Tööandjate ühisus PARE uudised

 

Teisipäeval, 15. augustil tunnustavad Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE ja Sotsiaalministeerium ettevõtteid, kes on liitunud tööandjate ühisusega vähenenud töövõimega inimeste kaasamiseks aktiivsesse tööellu.

Tunnustamisürituse ajaplaan 15. augustil:

10.00 – Kogunemine Eesti Tööandjate Keskliidu majas aadressil Kiriku 6.
10.10 – Sotsiaalministeeriumi asekantsleri Janar Holm kõne.
10.15 – Töötukassa juhi Meelis Paavel kõne.
10.20 – Ühisusega liitunud ettevõtete tunnustamine.
10.35 – Ettevõtete kogemuslood vähenenud töövõimega inimeste värbamisest.
11.30 – Ürituse lõpp, aeg ajakirjanikele.

Kutsume tunnustamisüritusele ka ettevõtteid, kes ei ole ühisusega liitunud või kellel ei ole veel vähenenud töövõimega inimesega kogemuse lugu, kuid kes soovivad sellel teemal kaasa mõelda või kaasa rääkida.

Üritusel osalemisest palume teada anda esmaspäevaks, 14. augustiks aadressile ene@pare.ee.

Tööandjate ühisus on vabatahtlik võrgustik, kuhu on oodatud liituma kõik organisatsioonid, kellel on juba vähenenud töövõimega töötaja kogemus, kui ka need, kes seda alles kaaluvad.

Tööandjate ühisus liidab organisatsioone, kes näevad ühiskonda panustamises võimalust suurendada ka oma ettevõtte edu. Vähenenud töövõimega töötajate ulatuslikum kaasamine tööellu aitab leevendada töökäte puudust. Ettevõtted, kes kaasavad vähenenud töövõimega inimesi, kellel on vajalikud oskused või soov ja võime neid oskusi omandada, panustavad ka oma ettevõtte kui tööandja brändingusse. Mitmekesine töökeskkond, kus ühtviisi on väärtustatud nii vähema töövõimega inimesed kui ka vanema- ja nooremaealised, võõrtöötajad ning väikelapse vanemad, on eelistatud töökeskkonnaks kõrge sotsiaalse vastutustundega talentidele.