Liikmeks astumine

Eraõigusliku juriidilise isikuna PARE liikmeks astumine, kui PARE tegevuses osaleb ja soodustusi saab üks inimene:

  1. esita kirjalik PARE liikmeks astumise avaldus
  2. tutvu PARE põhikirjaga
  3. tasu PARE liikmemaks (esitatud arve alusel) 255 eurot kalendriaastas

 

Eraõigusliku juriidilise isikuna PARE liikmeks astumine, kui PARE tegevuses osaleb ja soodustusi saab kaks või enam inimest:

  1. esita kirjalik PARE liikmeks astumise avaldus
  2. tutvu PARE põhikirjaga
  3. tasu PARE liikmemaks (esitatud arve alusel) 445 eurot kalendriaastas

 

Eraisikuna PARE liikmeks astumine, kui PARE tegevuses osalejaks ja soodustuse saajaks on eraisik:

  1. esita kirjalik PARE liikmeks astumise avaldus
  2. tutvu PARE põhikirjaga
  3. tasu PARE liikmemaks (esitatud arve alusel) 75 eurot kalendriaastas

PARE liikmeks astumise avaldused (digi-allkirjaga kinnitatult) palume saata: e-maili aadressil info@pare.ee

Avalik-õiguslikud juriidilised isikud saavad PARE tegevuses osaleda ja soodustustest osa erialase infoteenuse vahendusel.