Liikmelisus

 

Ootame oma ridadesse kõiki valdkonna professionaale ning personali- ja juhtimistemaatikast huvitatud inimesi!

 

PARE liikmena saad osa:

Erinevatest arengu- ja õppimisvõimalustest:
 • personalitöö ja -juhtimise alased teadmised PARE koolitustelt ja konverentsilt
 • ettevalmistavad koolitused personalitöö kutseeksamite edukaks sooritamiseks
 • uute kogemuste ja parimate praktikate jagamine PARE klubides
 • temaatilised artiklid meilt ja mujalt ning rahvusvahelised teadaanded, raportid PareNeti, kuukirja ja Facebook vahendusel
 • eneseteostusvõimalus, osaledes PARE töörühmades ja panustades sellega valdkonna arengusse
Laiast suhtevõrgustikust ja uutest kontaktidest:
 • valdkonna professionaalide suurim võrgustik Eestis
 • sisulised arutelud PARE liikmete ja koostööpartnerite esindajatega
 • kuulumine Euroopa ja maailma personalijuhtimise katusorganisatsioonidesse, võimalus koostöösuhete loomiseks kolleegidega rahvusvahelisel tasandil
Professionaalide infokeskkonnast:
 • PARE liikmete siseveeb PareNet toob lugejateni kõige päevakajasemad valdkonna uudised, arutelud ning võimaldab kolleegidega jooksvalt ühenduses olla
 • PareNeti Personalitöö Teaberegister on kõige mahukam valdkonna sisulist teavet sisaldav andmebaas
 • PareNeti Tööturg sisaldab infot personalitöö valdkonna tööpakkumiste kohta

Soodustustest:

 • hinnasoodustused PARE konverentsil ja koolitustel
 • tasuta osalemine PARE klubides
 • tasuta osalemine PARE liikmetele mõeldud üritustel, nt jõulupidu

 

PARE liiikmeteks on teretulnud eraõiguslikud juriidilised isikud ja eraisikud!

Vaata lähemalt, kuidas astuda PARE liikmeks?

PARE infoteenuse kasutajateks on oodatud avalik-õiguslikud juriidilised isikud!

Vaata lähemalt, kuidas alustada infoteenuse kasutamist?

 

PARE liikmed räägivad: Mida on mulle andnud PARE liikmeks olemine?

 

"Usun, et ühelgi erialal ei tohiks kapselduda ainult oma ettevõttesse, vaid tuleb pidevalt kursis olla sellega, mis toimub väljaspool. Erialaliidud on ideaalseks võimaluseks suhelda oma kolleegidega erinevatest organisatsioonidest ning jagada kogemusi ja olla üldiselt kursis sellega, mis ümberringi toimub. Usun ka seda, et andmine annab rohkem kui klassikaline õpiprotsess. Olen PARE töörühmades osalemise kaudu ise väga palju õppinud ja arenenud. Olen kokku puutunud mitmete erialaliitudega - PARE on kahtlematult kõige aktiivsem ning kõige rohkem lisaväärtust pakkuv organisatsioon. Usun, et igaüks leiab siit oma. Algaja personalijuht saab käia klubiüritustel ning kogenud personalijuht saab ennast arendada läbi PARE töösse panustamise - töögruppides osalemise, nooremate koolitamise, juhatuses olemise jms. kaudu"

Katrin Alujev, PARE koolitaja

 

"PAREga liitusin ca 10 aastat tagasi. Olin siis algaja personalitöötaja ja vajasin ohtralt praktilist nõu. Artikleid-raamatuid võib ju lugeda ja loenguid kuulata, aga hindan väga võimalust PARE kaudu just kolleegidelt küsida. Olgu siis arvamust mõne uue raamatu kohta, uurida koolitaja tausta või pärida värbamissoovitust. Ja kuigi PARE on aastatega tublisti kasvanud, on säilinud mõnusalt kodune õhkkond, mis lubab läheneda igale liikmele „sina"-vormis ja panna e-kiri küsimusega teele ka siis, kui varasemalt silmast-silma veel kohtunudki ei ole."

Maria Kütt, PARE juhatuse liige