Kaasamislaborid

PARE kaasamislaborite eesmärgiks on toetada uute ideede ning vajalike muudatuste edukat ja efektiivset elluviimist. Kaasamislabor toimib kogemuse jagamise põhimõttel, pakkudes erinevaid võimalusi hea lahenduseni jõudmiseks ning aidates sul saada oma ideedele tagasipeegeldust.

Vaata ka PARE kaasamislaboreid tutvustavat videot:

PARE kaasamislaborid, kus saad oma ideed või projekti testida, toimuvad:

  • 23.01.18
  • 13.02.18
  • 27.02.18
  • 14.03.18
  • 27.03.18
  • 10.04.18
  • 24.04.18
  • 10.05.18
  • 22.05.18