE NURK"

Toimumise aeg: 12. Aprill 2018 kell 09.00
Toimumise koht: 3 Tornimäe, Tallinn / Vaata kaarti

XXVI PARE Personalijuhtimise Aastakonverents "VAATE NURK"
12.-13. aprill 2018 Swissôtel Tallinnas

PARE 26. aastakonverents keskendub uutele meid üha enam mõjutavatele trendidele inimeste juhtimises nagu tehnoloogia, neuroteadus ning agiilsus (kiire reageerimis- ja kohanemisvõime). Kuidas selles pidevas muutuste tulvas toime tulla ning milline suund tuleks organisatsiooni arengus valida? Ei ole õigeid ja valesid vastuseid - terviklik vaade organisatsiooni tulevikule saab sündida ainult läbi erinevate tahkude ja vaatenurkade. 

Organisatsioonid on jagunemas kahte leeri: need, kes suudavad tempos püsida ja teised, kes jäävad maha. Süvenev digilõhe ohustab ühtmoodi nii töötajaid kui ka tööandjaid. Selleks, et kohaneda ja ellu jääda, peame olema valmis üha kiiremateks muutusteks, olema agiilsed.

Ühekülgne vaatenurk inimeste juhtimises enam edasi ei vii. Aina olulisemaks muutub valmisolek õppida juurde uusi oskusi teistest valdkondadest nagu seda on agiilne tarkvaraarendus, neuroteadus, disainmõtlemine jne. Tehnoloogia ning sellega seonduvad vaated tööle ja organisatsioonidele sõidavad meie ellu jõuliselt sisse ja on tulnud selleks, et jääda - seda ka personalijuhtimises.

Erinevatest tahkudest oleme kokku pannud ka konverentsi programmi, mille alustalad on: neuroteadus, tehnoloogia, agiilsus ning keskkond. Konverentsi esinejate nimekiri on sel aastal rekordarvuliselt rahvusvaheline: agiilse inimeste juhtimise ekspert Pia-Maria Thorén (Rootsi), neuroteadlane Friederike Fabritius (Saksamaa), Deloitte’i konsultant Oliver Graves (Inglismaa), Pipedrive’i müügijuht Laurence Bret-Stern (Inglismaa), biohacker Teemu Arina (Soome) jt. Rahvusvahelist vaadet täiendavad omalt poolt meie Eesti tipptegijaid. Robert Kitt, Marju Lauristin, Alar Kolk, Arti Ots, Klen Jäärats ning Valdur Mikita jt. Pealava ettekannetele lisaks saab ammutada inspiratsiooni paralleelsessioonides. Iga konverentsil osaleja saab panna kokku just talle sobiva programmi, tehes valiku meelepäraste töötubade, kogemuslugude ja loengute seast. 

Osale konverentsil, ole kohal ja kujunda oma vaatenurk!

I päev: 12. aprill 2018

09:00-10:00       Kogunemine
10:00-12:00       I osa

Robert Kitt (Swedbank) räägib sellest, mis on Eesti edu retsept, kuidas peaksime edasi minema, et Eesti majanduskasv oleks jätkusuutlik.

Professor Marju Lauristin räägib sellest, mis toimub meie ümber, kuidas ühiskonnas ja demograafias toimuvad muutused mõjutavad tööd ja töötamist.

Alar Kolk (Euroopa Innovatsiooni Akadeemia) räägib sellest, millised on trendid tehnoloogia valdkonnas, kuidas innovatsooniga tegelemine ära tasub.

12:00-13:00        Lõuna
13:00-15:00        II osa

Pia-Maria Thorén (GreenBullet) räägib agiilsusest organisatsiooni vaates, kuidas kohandada juhtimispraktikad ja personaliprotsessid uutele oludele vastavaks.

Neuroteadlane Friederike Fabritius räägib sellest, kuidas inimese ajust ja selle toimimisest arusaamine aitab kaasa tulemuslike meeskondade loomisel.

Arti Ots (Kcell) räägib sellest, miks ja mis on muutunud juhtimises, kuidas juhtimiskultuur mõjutab ettevõtte tulemusi, mida ette võtta, kuidas tagada ettevõtte edu pikas perspektiivis.

15:00-15:30        Paus
15:30-17:30        III osa

Oliver Graves (Deloitte UK) räägib sellest, kuidas luua organisatsioonikultuur, mis toetab töötaja pidevat õppimist, kohanemist, kasvu ja isiklikku arengut.

