Konsultatsioon

PARE konsultatsiooniteenuse eesmärgiks on pakkuda kliendile mõttekaaslust konkreetses personalitöö valdkonnas, leida ettevõtte jaoks toimivad lahendused ning ühtlasi viia need ka ellu. Teenus on suunatud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele.

PARE konsultandid  on personalitöö valdkonna parimad praktikud Eestis, kes omavad nii juhtimis-, konsultatsiooni-, projektide läbiviimise kui ka koolitamise kogemust.

Konsultatsiooniteenuse pakkumisel järgime põhimõtteid:

 • Süsteemne lähenemine juhtimisele: PARE mõistab ettevõtet ja selle juhtimise probleemistikku tervikuna, saavutab süsteemsuse ettevõtte tundmise ja kaasamise kaudu.
 • Kliendikesksus ja paindlikkus: PARE teostab projektid tihedas koostöös ettevõttega, nn rätsepatööna. Kaardistatakse ettevõtte vajadused, ootused ja võimalused, ning pakutakse just neist lähtuvalt parimad lahendused.
 • Eestvedamine: PARE aitab kaasa koostöösünergia saavutamisele ettevõttega, tagades vastastikku avatud suhted ja operatiivse infovahetuse. Eesmärkide saavutamiseks peab PARE oluliseks asjatundlikku projektijuhtimist ning osapoolte igakülgset kaasamist.

PARE konsultatsiooniteenuse peamised valdkonnad:

 • personali värbamine ja valik (sh kanali valik, meetodi valik, ametijuhendi koostamine)
 • tööõigus (lepingud, kokkulepped, konkurentsipiirang, ärisaladus)
 • töökeskkond ja -tervishoid
 • töö tasustamine
 • inimeste arendamine ja koolitus (sh kompetentsimudelid)
 • organisatsiooni sisekommunikatsioon
 • personali planeerimine, järelkasv (tööturu üldised suunad)
 • personalistrateegia loomine
 • teised personalitöö valdkonnaga seotud teemad

Võta meiega ühendust! Oleme Sulle mõttekaaslaseks, sobivate lahenduste leidjaks ja elluviijaks!

 

Lisainfo PARE konsultatsiooniteenuse kohta:

Tel. 611 6410, e-mailil: mariliis@pare.ee, kontaktisik Mariliis Aigro