Kovisioon

PARE kovisioon on hea arengumeetod grupile, mille liikmed omavad sarnast kogemust ja mille käigus tegeletakse osalejate juhtumite analüüsimisega. Grupiliikmed toetavad teineteist jagades oma mõtteid, aidates näha erinevaid vaatenurki ning leides lahendusi. Lisaboonusena saavad kovisioonil osalejad laiendada oma suhtevõrgustikku, toetada ning saada ise head tuge teistelt personalivaldkonna kolleegidelt.  PARE kovisioonigrupid personalitöö tegijatele toimuvad nii Tallinnas, Tartus, Pärnus, Paides, Rakveres ja Jõhvis. PARE kovisioonile on oodatud osalema kõik PARE liikmetest huvilised.

Kovisiooni eesmärk lühidalt:

  •  Lahenduse leidmine
  •  Erinevate vaatenurkade/variantide pakkumine
  •  Kaasuse rääkija toetamine
  •  Tema õpikogemuse suurendamine
  •  Tema objektiivsuse ja eneseanalüüsivõime suurendamine
  •  Kõigi osalejate analüüsi- ja professionaalsete oskuste areng
  •  Teadmiste jagamine
  •  Rolliteadlikkuse kasv
  •  Grupi- ja koostööoskuste areng

Vaata PARE kovisiooni tutvustavat videot SIIT.