Laurence Bret-Stern (Pipedrive) räägib sellest, mis on töötaja jaoks oluline, kuidas luua tähendus tööle ja viia see teadmine iga töötajani.

Klen Jäärats (Riigikantselei) räägib "sajandiprojektist" Eesti EL eesistumine.

17:30-20:30        Networking

II päev: 13. aprill 2018

08:30-09:00        Kogunemine
09:00-12:45        Paralleelsessioonid: Pane kokku just Sulle sobiv programm!

P-saal

Töötuba (09:00-10:45)
P1 „Scrum: agiilse tarkvaraarenduse õppetunnid“
Agiilsus ja Scrum on uued mõisted äris, mis avaldavad mõju organisatsiooni toimimisele. Agile coach, Scrum koolitaja Aleksey Krivitsky räägib sellest, mis on nende mõistete sügavam tähendus, kuidas luua dünaamilisemat, paremini toimivamat ja õppimisvõimelist organisatsiooni, mis muudab töötajad õnnelikumaks.
Töökeel: inglise keel, ilma sünkroontõlketa

Töötuba (11:00-13:00)
P2 „Juhtimine muutunud maailmas“
Digitaliseerimine ja globaliseerumine loob uues võimalused, vajadused ja väljakutsed. Katrin Neuendorf (New Work & Digitalisation) räägib sellest, kuidas juhte ette valmistada agiilseks ja virtuaalseks koostööks, milliseid oskuseid tuleb juhtides arendada, miks on organisatsioonikultuur oluline, kuidas persolijuhina aidata kaasa tõhusama koostöö tekkimisele virtuaalsetes meeskondades.
Töökeel: inglise keel, ilma sünkroontõlketa

A-saal

Kogemuslugu (09:00-09:45)
A1 „Töökoht või mänguväljak?“
Daiga Ergle
(Airbaltic) räägib sellest, millist rolli mängib mängustamine töötajate pühendumise tekitamisel, millised personaliprotsessid avaldavad enim mõju pühendumusele, tuues Airbalticu näiteid ja õppimiskohti mängustamise kasutamisest suhtlus-, värbamis- ja tagasiside andmise protsessides.
Töökeel: inglise keel, sünkroontõlkega eesti keelde

Kogemuslugu (10:00-10:45)
A2 „TulemusAreng“
Johanna Tingvall (Spotify) räägib sellest, milline on Spotify uutmoodi nägemus tulemusjuhtimisele (Performance Development), mida kujutab endast arengule suunatud mõtteviis (Growth mindset), kuidas on need mõju avaldanud töötajate tulemuslikkusele ja õppimisvõimele.
Töökeel: inglise keele, sünkroontõlkega eesti keelde

Kogemuslugu (11:00-11:45)
A3 „ROWE mõju juhtimisele ja töökeskkonnale“
ROWE (Results-Only Work Environment) ehk eesmärgipõhise töökeskkonna meetodi abil on võimalik kasvatada ettevõtte tootlikkust kuni 30%, tõsta inimeste motivatsiooni ja loovust, vähendada töötajate voolavust. Jan Haines (HR Factory) jagab HR Factory kogemus- ja muutumislugu ROWE rakendamisel, mida on oluline seejuures arvesse võtta, miks kommunikatsioon on oluline ja milline on ajafaktor harjumuste muutmisel.
Töökeel: inglise keel, sünkroontõlkega eesti keelde

Kogemuslugu (12:00-12:45)
A4 „Digilahendused inimeste juhtimisel ja kultuuri loomisel“
Üha rohkem suhtleme ja töötame digiseadmetega, mille eelisteks on kiirus, paindlikkus ning võimaluste rohkus. Triin Teesaar, Terje Kuusik ja Katre Liiberg (Telia Eesti) räägivad sellest, millised on kaasaegsed digitaalsed lahendused, mis ei eelda kindlat aega ja kohta ning jagavad Telia Eesti kogemust nende rakendamisel töö mõtestamiseks ja kultuuri loomisel.
Töökeel: eesti keel, sünkroontõlkega inglise keelde

