PARE kovisioon PARE uudised

Hea lugeja

Juba järgmisel nädalal on kõikidel PARE liikmetel võimalus osa võtta PARE kovisioonist ja seda nii Tallinnas, Tartus, Pärnus, Paides kui ka Lääne ja Ida-Virumaal. Esimene kovisioonipäev toimub 18. oktoobril ning kandvaks teemaks on „Mina ja koostöö juhiga“.

PARE kovisioon on hea arengumeetod grupile, mille liikmed omavad sarnast kogemust ja mille käigus tegeletakse osalejate juhtumite analüüsimisega. Grupiliikmed toetavad teineteist jagades oma mõtteid, aidates näha erinevaid vaatenurki ning leides lahendusi. Lisaboonusena saavad kovisioonil osalejad laiendada oma suhtevõrgustikku, toetada ning saada ise head tuge teistelt personalivaldkonna kolleegidelt.  

Kui tundsid, et just kovisioon võib olla see, mis aitab Sind oma väljakutse või dilemma lahendamisel, siis registreeri oma osalemine sobivas regioonis:

PAREga PAREmaks!

www.pare.ee