Liikmeks astumine

Eraõigusliku juriidilise isikuna PARE liikmeks astumine, kui PARE tegevuses osaleb ja soodustusi saab üks inimene:

  1. täida liikmeks astumise avaldus (paberkandjal avaldus palun saata e-mailiga info@pare.ee)
  2. tutvu PARE põhikirjaga
  3. tasu PARE liikmemaks (esitatud arve alusel) 255 eurot kalendriaastas

 

Eraõigusliku juriidilise isikuna PARE liikmeks astumine, kui PARE tegevuses osaleb ja soodustusi saab kaks või enam inimest:

  1. täida liikmeks astumise avaldus (paberkandjal avaldus palun saata e-mailiga info@pare.ee)
  2. tutvu PARE põhikirjaga
  3. tasu PARE liikmemaks (esitatud arve alusel) 445 eurot kalendriaastas

 

Eraisikuna PARE liikmeks astumine, kui PARE tegevuses osalejaks ja soodustuse saajaks on eraisik:

  1. täida liikmeks astumise avaldus (paberkandjal avaldus palun saata e-mailiga info@pare.ee)
  2. tutvu PARE põhikirjaga
  3. tasu PARE liikmemaks (esitatud arve alusel) 75 eurot kalendriaastas

 

Avalik-õiguslikud juriidilised isikud saavad PARE tegevuses osaleda ja soodustustest osa erialase infoteenuse vahendusel.