R-saal

Kogemuslugu (09:00-09:45)
R1 „Disainmõtlemine – väärtuslik tööriist ka personalijuhile“
Bigbank on 25 tegevusaasta jooksul on laienenud üle kogu Euroopa üheksasse riiki. Kuidas multikultuurses ja geograafiliselt hajutatud organisatsioonis korraldada eluolu nii, et see vastaks töötaja(te) ja ettevõtte vajadustele? Estel Pukk (Bigbank) räägib, kuidas disainmõtlemise meetodi ja ligi 200 Bigbankuri kaasaabil loodi strateegia ning lepiti kokku nii grupiülesed kui riigipõhised tegurid töötajakogemuse parendamiseks.
Töökeel: eesti keel

Kogemuslugu (10:00-10:45)
R2 „Töötaja – ettevõtte saadik sotsiaalmeedias“
Viimaste aastate jooksul on Swedbank sotsiaalmeedias silma jäänud ägedate ja töötajaid kaasavate kampaaniatega nagu #kohvkolleegiga, #kuhujaladviivad, #minunädal jne. Kristel Leif (Swedbank) räägib sellest, kas ja kuidas töötajaid organisatsiooni sotsiaalmeedia tegevustesse kaasata, kuidas seejuures tulemuslikkust mõõta ja hinnata.
Töökeel: eesti keel

Loeng (11:00-11:45)
R3 „Kuidas pidevate muudatustega kohaneda?“
Esineja: Aleksander Pulver (Tallinna Ülikool)
Sisu: täpsustamisel
Töökeel: eesti keel

Loeng (12:00-12:45)
R4 „Kuidas mõjutab töökeskkond heaolu ja sooritust?“
Töökeskkondi, heaolu ja sooritust on üksjagu teadlaste poolt uuritud. Grete Arro (Tallinna Ülikool) räägib, millised keskkonnategurid on heaolu ja soorituse puhul üldse olulised. Mis sellest teadmisest võiks töökeskkondade kujundajateni ja töötajateni jõuda? Mis leitust on üllatav, mis ootuspärane, mis rakenduslik?
Töökeel: eesti keel

E-saal

Loeng (09:00-09:45)
E1 „Millised oskused tagavad edu tulevkus?“
SA Kutsekoja eestvedamisel on läbi analüüsitud ligi poolte Eestis hõivatud ametimeeste ja nende oskuste vajadus lähikümnendil. Tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteemi OSKA arendusjuht Tiia Randma (Kutsekoda) räägib, milliseid oskuseid tuleb töötajates arendada täna, et need tagaksid edu ka tulevikus.
Töökeel: eesti keel

Töötuba (10:00-11:45)
E2 „LEGO® Serious Play® abil personalijuhtimises revolutsiooni loomas“
Töötoas võetakse appi spetsiaalsed LEGO® Serious Play® klotsid, millega meisterdatakse ühiselt valmis personalijuhtimise tulevikunägemus. Innovatsiooni ja strateegia konsultandi Marko Rillo eestvedamisel rünnatakse ajusid innovaatiliste ärimudelite määratlemiseks ja kõige lõpuks valikute tegemiseks, mida saab igaüks kasutada sisendina oma organisatsiooni personalisstrateegia loomisel.
Töökeel: eesti keel
Kohtade arv: 24 osalejat

Kogemuslugu (12:00-12:45)
E3 „Muna õpetab kana - digioskuste mentorprogramm“
Mentoriks ei pea olema ilmtingimata vanem kolleeg. SEB Panga Baltikumi üleses digioskuste mentorprogrammis osales menteena ligi 50 tippjuhti ja sama palju noori kolleege mentoritena. Ragnar Toomla ja Liina Hindremäe (SEB Pank) räägivad programmist ja selle kasust lähemalt.
Töökeel: eesti keel

12:45-13:45        Lõuna
13:45-15:30        IV osa

Parim Personaliprojekt ja Parim Potentsiaal Personalijuhtimises tunnustamine

Biohacker Teemu Arina räägib sellest, kuidas iseennast upgrade’ida (Upgrade Yourself) õige ja tasakaalus töötamise, trenni tegemise, magamise ja mõtlemisega.

Kirjanik ja mõtleja Valdur Mikita arutleb uute vaatenurkade üle inimese ja looduse suhetes 21. sajandil.

