Kovisioon

PARE kovisioon on hea arengumeetod grupile, mille liikmed omavad sarnast kogemust ja mille käigus tegeletakse osalejate juhtumite analüüsimisega. Grupiliikmed toetavad teineteist jagades oma mõtteid, aidates näha erinevaid vaatenurki ning leides lahendusi. Lisaboonusena saavad kovisioonil osalejad laiendada oma suhtevõrgustikku, toetada ning saada ise head tuge teistelt personalivaldkonna kolleegidelt.  PARE kovisioonigrupid personalitöö tegijatele toimuvad nii Tallinnas, Tartus, Pärnus, Paides, Rakveres ja Jõhvis. PARE kovisioonile on oodatud osalema kõik PARE liikmetest huvilised.

Kovisiooni eesmärk lühidalt:

  •  Lahenduse leidmine
  •  Erinevate vaatenurkade/variantide pakkumine
  •  Kaasuse rääkija toetamine
  •  Tema õpikogemuse suurendamine
  •  Tema objektiivsuse ja eneseanalüüsivõime suurendamine
  •  Kõigi osalejate analüüsi- ja professionaalsete oskuste areng
  •  Teadmiste jagamine
  •  Rolliteadlikkuse kasv
  •  Grupi- ja koostööoskuste areng

Vaata PARE kovisiooni tutvustavat videot SIIT.


PARE kovisioonil osalenute kogemused

"Ma proovisin ära ja soovitan ka teistele personalivaldkonna entusiastidele, et PARE kovisioonigrupid on heaks kohaks positiivse laengu ja toe saamiseks." Loe täispikka Maariti tagasisisdet SIIT.

Maarit Vabrit-Raadla

"Osaledes esimest korda oli minu kõige suuremaks hirmuks konfidentsiaalsus. Kuidas ma jagan rühma praktiliselt võõraste inimestega oma lugu, mis ju ikkagi väljendab mingit kitsaskohta minu elus, töös või organisatsioonis? Ja kuidas ma saan olla kindel, et see info hiljem avalikuks ei tule? Kohapeal sai kohe alguses selgeks, et kõik osalejad on tulnud kovisioonile selleks, et panustada oma teadmiste ja kogemustega ametikaaslaste abistamisse ning sooviga ka ise uut teadmist kaasa võtta." Loe täispikka Mariti tagasisidet SIIT.

Marit Pajulaid