Mõjukaim Personalijuht

PARE 25 aastapäevaks ja edaspidi iga-aastaselt valivad PARE liikmed Eesti mõjukaimat personalijuhti.

Organisatsiooni edukus sõltub tema inimestest. Personalijuhtimise roll organisatsioonile sobiliku kultuuri arendamisel ja tulemuslike töösuhete kujundamisel on muutumas üha olulisemaks.  

Mõjukaima Personalijuhi tiitliga tunnustame valdkonna väljapaistvamaid tegijaid, et väärtustada personalijuhtimise rolli organisatsioonide strateegilises juhtimises, aidates seeläbi kaasa juhtimiskultuuri taseme tõstmisele, Eesti organisatsioonide arengule ja konkurentsivõimele.

Mõjukaima Personaljuhi tiitli vääriline personalijuht on inimene, kes on lisaks tulemuslikule tööle tööandja organisatsioonis panustanud personalijuhtimise valdkonna arengusse laiemalt: kas koolitaja, vabatahtliku, kogemuse jagaja või paremate praktikate levitajana. Mõjukaimal Personalijuhil võiks olla personalijuhi kutsetunnistus. Mõjukaim Personalijuht on eeskujuks ning inspireerijaks teistele personalitöö valdkonnas töötavatele inimestele.

Kandidaadi saab üles seada igaüks, selleks tuleb hiljemalt 30. septembriks 2017 täita küsimustik.

Valiku, kes kandidaatidest jõuavad finaali, teeb žürii.
Lõpliku valiku teevad lihthääletusena PARE liikmed.

2017 aasta Mõjukaim Personalijuht selgub PARE 25 juubeligaalal 31.10.2017

Esita oma kandidaat Mõjukaima Personalijuhi tiitlile SIIN