Osalejad seisuga 16.veebruar 2018
Jrk nr Organisatsioon Osaleja
1   Aet Purk
2 Henkel Makroflex Age Razumova
3 Riigikantselei Agne Kiik
4 ABB Agnese Muceniece
5 Eesti Energia Aili Herkel
6 Siseministeerium Aivi Sirp
7 Euroopa Innovatsiooni Akadeemia Alar Kolk
8 Tallinna Ülikool Aleksander Pulver
9   Aleksey Krivitsky
10 Salvest Alice Ellamik
11 PricewaterhouseCoopers Alice Ligi
12 Enics Eesti Andres Laur
13 Eesti Töötukassa Anneki Teelahk
14 YIT Ehitus  Anneli Metsmaker-Neerot
15 Kaitseressursside Amet Anneli Peel
16 Maanteeamet Annika Kitsing
17 Ida-Tallinna Keskhaigla Arne Liim
18 Kcell Arti Ots
19 SK ID Solutions Ave Hinno
20 Maanteeamet Ave Kareda
21 Citadele banka Eesti Filiaal  Ave Kruusalu
22 Eesti Töötukassa Ave Reimaa-Lepik
23 Upsteem.com Birgit-Kai Rääk
24 Eesti Kunstiakadeemia Dagmar Raide
25 Airbaltic Daiga Ergle
26 Omniva Diana Rästas
27 Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Diane Drenkhan
28 Eesti Teed Dzintra Kalm
29 Tallinna Sadam Egle Saska
30 Prisma Peremarket Ela Lillemaa
31 Lennuliiklusteenindus Elis Mäeots
32 PARE Ene Olle
33 Bigbank Estel Pukk
34 Fontes PMP Kelly Pärkman
35 Hurtigruten Estonia  Eve Sepp
36 Enics Eesti Eve Vink
37 Enics Eesti Eveli Punnison
38 Päästeamet Evelin Mäetaga
39 Siseministeerium Evelin Stamm
40 Tööinspektsioon Evelin Uustal
41 SOL Baltics Evely Gorobinski
42   Friederike Fabritius
43 Enics Eesti Gaile Vijar
44 ABB Gerda Markus
45 Baltic Restaurants Estonia  Gerdi Tilts
46 IIZI Kindlustusmaakler Gerlyn Kivit
47 Eesti Kaitsevägi Õhuväe staap Gerry Karro
48 SMIT Getter Toome
49 Tallinna Ülikool Grete Arro
50 Coca-Cola HBC Heidi Saaver
51 Tallinna Majanduskool Helen Raid
52 Ida-Tallinna Keskhaigla Helen Utsar
53 Amrop Helen Väljaste
54 Eesti Pank Helina Link
55 SpeakSmart Helina Loor
56 Viljandi Haigla Helle Saaremägi
57 G4S Eesti  Indrek Sarjas
58 Estiko-Plastar Ireen Saealle
59 Adven Eesti Ivi Aluoja
60 Luminor Bank Jaana Pedras
61 Riigi Infosüsteemi Amet Jaana Taniberg
62 HR Factory Jan Haines
63 Trendsetter Europe Jana Nurmela
64 HR Bakery  Jānis Dubinskis
65 OpusCapita Competence Center Jelena Laudver
66 Spotify Johanna Tingvall
67 Nordea Pank AB Eesti filiaal Joole Kuljus-Triik
68 Raasiku Vallavalitsus Juta Asuja
69 Eesti Pank Juta Tasa
70 Tartu Linnavalitsus Jüri Mölder
71 Tripod Grupp  Kadi Niggulis
72 Omniva Kadi Tamkõrv
73 Paulig Coffee Estonia Kadri Kaskpeit
74 PARE Kadri Lääne
75 Eesti Tervishoiu Muuseum Kadri Rannala
76 Kaitseministeerium Kadri Taal
77 Omniva Kai Kell
78 Põltsamaa Felix Kaia Nurk
79 Elisa Eesti Kaija Teemägi
80 Endover KVB Kaire Kleesment
81 Fontes PMP Kaire Laas
82   Kairi Lepparu
83 Baltika Group Kairi Nodapera
84   Kaisa-Kitri Niit
85 Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituut Kaja Kattel
86 SK ID Solutions Kalev Pihl
87 Enics Eesti Karin Andressoo
88 SELF II  Karin Hango
89   Karina Madis
90 Upsteem.com Karl Laas
91 Paulig Coffee Estonia Katerina Muhel
92 Eesti Energia Kati Teelahk
93 Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus SMIT Kati Õige
94 Telia Eesti Katre Liiberg
95 Eesti Rahvusringhääling Katre Vallner
96 Ericsson Eesti Katri Kuuse
97 Sustinere Katri Rohesalu
98 Eesti Meremuuseum Katrin Koit
99 Cleveron Katrin Koovit
100 Tallinna Ülikool Avatud akadeemia Katrin Männik
101 Häirekeskus Katrin Neidra-Reinkort
102 New Work & Digitalisation Katrin Neuendorf
103 Tallinna Tehnikaülikool Katrin Tiivel
104 Konekesko Eesti  Katrin Tur
105 Eesti Kaitsevägi Õhuväe staap Keiu Mirka
106 Bonava Eesti Kelly Tsilke
107 Elering Kerli Leppoja
108 Omniva Kersti Kalm
109 Instar EBC Kersti Vannas
110 Keskkonnaministeerium Kerstin Jaani
111 Eesti Töötukassa Kerstin Piik
112 Trendsetter Europe Kertu Saar
113 Riigikantselei Klen Jäärats
114 Eesti Töötukassa Kristel Ainsalu
115 Swedbank Kristel Leif
116 Eesti Rahvusringhääling Kristel Maran
117 Eesti Gaas Kristel Torop
118 Playtech Estonia Kristi Ansberg
119 Hurtigruten Estonia  Kristi Asi
120 Tartu Ülikool Kristi Kuningas
