Infoteenuse kasutamise avaldus

Erialase infoteenuse kasutamise alustamine, kui PARE tegevuses osaleb ja soodustusi saab üks inimene:

  1. täida avaldus erialase infoteenuse kasutamiseks
  2. tasu erialase infoteenuse kasutamise tasu (esitatud arve alusel) 255 eurot kalendriaastas

 

Erialase infoteenuse kasutamise alustamine, kui PARE tegevuses osaleb ja soodustusi saab kaks või enam inimest:

  1. täida avaldus erialase infoteenuse kasutamiseks
  2. tasu erialase infoteenuse kasutamise tasu (esitatud arve alusel) 445 eurot kalendriaastas

 

Eraõiguslikud juriidilised isikud ja eraisikud saavad PARE tegevuses osaleda ja soodustustest osa PARE liikmena.