121 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Kristiina Käärik
122 Favor  Kristiina Saik
123 Kotryna Kristina Sisin
124 Fortum CFS Eesti Kristine Hinn
125 Häirekeskus Kätlin Alvela
126 Tartu Linnavalitsus Külli Ojasaar
127 If P&C Insurance  Külli Toots
128 Coop Eesti Keskühistu Külliki Koppel
129 Cash On Go  Laura Pukk
130 Pipedrive Laurence Bret-Stern
131 Eesti Kaitsevägi Õhuväe staap Lauri Kuusekänd
132 Ida-Tallinna Keskhaigla Lea Karik
133 Brightminds Leena Kivisild
134 DreamLeader Lia Ratnik
135 SEB Pank Liina Hindremäe
136 Advokaadibüroo NOVE Liina Laasma
137 Haridus- ja Teadusministeerium Liisa Mäemets
138 Tallinna Ülikool Avatud akadeemia Lilian Rückenberg
139 ABB Ly Malk
140 Magnum Ly Mazurtshak
141 SinuLab Maarit Vabrit-Raadla
142 Pärnu Vesi Maarja Leht
143 OpusCapita Competence Center Madli Nõmmik
144 Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Maia-Liisa Mürkel
145 Kaitseministeerium Mailis Neppo
146 Nordecon Mall Ivalo
147 Lennuamet Marelle Pihlak
148 Tallinna Ülikool Avatud akadeemia Marge Kõrvits
149 Keskkonnaministeerium Margit Martinson
150 Eesti Tervishoiu Muuseum Margus Jurkatam
151 Clarified Security Mari Seemer
152 Coca Cola HBC Maria Kütt
153 Playtech Estonia Mariann Luhaoja
154 Eesti Interneti SA Marianne Jukk
155 Brandem Baltic Marie Evart
156 Eesti Kunstiakadeemia Marika Kopõlova
157 PARE Mariliis Aigro
158 CV-Online Estonia Maris Martin
159 Riigikontroll Maris Vaino
160   Marju Lauristin
161   Marko Rillo
162 Keskkonnainspektsioon Meeli Villido
163 ABB Merilin Ednaśevski
164   Merje Laasi
165 Estanc Mihkel Tammo
166 Deloitte Oliver Graves
167 GreenBullet Pia-Maria Thorén
168 Civitta Eesti Pille Kaldmaa
169 HR Factory Pille Semjonov
170 Keskkonnaministeerium Piret Puss
171 Empowerment Piret Põldre-Vahur
172 ABB Piret Vink
173 Fontes PMP Priit Kukk
174 SOL Baltics Priit Sipelgas
175 SEB Pank Ragnar Toomla
176 Viiratsi Saeveski Raili Kiin
177 Fontes PMP Raine Kuningas
178 Eesti Pank Rait Roosve
179 CV Keskus Renita Käsper
180 Eesti Pank Riina Padar-Leppiman
181 Pärnumaa Kutsehaiduskeskus Riina Tomast
182 Omniva Riini Saluri
183 KredEx Rita Noormägi
184 Swedbank Robert Kitt
185 rutieinpalu.com Ruti Einpalu
186 Politsei- ja Piirivalveamet Signe Anton
187 Elisa Eesti Sigrid Savest
188 Schneider Electric Eesti Sigrid Vilborn
189 Talent Mobility Management  Siiri Sutt
190 Rait Sille Rell
191 Estanc Siret Raigla
192 Ida-Tallinna Keskhaigla Sirje Org
193 Harju Elekter Taimi Kauler
194 PARE Tanel Triisa
195 Erply Teele Kitsing
196 Omniva Teele Päivalill
197   Teemu Arina
198 Telia Eesti Terje Kuusik
199 Tallinna Sadam Thea Jaansen
200 Kutsekoda Tiia Randma
201 Maanteeamet Tiina Reismann
202 Eesti Kaitsevägi Õhuväe staap Triin Koppel
203 Civitta Eesti  Triin Loik
204 Telia Eesti Triin Teesaar
205 ABB Tuuliki Poom
206 Eesti Energia täpsustub
207 Eesti Energia täpsustub
208 Eesti Energia  täpsustub
209 Omniva täpsustub
210 Telia Eesti  täpsustub
211 Telia Eesti  täpsustub
212 Elisa Eesti täpsustub
213 Elisa Eesti täpsustub
214 Ericsson Eesti täpsustub
215 Ericsson Eesti täpsustub
216 Ericsson Eesti täpsustub
217 Ericsson Eesti täpsustub
218 Ericsson Eesti täpsustub
219 Luminor Bank täpsustub
220 Luminor Bank täpsustub
221 SEB Pank täpsustub
222 SEB Pank täpsustub
223 SEB Pank täpsustub
224 SEB Pank täpsustub
225 SEB Pank  täpsustub
226 Swedbank täpsustub
227 Swedbank täpsustub
228 Swedbank täpsustub
229 Swedbank täpsustub
230 Päästeamet täpsustub
231 Päästeamet täpsustub
232 Coca-Cola HBC täpsustub
233 Coca-Cola HBC täpsustub
234 Director Meedia täpsustub
235 HR Bakery  täpsustub
236 HR Bakery  täpsustub
237 Pipedrive täpsustub
238 Evershed Sutherland täpsustub
239 Evershed Sutherland täpsustub
240 Maksu- ja Tolliamet täpsustub
241   Valdur Mikita
242 MYJAR IT Veiko Valkiainen
243 viktoriasaat.ee Viktoria Saat
244 Kaitsevägi Vitali Lokk
245 Kaitseliit Vivika Barnabas
246 Business Software Partner Vladimir Jelov
247 Ida-Tallinna Keskhaigla Ülle Rohi
Asukoht
3 Tornimäe
Tallinn 

Osalemistingimused

MAKSUMUS (sisaldab konverentsi materjale, lõunasööke, kohvipause ja networkingüritust)

 • PARE liikmele/erialase infoteenuse kasutajale455 eurot + käibemaks 20%
 • Mitteliikmele 595 eurot + käibemaks 20%

* maksumus kehtib eraisikust PARE liikmetele (juhul, kui arve saajaks on eraisik); piiramata liikmelisusega juriidilistest isikutest PARE liikmetele/erialase infoteenuse kasutajatele (PARE tegevuses osaleb kaks või enam inimest); piiratud liikmelisusega juriidilistest isikutest PARE liikmetele/erialase infoteenuse kasutajatele ühe inimese registreerimisel, iga järgneva inimese registreerimisel konverentsipaketi maksumus 525 eurot + käibemaks 20%

NB! Kui Sinu organisatsioonist on osalemas 4 ja enam inimest, küsi eripakkumist tanel@pare.ee


KUTSETUNNISTUSEGA PARE LIIKME ERIPAKETT

Hea PARE liige, kes Sa omad kehtivat personalitöö valdkonna kutsetunnistust! Sina saad konverentsil osaleda erihinnaga 395 eurot + KM.


JUHI ERIPAKETT *

Hea juht, PARE Personalijuhtimise Aastakonverents on ka Sinule, kes Sa juhid inimesi. Personalijuht on Sulle selles kindlasti suureks abiks.
Tule koos personalijuhiga konverentsile! Sinuga koos saab personalijuht konverentsil osaleda poole hinnaga!

* juhi eripakett rakendub juhtidele väljaspool personalitöö valdkonda


Konverentsist loobumise korral

Palume konverentsist loobumise soovist teatada kirjalikult aadressil tanel@pare.ee

 • Loobumisest teatamine vähemalt 10 tööpäeva enne konverentsi toimumist – tagastame 100% valitud konverentsipaketi maksumusest
 • Loobumisest teatamine 1-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist – tagastame 50% valitud konverentsipaketi maksumusest
 • Konverentsile kohale tulemata jätmise korral valitud konverentsipaketi maksumust me ei tagasta, väljastatud arve kuulub tasumisele

Esinejad

(1/2)

Friederike Fabritius

Friederike Fabritius on neuroteadlane, neurojuhtimise (neuroleadership) pioneer ja raamatu „The Leading Brain: Powerful Science-Based Strategies for Achieving Peak Performane“ kaasautor. Ta on õppinud Max Plancki Aju-uuringute Instituudis ja töötanud McKinsey & Co konsultandina. Friederike on ühendanud oma unikaalsed teadmised neuroteadusest ja ärist, aidates Fortune500 edetabeli ettevõtetel saavutada tipptulemus. Ta on teinud koostööd rahvusvaheliselt tuntud korporatsioonidega nagu Ernst & Young, Bayer, Siemens, Audi, Trivago, Montblanc jt. Friederike on hinnatud esineja rahvusvahelistel juhtimiskonverentsidel.

Neuroteaduse kasutamine unistuste meeskonna loomiseks

Friederike Fabritius räägib sellest, kuidas kasutada viimaseid neuroteaduse avastusi unistuste meeskonna loomiseks; millist rolli mängivad emotsioonid tulemuslikkuse, motivatsiooni ja koostöö seisukohast; kuidas ületada inidividuaalsed erinevused ning luua usalduslik ja tulemuslik organisatsioonikultuur.

 1. Kognitiivsete reageeringute anatoomia ja miks ei eksisteeri puhtalt ratsionaalset mõtlemist: aju emotsionaalne ja ratsionaalne osa on omavahel lahutamatult seotud. Aju lähemalt uurides avastame, et emotsionaalne seisund mängib võtmerolli meie tulemuslikkuses.
 2. Individuaalsed erinevused: inimesed töötavad ja suhtlevad erinevalt sõltuvalt nende neurokeemilisest eelsoodumusest. Võttes seda arvesse, saavad juhid luua keskkonna, mis julgustab igaüht endast parimat andma.
 3. Unistuste meeskonna loomine: neuroteaduses on viis peamist hooba, mida saab kasutada usalduse tekitamiseks ja mistahes probleemide lahendamiseks. Need aitavad juhtidel luua meeskonnad, mis päriselt hästi koos toimivad.

Pia-Maria Thorén

Pia-Maria Thorén on GreenBullet'i asutaja ja omanik ning raamatu ”Agile People: A Radical Approach for HR and Managers” autor. Ta on spetsialiseerunud agiilsele personalijuhtimisele ja inimeste juhtimisele. Pia-Maria on töötanud konsultandina paljude Rootsi suurimate ettevõtete juures, aidates neil juurutada agiilsest mõtteviisist ajendatud inimeste juhtimise protsesse ja -lahendusi. Ta on pühendunud muudatuste agent, aidates luua organisatsioone, kus inimesed töötavad tulemuslikumalt ja tunnevad, et nad on kaasatud.

Kuidas inspireerida ja innustada edu saavutama?

Pia-Maria Thorén räägib sellest, kuidas vallandada inimestes peituv potentsiaal; kuidas inimeste juhtimine peab muutuma agiilse töömaailma tingimustes; kuidas luua ettevõttes keskkond, mis loob eeldused innovatsiooni tekkimiseks. Pia-Maria on veendumusel, et töötajate innustamine on võimalik väiksema kontrolli, usalduse ja järjepideva arendamise. Juhid ja personalijuhid peavad mõistma, kuidas muuta traditsioonilised äriprotsessid ja personaliprogrammid agiilseteks.

 • Juhtimine 1.0, 2.0 ja 3.0 – mis on nende vahe?
 • X ja Y teooria
 • Agiilne tulemusjuhtimine – mis muutub agiilset metoodikat kasutades?
 • Õppimine, värbamine ja tasustamine agiilses töömaailmas
 • Isetoimivad meeskonnad parima tulemuse ja kaasutuse saavutamiseks
 • Kuidas sisemiste motivaatorite avastamine aitab kaasa tulemuslikkusele?